Žyma: finansai

  • DRAUGAUKI.ME VEIKLA DOMĖJOSI LIETUVOS BANKAS

    Praeitą savaitę sulaukiau įdomaus skambučio iš Lietuvos centrinio banko, institucijos, kuri įdėmiai ir atsakingai seka mūsų šalies finansinę būklę. T.y. siekia užtikrinti stabilią Lietuvoje veikiančių bankų ir kitų finansų įstaigų veiklą, rengia ataskaitas, leidžia patariamąsias apžvalgas valstybės ir privataus sektoriaus atstovams, o taip pat rūpinasi valstybės iždu. Taigi, mums skambino Lietuvos banko ryšių su visuomene skyriaus atstovė Rasa…

  • KRIZĖS STATISTIKA IR VARDAI

    Šį ryta padariau išvadą, kad mūsų dienoraštyje dar ilgai kalbėsime apie prasidėjusią ekonomikos krizę. Pasaulyje jau nebėra abejojančių, kad sudėtinga ekonominė situacija apėmė pasaulį globaliu mastu, kad ji jau laidžia šaknis ir kad greitai nesitrauks. Prognozuojama, kad ekonomika vėl pajudės į augimo fazę maždaug po 2-4 metų. Beje, krizės mastą apibūdina ir jai suteiktas vardas…