Categories
Birutės dienoraštis

SVEIKINIMAS SU TĖVO DIENA

Brangus Tėveli,
Jei ne vasarėlė,
Gaivios rasos lašelis,
Nežydėtų pievų gėlės,
Nekvepėtų dobilai.

Tėveli, Tu mane augindamas
Buvai kantrus kaip ąžuolas,
Niekad nesakei,kad pavargai.
O aš to nesupratau.

Categories
Birutės dienoraštis Menas

ATEITIES VAIKAI

Su ilgesiu laukiame vasaros,
Sulaukę džiaugiamės širdim.
Gimus kūdikiui, mes būname laimingi,
Jame mes randame dalelę savęs.

Uždeki vaiko širdyje ugnelę džiaugsmo,
Būk laimingas glėbyje tėvų.
Kas paguos nuliūdusią jo sielą?
Jei ne brangūs tėtis ir mama.

Pagyvenusių žmonių bendrija “Pajūrio krantai”
Birutė Sivickienė, Klaipėda

Categories
Birutės dienoraštis Menas

TARPTAUTINĖ ŠEIMOS DIENA

Saulė šildo ir gaivina šventą žemę,
Dievulis laimina žemiškas šeimas,
Kur tiek daug šilumos ir paguodos
Kiekvienoj šeimoj.

O Dieve, mes dėkingi tau,
Už tavo gerumą, už tėviškės saulę
Už laimingas šeimas,
Už šypseną vaiko.

Lai šie mūsų žodžiai, liūdesį širdies
Užmarštin nuneš.
O ištikimi draugai, neleis užpūst
Kaip žvakės jūsų šypsenos.

Pagyvenusių žmonių bendrija “Pajūrio krantai”
Birutė Sivickienė,  Klaipėda