ATMINIMO DIENA

Siunčiu skaidrę, kuri skirta mirusiųjų, išėjusių ANAPILIN, mums brangių ir artimų žmonių atminimui. Tesiilsi jie ramybėje, nors jų atminimas liks iki to laiko, kol plaks mūsų širdys ir mes atgulsime šalia jų amžinam poilsiui.


Paskelbta

sukūrė