Žyma: slaugytojai

  • PADĖKA GYDYTOJAI

    Lietuvoje mažai rasime sergančiųjų Parkinsono liga, kurie nepažinotų gydytojos neurologės med.dr. VAINETOS VALEIKIENĖS. Nežiūrint didelio užimtumo, gydytoja niekada neatsisako atvykti į tolimiausius Lietuvos kampelius susitikti su ligoniais ir jų slaugytojais, suteikti jiems žinių apie Parkinsono ligą ir tokiu būdu palengvinti gyvenimo su šia  sunkia liga naštą. Gydytojos Vainetos dėka auga Lietuvos Parkinsono ligos draugijos narių…

  • DRAUGIJA LAUKIA DRAUGŲ

    Likimo broliams ir sesėms, rūpestingiems, pasiaukojantiems globėjams, geros valios žmonėms, žiūrintiems į mūsų negalią be užuojautos. Taip, mielieji, be užuojautos, gal tiksliau be pasaldinto gailesčio, kuris, vos nukreipus akis į kitą pusę, tuoj pat pasimiršta. Ir tai suprantama. Juk net pats artimiausias žmogus, nuolat dejuojantis ir sureikšminantis savo problemas, ilgainiui tampa našta. Didelę dalį šių…