Daugiamatė medicina – požiūris į chroniškų ligų atsiradimo priežastis

Visa Rytų natūr-filosofija tvirtina, kad bet koks biologinis organizmas susidedantis iš skirtingų funkcionalinių sistemų, tuo pačiu yra ir vientisas organizmas. Į bet kokį poveikį iš išorės atsako vientisa reakcija. Taigi, negalima dalinti organizmo į atskiras dalis ir gydyti kiekvieną organizmo dalį atskirai. Ši koncepcija yra priešinga Vakarų civilizacijos medicinos požiūriui. Pastaruoju požiūriu, žmogus yra suskaidytas į dalis ir taip buvo sukurtas kibernetinis gydymo modelis, neįtraukiant į gydymo procesus nei žmogaus […]

DAUGIAMATĖ MEDICINA IR BIOLOKACIJA

„Pažink save“ Žmogus yra daugiamatė sistema, kurios įprastomis priemonėmis ištirti neįmanoma. Net labiausiai išsivysčiusiose šalyse ligų ne mažėja, o atvirkščiai – tik daugėja. Ką daryti? „Pažink save“, – sakydavo senovės išminčiai, turėdami omenyje ne vien tik kapstymąsi jausmuose ir emocijose, bet ir organizmo, jo santykių su gamtos pasauliu, visišką savojo „aš“ suvokimą. Jie buvo teisūs. […]

Kitoks požiūris: daugiamatė medicina

Kaip teigia Šventasis Raštas, Dievas sukūrė žmogų pagal savo paveikslą. Tai reiškia, kad mumyse slypi įprastu moksliniu požiūriu nepaaiškinamos savybės. Aukščiausiuoju žmogaus valdymo organu yra jo vadinamasis superego – dvasia, siela, sąmonė ir aukštasis „aš“, kurio sistema per tinklą tiesiogiai ir netiesiogiai valdo organizmą. Centrinis šio tinklo biokompiuteris (CBK) yra smegenys, į kurias Kūrėjas įdiegė […]