Categories
Mečislovo dienoraštis Savęs pažinimas

Daugiamatė medicina – požiūris į chroniškų ligų atsiradimo priežastis

Visa Rytų natūr-filosofija tvirtina, kad bet koks biologinis organizmas susidedantis iš skirtingų funkcionalinių sistemų, tuo pačiu yra ir vientisas organizmas. Į bet kokį poveikį iš išorės atsako vientisa reakcija. Taigi, negalima dalinti organizmo į atskiras dalis ir gydyti kiekvieną organizmo dalį atskirai. Ši koncepcija yra priešinga Vakarų civilizacijos medicinos požiūriui. Pastaruoju požiūriu, žmogus yra suskaidytas į dalis ir taip buvo sukurtas kibernetinis gydymo modelis, neįtraukiant į gydymo procesus nei žmogaus minčių, nei emocijų, nei jausmų, taip pat ir daugybės kitų energoinformacinių ryšių bei sąveikos aspektų, egzistuojančių tarp organų, apie kuriuos rytų medicina žino jau keturiasdešimt amžių. Vakarų medicinos mokslas išstudijavo galybę patologijų, surašytų 65 000 aprašuose. Kad susigaudytumėme tokioje informacijos gausybėje, iškyla būtinybė šitoje aprašymų mozaikoje surasti patį žmogų, jo gyvenimą, organizmą. Galima gydyti vieną ligą ir nepamatyti kitos. Gydymo proceso metu įmanoma sukurti tokią būseną, kada gydyti ilgesnį laikotarpį yra naudingiau, nei išgydyti greitai ir paprastai. Todėl yra svarbu suvokti bendrus organizmo mechanizmus, kurie sukelia chronišką ligą arba išgydo. Daugiamatės medicinos požiūriu – šitų mechanizmų nesuvokimas ir jų nematymas, sukuria chroniškumo būseną. Negalima tvirtinti esant sveikam, jei organizme yra kažkokia patologija. Kai serga viena struktūra-organas, tai serga visas organizmas-sistema. Remdamasi šiuo supratimu ir naudodama sisteminį požiūrį, daugiamatė medicina išskyrė tris ligų atsiradimo būdus-mechanizmus, kurie sukuria bet kurią chronišką ligotumo būseną: 1. informacinis-energetinis mechanizmas; 2. streso-insulino mechanizmas; 3. imuniteto deficito mechanizmas.

Categories
Mečislovo dienoraštis Savęs pažinimas

DAUGIAMATĖ MEDICINA IR BIOLOKACIJA

"Pažink save"
„Pažink save“

Žmogus yra daugiamatė sistema, kurios įprastomis priemonėmis ištirti neįmanoma. Net labiausiai išsivysčiusiose šalyse ligų ne mažėja, o atvirkščiai – tik daugėja. Ką daryti?

„Pažink save“, – sakydavo senovės išminčiai, turėdami omenyje ne vien tik kapstymąsi jausmuose ir emocijose, bet ir organizmo, jo santykių su gamtos pasauliu, visišką savojo „aš“ suvokimą. Jie buvo teisūs.

Kokie yra tokio pažinimo šaltiniai?

1.      Religinis potyris. Visos septynios pasaulio religijos (krikščionybė, budizmas, islamas, dzenbudizmas, daoizmas, induizmas, judaizmas) laikosi tos pačios nuomonės – žmogus sukurtas pagal Dievo paveikslą ir yra sudarytas iš fizinio kūno, dvasios ir sielos.

2.      Intravertinės žinios. Kas tai? Visais laikais buvo tokių, kurie naudojosi intuityviu žinių gavimo būdu – sapnais, meditacija, mediumizmo reiškiniais ir pan. Manoma, kad taip atsirado ir religiniai mokymai, buvo padaryta daug mokslinių atradimų (Mendelejevas, Tesla ir t. t.). Atrodytų, jog intravertiniai pažinimo metodai yra pernelyg neobjektyvūs, bet dažnai tolesni tokių įdėjų tyrimai tik patvirtina jų realumą.

Categories
Mečislovo dienoraštis Savęs pažinimas

Kitoks požiūris: daugiamatė medicina

Kaip teigia Šventasis Raštas, Dievas sukūrė žmogų pagal savo paveikslą. Tai reiškia, kad mumyse slypi įprastu moksliniu požiūriu nepaaiškinamos savybės.

biokompiuteris
Kiekvienas organas turi savo tarpinį biokompiuterį.

Aukščiausiuoju žmogaus valdymo organu yra jo vadinamasis superego – dvasia, siela, sąmonė ir aukštasis „aš“, kurio sistema per tinklą tiesiogiai ir netiesiogiai valdo organizmą. Centrinis šio tinklo biokompiuteris (CBK) yra smegenys, į kurias Kūrėjas įdiegė 7 pagrindines gyvenimo programas:

1)      apsaugos nuo priešiškų Kosmoso ir Žemės jėgų, virusų, bakterijų ir t. t. (imuniteto programa yra daugiamatė programa);

2)      giminės pratęsimo (ji nėra amžina – moterų išsijungia žymiai anksčiau, tačiau veikia šeimos lygmenyje ir yra perduodama vaikams);

3)      savigydos (savireguliacija, atsistatymas, detoksikacija, audinių regeneracija ir t. t.);

4)      likimo (atpildas pagal karmos informaciją, viso gyvenimo suderinimas pagal ją. Fizinio kūno gyvenimo trukmės programa);

5)      hierarchinio biokompiuterinio organizmo valdymo;

6)      sąmonės vystymosi;

7)      sielos, dvasios vystymosi.

Patį CBK valdo dvasia, siela, aukštojo „aš“ sistemos, o jas – dar aukštesni dvasiniai lygmenys. Valdymas vyksta specialiais daugiamatės erdvės ir eterinio kūno dvipusiais ryšio kanalais: valdymo kanalu iš Kosmoso ir ryšio kanalu su teigiamomis ir neigiamomis Kosmoso jėgomis. Žmogus pats sprendžia, su kuo būti, kam tarnauti: jam duota absoliuti ir neginčijama teisė rinktis.