Kas yra Lygios galimybės?

Visi žmonės iš prigimties yra lygūs prieš įstatymus, nepaisant jų rasės, tautybės, religijos, amžiaus, lyties. Šiuos principus įtvirtina Jungtinių Tautų Žmogaus teisių apsaugos konvencija, Europos žmogaus teisių konvencija, protokolai ir  daug kitų įstatymų. Lygiateisiškumas yra vienas pagrindinių žmogaus teisių principų, kurie įtvirtinti

Svarbiausi žmogaus teisių dokumentai yra priimami Jungtinių Tautų  Organizacijos įstatais.
Svarbiausi žmogaus teisių dokumentai yra priimami Jungtinių Tautų Organizacijos įstatais.

Lietuvos Respublikos Konstitucijoje 29 straipsnyje. Pagrindinė nuostata „įstatymui visi asmenys lygūs, reikalauja, kad teisėje būtų įtvirtintos pagrindinės žmogaus teisės ir pareigos kiekvienam asmeniui lygiai su kitais, be jokių išimčių (lygybės nuostatos netaikomos šeimos ir privataus gyvenimo srityse). Lygybės nuostatos taikomos griežtai įstatymo apibrėžtose srityse : tai  valdžios ir valdymo institucijų veikla, švietimo ir mokslo įstaigose;  darbo santykiuose; paslaugų ir reklamos srityse.

Žmogaus oriam gyvenimui privalo būti trys pagrindinės teisės : tai  teisė mokytis, teisė  dirbti ir užsidirbti bei teisė dalyvauti bendruomenės ir visuomenės gyvenime. Šie pagrindiniai žmogaus teisių principai ir jų įgyvendinimas išdėstyti tarptautiniuose žmogaus teisių dokumentuose, konvencijose, paktuose, protokoluose. Teisiškai yra privaloma jų laikytis, jeigu valstybė yra ratifikavusi (patvirtinusi) šiuos  įstatymus.

Tarptautinė teisė gina žmogaus (individo) teises tarptautiniu lygiu. Svarbiausi žmogaus teisių dokumentai yra priimami Jungtinių Tautų  Organizacijos įstatais arba Europos Tarybos Statutu, tarptautinėmis sutartimis. Taigi šie dokumentai tampa privalomi prisijungusioms Europos Sąjungos narėms valstybėms.

Vienas reikšmingiausių dokumentų, tapusiu žmogaus teisių pagrindu buvo Visuotinė žmogaus teisių deklaracija, priimta Jungtinių Tautų Organizacijoje 1948 m. Gruodžio 10 dieną.  Ši deklaracija nulėmė visą tolimesnę žmogaus teisių raidą visame pasaulyje. Jau 1950 metais buvo priimta Europos Žmogaus teisių konvencija (įsigaliojo 1953 m.). Ši istorinė konvencija nustatė vieną reikšmingiausių tarptautinių žmogaus teisių kontrolės mechanizmų,  įkūrė  Europos Žmogaus teisių teismą.  Šis teismas suteikia kiekvienam fiziniam asmeniui ar nevyriausybinei organizacijai, ar asmenų grupei teisę individualia tvarka pateikti peticiją. Teismas gali priteisti nukentėjusiam asmeniui atlyginti padarytą žalą.

Lietuvos Respublika kaip Europos Sąjungos valstybė narė yra ratifikavusi Europos Socialinę Chartiją (pataisytą), kurios dėka yra privaloma šalyje užtikrinti asmenų lygiateisiškumą. Lygiateisiškumo garantijos įtvirtintos LR Konstitucijoje, civilinėje ir baudžiamoje teisėje, LR darbo kodekse ir kituose teisės aktuose. Pirmasis lygiateisiškumo įstatymas , priimtas Lietuvos Respublikoje buvo Moterų ir vyrų lygių galimybių įstatymas,  patvirtintas 1998m. gruodžio 1 dieną. Šio įstatymo paskirtis  –  sekti, kad būtų įgyvendintos Lietuvos Respublikos Konstitucijoje įtvirtintos moterų ir vyrų lygios teisės, bei uždrausti bet kokią diskriminaciją dėl asmens lyties. Šis įstatymas įsigaliojo   1999 metais, tais pat metais buvo įsteigta Moterų ir vyrų lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba, vėliau pavadinta Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba.

Svarbiausiu lygias galimybes ir nediskriminavimą užtikrinančiu įstatymu nacionalinėje teisėje laikomas  Lietuvos  Respublikos Lygių galimybių įstatymas, įsigaliojęs 2005 metais. Šiuo įstatymu draudžiama tiesioginė ir netiesioginė diskriminacija įvairiais pagrindais: dėl negalios, amžiaus, rasės ar etninės priklausomybės, religijos ar įsitikinimų, lytinės orientacijos. Šio įstatymo taikymo sritys : darbo santykiai, prekių ir paslaugų tiekimas, švietimo sritis, valstybės ir savivaldybių institucijų veikla. Šis įstatymas grindžiamas lygybės principu : tai yra lygiomis teisėmis, atsakomybe, lygiomis galimybėmis visose gyvenimo srityse. Būtina vertinti žmogų tik pagal jo veiklą, o ne pagal tai, kokiai žmonių grupei jis priklauso. Valdžios ir valdymo  institucijoms įstatymas nustato pareigą įgyvendinti lygias teises. Šios institucijos privalo užtikrinti, kad visuose rengiamuose ir priimamuose teisės aktuose būtų įtvirtintos lygios asmenų teisės. Taip pat rengti ir įgyvendinti programas ir priemones, kurios keistų visuomenės nuostatas, kad viena žmonių grupė yra kažkuo pranešesnė už kitą.

2008 metais  Lietuvos Respublikos Seimas  priėmė Lygių galimybių įstatymo pataisą, kuria buvo pilnai įgyvendintos Europos Sąjungos direktyvų normos , o jų esmė yra ta, kad nuo tų metų įrodinėjimo našta perkeliama atsakovui, taip pat, atlyginama žala, įrodžius diskriminacijos faktą.  Jeigu LR pilietis  patiria diskriminaciją darbo, švietimo, prekių ir paslaugų teikimo sferose ar patyrę seksualinį priekabiavimą gali kreiptis į Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybą, pateikiant skundą apie patirtą  diskriminaciją, ir asmeniui neteks įrodinėti šio fakto.  Įrodinėti, kad nediskriminavo teks skundžiamam subjektui, arba atsakovui.  Taigi, Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba tiria asmenų , patyrusių diskriminaciją skundus dėl amžiaus, lyties, negalios, rasės,etninės priklausomybės, religijos ar įsitikinimų, lytinės orientacijos.

Lygių galimybių principų Lietuvoje siekti vis labiau padeda ne tik priimti ir nuolat tobulinami įstatymai, bet ir augantis žmonių sąmoningumas, laisvėjantis mentalitetas, informacijos prieinamumas. Diskriminacija, žmogaus teisių pažeidinėjimai neišgyvendinami labai greitai. Įsisenėję stereotipai, patriarchalinės normos vyravusios tūkstantmečius, šimtus metų, neišnyksta vien priėmus įstatymus.  Žmonės patys turi išmokti juos atpažinti gyvenime, darbe ir kitose sferose ir nebijoti apie tai kalbėti,  drausminti kitus. Tai ir būtų  pilietiškumo pradžia mūsų visuomenėje.

Komentarai

Įrašo “Kas yra Lygios galimybės?” komentarų : 1

  1. Gintautas avataras

    Džiugu, kad atsiranda tiek įvairių temų. Žmonių teisės man yra viena tamsiausių sričių. Mažai ką išmanau. Bet žinoti tikrai reikia. Juo labiau, kad šiais laikais galima pakliūti į pačias įvairiausias situacijas, kuriose be žinių savęs neapginsi.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Brukalų kiekiui sumažinti šis tinklalapis naudoja Akismet. Sužinokite, kaip apdorojami Jūsų komentarų duomenys.