PRABUDIMAS

Lūžta, plyšta ledo luitai varomi srovės, Upės neša sidabro turtus pražutin, pragaištin Žūsta, dingsta šalčio plėštas, kauptas  turtas Nieks jo jau nebesuims ir nebesurinks. Atsitiesia medžių rankos nuo sunkių kailinių, Bėga  džiaugsmo ašaros per žievėtus skruostus, Suokia margas paukštelis spinduliais papuopštas, Kiūra balta gelumbė, saulė plėšia vis didesnius klostus. Baldos šiluma į trobos kirvarpuotus rąstus, Langų prožektoriai… Tęskite PRABUDIMAS skaitymą

VARTOJIMO KULTŪRA – DEGRADACIJA AR ŽMOGIŠKUMO BRUOŽAS?

Klausimas bemaž gvildentas daugel kartų įvairiuose plotmėse: tai problema sudaranti tam tikrą užburtą ratą. Šis ratas sukurtas visuomenės, kuris tęsiasi per amžius, kiek save pamena žmonija. Prisiminkime vartojime paskendusią senovės Romą, viduramžiais katalikų bažnyčios aukštuosius dvasininkus. Vėlesniais amžiais vartojimas persikėlė į  privilegijuotųjų dvarus,  kurie save vadino  kilmingaisiais, o XIX amžiuje prie jų prisidėjo pramonininkai.  Esmė… Tęskite VARTOJIMO KULTŪRA – DEGRADACIJA AR ŽMOGIŠKUMO BRUOŽAS? skaitymą

DEMOKRATIJA PAGAL LUKAŠENKĄ

Viena iš mūsų kaimyninių šalių – Baltarusija, atrodo, vienu metu yra ir labai artima ir tuo pačiu tokia tolima. Artima, nes turi savo gilią istoriją, turtingą kultūrinį palikimą, o tolima dabartine savo politine padėtimi – totalitariniu valdymu. Europos spektre Baltarusija su savo valdymu atrodo kaip mohikanė, XX a. ydų tesėja. Vis tik šalis yra įtakojama… Tęskite DEMOKRATIJA PAGAL LUKAŠENKĄ skaitymą