Kategorija: Birutės dienoraštis

 • SVEIKINIMAS SU TĖVO DIENA

  Brangus Tėveli, Jei ne vasarėlė, Gaivios rasos lašelis, Nežydėtų pievų gėlės, Nekvepėtų dobilai. Tėveli, Tu mane augindamas Buvai kantrus kaip ąžuolas, Niekad nesakei,kad pavargai. O aš to nesupratau.

 • ATEITIES VAIKAI

  Su ilgesiu laukiame vasaros, Sulaukę džiaugiamės širdim. Gimus kūdikiui, mes būname laimingi, Jame mes randame dalelę savęs. Uždeki vaiko širdyje ugnelę džiaugsmo, Būk laimingas glėbyje tėvų. Kas paguos nuliūdusią jo sielą? Jei ne brangūs tėtis ir mama. Pagyvenusių žmonių bendrija “Pajūrio krantai” Birutė Sivickienė, Klaipėda

 • TARPTAUTINĖ ŠEIMOS DIENA

  Saulė šildo ir gaivina šventą žemę, Dievulis laimina žemiškas šeimas, Kur tiek daug šilumos ir paguodos Kiekvienoj šeimoj. O Dieve, mes dėkingi tau, Už tavo gerumą, už tėviškės saulę Už laimingas šeimas, Už šypseną vaiko. Lai šie mūsų žodžiai, liūdesį širdies Užmarštin nuneš. O ištikimi draugai, neleis užpūst Kaip žvakės jūsų šypsenos. Pagyvenusių žmonių bendrija…

 • TAU, MAMYTE

  Žinau mamyte, kad gyvenimas tau perlų nesėjo, Rožėmis nebarstė tau takų. Bet tu kantriai ėjai per gyvenimą, Nešdama sunkia mamos dalią Kol mus mažus auginai. Laikas pasidabravo tavo plaukus, Bet tu mums graži kaip vasara Reikalinga kaip saulė,- Duona ir vanduo. Mamyte, mes šiandien ateinam tau nusilenkti, Už tavo kantrumą meilę mums, Už tavo nemigo…

 • PASAULINĖ KNYGOS IR AUTORIŲ TEISIŲ DIENA

  Sakyk, kam belstis į duris, Jei niekas negirdi. Rašyti knygas, kai viltis apvilta. Nesuprasta gyvenimo kely. Papūtė pavasario vėjas svaigus, Pažėrė kvapą gėlių, Iš pievų žolynų žalių, Kur girdisi lakštučių giesmė Gražiausios dainos Lietuvos. Pagyvenusių žmonių bendrija ”Pajūrio krantai” Birutė Sivickienė,  Klaipėda

 • ŠV. VELYKŲ RYTAS

  Koks gražus Šv.Velykų rytas, Danguj žvaigždės linksmos mirga, Danguje ir žemėje skamba giesmės, O mes vieni kitiems palinkėkime Ramybės, vilčių išsipildymo, Gerumo, sveikatos, šviesios ateities. „Pajūrio krantų” vokalinis ansamblis, Klaipėda

 • UŽ LAISVĘ

  Ašarose paskendęs verkia dangus, Darželiuose želia rūtos. Ten apdainuotas kiekvienas akmuo – Mus Tėviškės gimtos.

 • SU ŠV. VALENTINO DIENA

  Beribei jūrai reikia bangos, Žmogui reikia žmogaus. Kad viltys lyg bangos nedužtų į krantą, O meilė ir gėris išliktų širdy. Meilėj nėra ribos, kada nustoti mylėti, Ir senatvėj meilė gyva. Tik viena gamta gali suprasti, Ką jaučia širdis geriausių draugų.

 • LIETUVOS DIDVYRIAI

  Birutė Sivickienė siunčia savo kūrybos eilėraštį: Lietuvos  didvyriai Snaudžia pušys paslaptingai – Ten kur miega Lietuvos didvyriai amžinai O lietuvi, ar žinai kur jų kapai? Paklausė putinai. Jie savo darbais nuklojo ateičiai kelius Marijos žemėj gaudžia laisvės varpas, Mokėkim vertinti Lietuvą tėvynę Tebūna ji gyva mūsų širdyse.

 • KLAIPĖDOS MIESTO VARDO MINĖJIMAS

  2010m. sausio 15 d. Pramogų banke, Teatro a. 1, Klaipėdoje įvyko renginys skirtas Klaipėdos miesto vardui paminėti. Renginio organizatoriai buvo asociacija „Mano miestas Klaipėda” ir bendrija „Pajūrio krantai” šventusi savo 10-metį. Renginyje dalyvavo vokalinis ansamblis „Pajūrio krantai”, Plungės miesto ansamblis „Pilnatis”. Gerb. Kazimieras Paulikas ir „Pajūrio krantai” vadovė Birutė Sivickienė labai įdomiai papasakojo apie Klaipėdos…

 • SVEIKINIMAS IŠ KLAIPĖDOS

  Klaipėdiečių sveikinimas šv. Kalėdų ir Naujųjų metų proga: Sveikinimas su šv. Kalėdom See more presentations by draugauki.me | Upload your own PowerPoint presentations

 • KALĖDINIS SVEIKINIMAS

  Leiskite Jums palinkėti: Linksmų šventų Kalėdų, Vilčių išsipildymo, Dievo palaimos… O Naujus metus sutikti laimės tostais, Kad jų netrūktų ištisus metus! Pagarbiai, Birutė Sivickienė „Pajūrio krantai”, Klaipėda

 • SENJORŲ DIENA

  Sveikiname su tarptautine pagyvenusių žmonių diena! KAI BUVOME JAUNI Mums dar vis menasi tie laikai Kai buvome jauni. Kai skraidėm drugeliu gyvenimo keliu Mums rodės, kad busime jauni amžinai. Kol vieną dieną pajutau, Nebegaliu, skraidyti aš daugiaus. Nulingavo tie jaunystės metai, Tarsi gervės rudens padangėj. Nesvarbu, kad metai plaukus – Barsto sidabru. Dar patikėk, likimas…

 • „DAINOM PRASKAIDRINSIM PASAULĮ”

  Laba diena, mes norime trumpai aprašyti renginį „Dainom praskaidrinsim pasaulį”, kuris vyko šių metų rugpjūčio 25 d. Klaipėdos mieste, Žvejų rūmuose. Renginį organizavo „Pajūrio krantų” vokalinis ansamblis. Renginyje dalyvavo: Plungės ansamblis „Pilnatis” ir „Birutės kapela” iš Klaipėdos. Su gražia parodėle dalyvavo Klaipėdos alternatyvaus meno centras. Buvo labai malonu matyti laimingus žmonių veidus, kurie šioje šventėje…

 • GEDULO IR VILTIES DIENA

  BRANGI TĖVYNĖ Lietuva mano, protėvių žemė Tu nulaistyta krauju. Rauda lietuvis ir šiandien Netekęs gimtųjų namų. Kiek aukų, gyvybių? Paaukota už laisvę Lietuvos, Ir šiandien vaikai ieško kauburėlio Ištremtų tėvų. O saule, Tu negrįžusių tremtinių Daina viltis ir paguoda. O Lietuva, brangi tėvyne, Be tavęs beprasmis šis pasaulis. Tėvyne mūsų, brangi žemele, Tikėki mes sugrįšim…

 • TĖVELIUI

  Mano mintys į praeitį nuklydo, Man taip liūdna ir graudu. Kadangi mano tėvelis, žuvo tuoj po karų, Kai man buvo penkeri.   O širdies skausmas – Prasiveržia kaip vulkanas. Skruostu rieda ašaros, ne stiklinės, Pasaulis kurčias mano skausmui.  

 • PAVYZDYS SENJORAMS

  Kolegos sveikina Birutę Sivickienę, tikriausiai aktyviausią senjorę vakarų Lietuvoje. Dar viena ištrauka iš Birutės atsiųstų vaizdo plokštelių: httpv://www.youtube.com/watch?v=U7ckX93YpGk

 • KVIETIMAS SENJORAMS

  Manau, ši Birutės Šivickienės kalba įkvėps daugelį senjorų iš naujo įvertinti savo jėgas ir sukurti kad ir mažą bendruomenę šalia savo namų: httpv://www.youtube.com/watch?v=zd5x_oA6kwU

 • APLANKYKITE VAIKUS

  Laba diena, mano mielieji. Noriu pasidalinti su jumis džiaugsu, o kartu ir skausmu. Vakar su koncertu, lankėmė „Svėtlačioko” mokykloje vaikams su negalia. Gaila, kad negaliu Jums visa tai parodyti. Kokie buvo laimingi tie vaikai. Mes deklamavome savo kūrybos eilėraščius. Paprašėme ir jų padeklamuoti. Jūs neįsivaizduojate, kokie buvo laimingi vaikučiai, kad įtraukėme ir juos į tą…

 • IŠVYKA Į MACIKŲ PENSIONATĄ

  Laba diena, mano mielieji. Noriu truputi aprašyti apie mūsų išvyką į Šilutės rajoną, Macikų pensionatą. Dainom praskaidrinsim mes pasaulį ir draugus. Vykome su gera nuotaika, vežėme jiems ne tik dainų, bet ir savo kūrybos eilėrasčių. Mums labai malonu, kad mūsų aplankyti, jie liko laimingi. Kaip būtų gerai, kad dar kas juos aplankytų. Įdedu  vieną eilėraštį,…