Žyma: Anapilis

  • ATMINIMO DIENA

    Siunčiu skaidrę, kuri skirta mirusiųjų, išėjusių ANAPILIN, mums brangių ir artimų žmonių atminimui. Tesiilsi jie ramybėje, nors jų atminimas liks iki to laiko, kol plaks mūsų širdys ir mes atgulsime šalia jų amžinam poilsiui. ATMINIMO DIENA [music] See more presentations by draugauki.me | Upload your own PowerPoint presentations

  • VĖLINĖMS PRAĖJUS

    Vėlinių dieną lankėme artimuosius Romainių kapinėse. Iš vakaro uždegtos žvakelės jau buvo sudegę, norėjom pakeisti naujomis. Prie vartų stoviniavo nedidelio ūgio tamsiaakis berniukas murzina, apskurusia striuke. Prie jo kojų viena ant kitos gulėjo patiestos kelios tamsžalės eglių šakos. Pagailo man to vaikio sušalusiom rankom, dar paklausiau iš kur jos, tos šakos, jis pirštu parodė, kad…