Atgaila – sveikatos atstatymo metodas

Dalis žmonijos iki šiol nepripažįsta Aukščiausios Valios Jėgų. O kas tai yra? Tai bendras Būtybių apibendrinimas, esančių  žymiai aukštesniame savo išsivystymo lygyje. Jos gyvena greta žmogaus nematomame plane, kituose vibracijose ir  savimi apjungia tą idėją, kuri išreiškiama Dievo vardu ir jo valia. Kiekvieno žmogaus gyvenimas, diena iš dienos, audžiamas Aukščiausios valios ir Aukščiausiųjų  Būtybių. Kiekvieną minutę  žmogus gali tai jausti savo mintyse, jausmuose, energijose ir nesvarbu, kad tuo netiki arba tiki fanatiškai. Šiuolaikiška žmonija savo praeituose tūkstantmečiuose išsluoksniavo žinias. Jos likutinės, tikros, turėtos kituose rasėse ir / arba gautos iš  Didžiųjų Pranašų, atėjusių į žemę perduoti  religiją, tikėjimą. Vėliau žmonės išsiskirstė į dvi grupes – tikinčiuosius ir netikinčius. Tokiu būdu priėjome iki absurdo: mokslininkai pasiūlė savo ,,pasaulį”, kuris yra tik ,,toks ar anoks”, kuriame pripažįstami tik tam tikri dalykai. Žmonių grupės yra diskriminuojamos už jų savitas mintis, nesutampančias su mokslininkų . Be to yra valstybės ir valdžios, kurių  lyderiai  piliečius mąstančius šiek tiek per „plačiai” gąsdina, o neretai ir uždaro į psichiatrijos ligonines arba net fiziškai sunaikina.

Dievo pastangomis, į Žmonijos genomą įdėtos jos vystimosi ir būties įstatymai – aksiomos. Pati didžiausia žmonijos rakštimi yra nenoras priimti kitą žmogų tokį, koks jis yra: su visais jo trūkumais. Taip pat visuotinė neigiamų emocijų gamyba, kuri priveda prie mirties ir degradacijos. Žmogus gyvena vieną kartą, o jo dvasia – inkarnuojasi daugybę kartų, vis tobulėdama. Visa kas užsirašo žmoguje ir jo struktūrose gyvenant „sulimpa“ su  jo psichika  taip susiformuoja asmenybė.

Laiko tėkmė yra nenumaldoma, todėl viskas turi būti vystoma sudėtingiau ir tobuliau. Žmogaus organizmo sistema negali pereiti į savo aukštesnį evoliucijos lygį  nepabaigusi savo dabartinio vystimosi CIKLO .Visi žmonės ir yra tokiomis  atskiromis dvasinėmis – biologinėmis sistemomis, privalančiomis keistis ir tobulėti. Todėl, keičiantis civilizacijos lygiui, keičiantis joje informacijos-energijos lygiui, privalo keistis ir žmoniškoji sistema, jo organizmo energoinformacinis pralaidumas. To nedarantys vis daugiau sirgs, vis daugiau bus nelaimingų gyvenimo lemčių, mirčių ir t.t. Nemirs tik tie, kurie sugebės dvasiškai tobulėti, sugebės išmokti dvasios priemonėmis valdyti savo organizmo sistemą….

Dvasios įstatymas sako, kad bet kuri mąstanti vienetinė sistema,  privalo savo sistemą suderinti su bendra Visatos-erdvės sistema, turi pilnai sinchronizuotis. Žmonės nesekantys savo minčių švarumo, savo poelgių nekontroliuojantys, iš savo sistemos  išmetantys neapykantos pyktį, to paties pykčio būna sunaikinami …..

Visata nelaukia atsiliekančių. Kiekvienam skirta savo valanda: Kažkas sudegs gyvas savo nuodėmių ugnyje, kažkas žus savo paties sukurtoje katastrofoje (nesvarbu kokiu būdu). Visatos arsenale yra daugybė būdų apvalyti Žemę nuo ją niokojančių būtybių.

Daugumai tai bus kaip pamoka, kuri dar ilgai po mirties primins, kad visas tas kančias įsigijo už savo „savarankiškumą“ atskirai nuo Dievo, savo pikta valia. Tokia lemtis skirta tiems, kurie nepripažįsta ir neigia atsiprašymo ir atgailos įstatymą, manantys, kad atgaila, blogio nekūrimas yra tik vaikiškos vienuolių ir šventikų pasakos. Deja, jei taip manysime, tai kančios gyvenimo kelyje kartosis be paliovos, kaip ir tos pačios situacijos ir nepakenčiamos gyvenimo sąlygos.

Dabar apie pačią atgailą…Žmonijai  laikas suprasti – kuo  daugiau ir glaudžiau  laikomasi Dievo Valios, tuo  daugiau gauna dovanų gyvenime. Tai  harmoningi  tarpusavio santykiai apsprendžia sveikatą, nelaimių nebuvimą, džiaugsmingą būtį.  Tai daro žmogaus gyvenimą padoriu ir vertu, Žmogaus iš didžiosios raidės .Tai buvo iš pradžių jau numatyta.

Sunkus fizinis darbas, ligos, nuolatinis lėšų trūkumas pragyvenimui, – visa tai žmogus sukuria  pats sau, tapdamas savarankišku nuo Dievo, atsiskyrusiu nuo bendros Dievo Valios ir Sąmonės. Dėka savo kvailumo, žiaurumo, atsisakymo nuo laimingo  gyvenimo kitaip, nepripažįstant Dievo dalyvavimo asmeniniame gyvenime. Jie sukūrė sociumą, kuriam  naudoja  visą pilnutinę savo gyvybės energiją, laiką, ir gyvenimą-nuo pat  lopšio iki darželio, mokyklos, instituto, vėliau  savo darbo vaisius, aukoja  šeimą, o toliau  tik mirtis per ligas.

,,Koks Dievas?” – aš į darbą vėluoju…

Visas ligas žmogus sukūrė pats sau ir dėl savęs. Visiems žinoma, kad dauguma ligų atsirado visiškai nesenai, daugelyje tūkstantmečių žmonijos istorijoje jos buvo nežinomos ir jomis niekas nesirgo. Stipriai sutrumpėjo sveikas gyvenimo tarpsnis žmogaus gyvenime. Žmogus jau beveik nebūna sveikas niekada, net vaikystėje, nežino kada ir kur plyš . Visos  šios ligos atsirado  nuo nesuderinto gyvenimo tarp sąžinės, moralės, minčių, emocijų, jausmų, poelgių ir gyvenimo (sinchronizacijos principas yra esminis įstatymas, įdėtas pačio Kūrėjo, pačioje žmogaus atsiradimo pradžioje). Kas gali būti liūdniau? Gyventi tik kad sirgti? Gyventi kad maitinti savo pilvą? Gyventi, kad sunkiai dirbti visą savo gyvenimą? Visa tai sukūrė pats žmogus ir dėl savęs pačio, to nesukūrė Dievas ir to jis žmogui nenorėjo…

Daugelį ligų galima gydyti vien tik atgaila ir atsiprašymu. Tokios ligos kaip insultas, infarktas, astma puikiausiai gydomos atgaila už netikėjimą ir Dievo nepriėmimą, jo nepriėmimą daugelyje gyvenimų-inkarnacijų. Odos ligos – psoriazė, odos dėmės, dermatitai, gydosi puikiai atsiprašymo – atgailos metodu prieš Dievą ,atgailaujant už  padarytą fizinį  ir materialinę skriaudą kitiems žmonėms. Kita odos ligų priežastimi gali būti prakeikimai, kuriuos žmogus siuntė Dievui ir pasireiškia kaip odos vėžys, trofinės opos, didžiulės pigmentinės dėmės. Kiekvienas nuodėmingas žmogaus nuopuolis pažymimas odos dėmėmis ir tai pereina iš gyvenimo į gyvenimą.

Neatidirbtos nuodėmės užsirašo ir fiksuojasi holografinėse energostruktūrose ir gyvens amžinai daugelyje jo gyvenimų, taip vadinamoje karmoje (likimo informacija). Programuos žmogaus gyvenimą, ligas, situacijas ir bendrai likimą -viską, ką žmogus norėtų pavadinti laimės ir sėkmės vardu ir tol, kol  neatidirbs, nesupras, nepajaus ir neatsiprašys už savo paties sukurtą skausmą sau ir kitiems…

Sukurtas Dievo įsakymas, „nevok” ir jo pažeidimas odoje atsispindi kaip alerginis bėrimas, egzema. Jei nėra nuodėmės atpažinimo ir atgailos, tada liga nesiduoda išgydoma. Jei atsiradusi kančia sudegina dalį nuodėmės informacijos – gyja lėtai, o nustojus gydyti liga nedelsiant grįžta ir dažnokai tik sunkesne forma. Kiek pastatyta ligoninių, kiek juose guli mažamečių vaikų su odos ligomis, tačiau tai neišgydoma. Priežastis tik viena – žmogaus nenoras pripažinti ligos atsiradimo priežasčių, giluminių – dvasinių ligos atsiradimo priežasčių. Tokios ligos gydomos paprasčiausiu  ligos priežasčių  diagnuostavimu ir jų pašalinimu atgailos-atsiprašymo  metodu… Daugelyje atvejų atgaila-atsiprašymas išprovokuoja greitą ir visišką išgijimą, atliekant labai paprastą gydymo terapiją arba visišką išgijimą nepaliekant jokių pasekmių. Šiuo atveju  visada stebimas ,,stebuklas”.

Tokios ligos, kaip akmenligės, cukrinis diabetas, kepenų cirozė, gydomos atgaila -atsiprašymu už tai, kad  nebuvo tikėjimo Aukštosiomis  Jėgomis, nesinaudojo jų pasitikėjimu ir vadovavimu asmeniniame gyvenime. Jų pripažinimas, pagarbus požiūris, tuoj pat atsiliepia į ligos gijimo procesą ir dažnai  išgyjama be jokios terapijos. Nebijokime to pripažinti sau…

Juk mes gyvenome daugybė gyvenimų ir nežinome kuo užsiiminėjome juose tada, kokias nuodėmes kūrėme ir tik pats Dievas tegali tai pasakyti mums ir paprašyti atidirbti savo klaidas… Dabar ateina toks momentas, kada Žmonija priartėjo prie naujo savo evoliucijos  ritmo ir viena koja jau įžengė į kitą evoliucijos ciklą – į 6 rasę. Nuodėmių ir klaidų  energoinformacijos krūvis neleidžia vystytis ir gali tapti ta priežastimi, kuri  gražins visą civilizaciją į žemesnį evoliucinį ritmą sukuriant   socialinę-geologinę katastrofą…

Atgaila – atsiprašymas, nuodėmių ir klaidų asmeninis nepripažinimas yra tuo akmeniu, kuris  trukdo toliau vystytis. Kas tai yra? Klaidingas gėdos jausmas  pripažįstant savo netobulumą? Išdidumas? Ko bijoma atgailoje prarasti? Juk Dievas vis tiek žino mūsų visas nuodėmes, negerus ir gėdingus poelgius.. Juk neįmanoma nieko nuslėpti, pasilikti kažką sau…Nuo mūsų pačių mūsų nuodėmės paslėptos pasąmonėje. Visos tiek nelaimingo ir sunkaus gėdingo gyvenimo patirtys tiek ir  laimingo… Mes visą tą informacinį krūvį  traukiame su savimi iš gyvenimo į gyvenimą, bijodami  jo netekti, nors visa ta informacija  mumyse pasireiškia ligomis, nuolat primindama apie mūsų  nuodėmių  bagažą… Ir  mums tai brangu ir tik todėl bijome sau prisipažinti ir su Dievo pagalba nuo tokio krūvio atsikratyti? Koks  didelis žmogaus aklumas ir užsispyrimas žmoguje slypi ir kokia jėga tai laiko, jei tokios akivaizdžios naudos nenorima pamatyti… Kaip įtikinti žmogų, kad  be ligų  ir nelaimių, be skurdo  gyventi geriau nei su jais? Daugumas ligų savo šaknimis yra  neteisingame požiūryje, neteisingose mintyse, neharmoninguose  emocijose ir jausmuose pačių artimiausių  žmonių bendravime. Bet būtina atsiminti, kad priežastys  slypi ne tik  šiame gyvenime, bet ir buvusių inkarnacijų sluoksniuose tiek pagal motinos tiek ir pagal  tėvo linijas. Ir nėra nieko veiksmingesnio, nei atgaila-atsiprašymas.

Tokios  moteriškos ligos, kaip  mioma, fibromioma, nepiktybinių onkologinių naujadarų atmainos sako tai, kad jūs pažeidžiate savo suaugusių vaikų laisvo pasirinkimo valią… Ir čia vėl gi reikalinga atgaila-atsiprašymas ir tokiu būdu nutraukti savo ir savo vaikų karmines skolas, jų tęstinumą…

Piktybinės onkologijos pasireiškimai turi kitas psichologines šaknis. Tai motiniškos ir tėviškos meilės srauto praradimai. Meilės srauto praradimas  mažus vaikus nubaudžia labai žiauriai. Tokias ligas  galima gydyti atgailos-atsiprašymo metodu, jei liga  nesukūrė organizmo struktūrų deformacijų (energetinių, informacinių, erdvinių, genetikos…). Jei vis tik tokios deformacijos atsirado organizme, tai atgaila-atsiprašymas tolimesnę ligos eigą gali sustabdyti ir taip išgelbėti bent gyvybę, kol  užaugs vaikai. Taip pat gali sumažinti skausmus, kančią ir padaryti pačią ligą valdoma vaistais…

Viskas paklūsta priežasties-pasekmės visuotiniam įstatymui. Šitame fiziniame pasaulyje nieko nevyksta be priežasties. Kiekvienas poelgis turi savo  priežastį čia, dabar, praeityje… Šis  problemų priežastinis-pasekmių rato poveikis gali būti sustabdytas vien tik atgaila-atsiprašymu…

Daugybė ligų savo šaknis laiko psichologiniame požiūryje į pinigus. Žmogus, nemąstydamas leidžiantis pinigus į visas puses, kituose gyvenimuose turės problemų juos uždirbant. Godumas, pinigų kaupimas, neturintis sveikos logikos, neša karminę pasekmę juos prarandant nelauktai… Turėkite saiko viskame, kas susiję su pinigais, jų siekiu ir išleidimu ir neturėsite  materialių nuostolių… Tik taip šiuolaikiniame pasaulyje gali Aukščiausiosios jėgos auklėti Žmogų, – per  nuobaudas. Apgailestaujant galima pasakyti, jog net toks supratimas neapsaugo. Savo ribų  nesuvokimas priveda prie atvirkštinių savybių. Dažnai depresija, besaikis alkoholio vartojimas, savo šaknyse slepia baimes. Dvasia žinodama savo Tėvo moralines normas-įstatymus ieško užsimiršimo narkotiniame kvaitulyje. Taip pat Dvasią apima baimės jausmas, suparalyžiuojantis ją fiziniame kūne ir pasireiškiantis depresija. Dažnokai tai susiję su žmogžudystės aktais buvusiuose gyvenimuose (dalyvavimas kare, piratavime ir  tėvynės gynyboje…). Geria, kaip taisyklė, tas, kuris  jaučia kad  padarė antiįstatymišką poelgį. Ir šiame atvejyje atgaila -atsiprašymas gali žmogų išvaduoti greitai ir efektingai. Sveikatos problema ir psichinės sveikatos problemos ir nukrypimai slypi giliai  psichikoje ir labai sunkiai diagnostuojama ir analizuojama, o juo labiau  gydoma. Tai, kas slypi mūsų  pasąmonės nesąmoningoje plotmėje, mus pačius spaudžia atgal į žemę, labai apsunkina gyvenimą. Kitos metodikos yra paprasčiausiai neveiksmingos ir nerekomenduotinos (hipnozė), nes tai priverčia iš naujo pergyventi buvusį skausmą, traumą ir pan.,kas gali dar labiau traumuoti. Tai kodėl dar kažką prie esamo bagažo pridėti?

Atgailos-atsiprašymo forma

Viešpatie Dieve, Priimk mano atgailą ir atsiprašymą  už (nuodėmės pavadinimas), kurią visuose praeituose savo gyvenimuose sukūriau.

Viešpatie Dieve, piimk mano atgailą-atsiprašymą už (nuodėmės pavadinimas), kurią sukūriau šiame dabartiniame  gyvenime.

Viešpatie Dieve , priimk mano atgailą-atsiprašymą  už (nuodėmės pavadinimas), kurią aš nejučia perdaviau savo ateinančioms kartoms ir vaikams.

Žmonių Dvasios-Sielos, priimkite mano atsiprašymą už (………..) nuodėmės sukūrimą visuose savo inkarnacijuose, kuria aš nejučia ,gal būt ir  to nenorėdamas ,nesiekdamas ir nepiktavališkai  ar kitaip jums sukėliau skausmo.

Žmonių dvasios-Sielos, prašau priimti mano atgailą ir atsiprašymą už (………..) nuodėme suteiktą skausmą šiame gyvenime.

Žmonių dvasios-sielos, prašau priimti  mano atgailą-atsiprašymą  už (………..) nuodėme sukurtą skausmą  visų savo  vaikų ir savo būsimų kartų ateityje.

Mano dvasia-siela, priimk prašau, mano atsiprašymą-atgailą už  (………..) nuodėmės sukūrimą, kuria aš  tau sukūriau kančios ir skausmo visuose savo buvusiuose inkarnacijoje.

Dvasia-siela mano, priimk mano atsiprašymą-atgailą  už (………..) nuodėmę, kurią sukūriau dabartiniame gyvenime.

Dvasia-siela mano, priimki mano atgailą-atsiprašymą  už, (………..) nuodėmės sukūrimą, kurią aš  nejučia ir to nežinodamas perdaviau savo ateities kartoms ir savo   vaikams.

Mano kūne, prašau priimti mano atsiprašymą už (………..) nuodėmę, kurią sukurdamas dariau skausmą  praeituose inkarnacijose.

Mano kūne, prašau priimti mano atgailą-atsiprašymą už (………..) nuodėmės sukūrimą, kuria aš tau suteikiu skausmo dabartiniame gyvenime.

Mano kūne, prašau  priimti mano atgailą-atsiprašymą  už (………..) nuodėmės sukūrimą ir jos perdavimą savo vaikams ir ateities kartoms. Prižadu daugiau jai neleisti pasireikšti nei žodžiu, nei veiksmu, nei mintimi, nei emocija….

Visa tai skaitoma po 33  kartus  už kiekvieną diagnostotą nuodėmę..

***

Nuodėmių sąrašas pagal krikščionybės kanoną

 1. Nėra tikrojo tikėjimo ir pasitikėjimo Dievu

 2. Žmogžudystė ir žudymas

 3. Savižudybė

 4. Negeisk svetimos moters ar vyro

 5. Blūdijimas(savo kūno seksualumo išnaudojimas nepadoriais veiksmais).

 6. Sodomija

 7. Pirkliavimas -sąvadavimas

 8. Prostitucija

 9. Grobimai, uždegimas – gaisro sukėlimas

 10. Išprievartavimas

 11. Neatlikimas to, ką pažadėjai, skolos  negrąžinimas

 12. Tėvų negerbimas

 13. Tinginystė

 14. Skūpumas, godumas

 15. Žiaurumas žmonių ir gyvūnų atžvilgiu

 16. Apkalbos, piktažodžiavimas, šmeižtas

 17. Veidmainystė

 18. Pyktis ir susierzinimas

 19. Apgavystė, melagingas liudijimas

 20. Melas

 21. Naudos įsimylėjimas-siekimas apgaule

 22. Pavydas materialaus daikto

 23. Pavydas žmogaus atžvilgiu

 24. Pikto laikymas savyje,

 25. Narkomanija, alkoholizmas

 26. Pilvo reikmių  garbinimas

 27. Tuščiagarbystė

 28. Prisirišimas prie pinigų, daiktų, prabangos

 29. Artimųjų ir savo priešų prakeikinėjimas

 30. Užsiėmimas magija ir burtininkavimu

 31. Kitos

***

Būtina  diagnostoti švytuokle arba virgulėmis tą nuodėmę, kuri dalyvauja tavo ligotumo -negalavimo procesuose, o jų gali būti net keletas. Tą geriau daryti užsidegus žvakę ir turint prieš save šventųjų atvaizdus kaip ikoną ar pan. Būtina pašalinti seanso metu gyvūnus iš kambario…

***

Artėja laikas, kai žmonija rimtai pradės domėtis atgailos-atsiprašymo metodu ir jį naudoti visuotinai. Atgaila reikalinga visiems, kurie nori eiti į šeštą rasę vykstant eiliniam gamtos virsmo ritmui. Visiems, kuriems atsibodo kančia, kuriems atsibodo būti našta visiems… Tai  vyks palaipsniui, tačiau  tai daryti prisieis visiems, kurie norės gyventi kitaip, nei iki šiol… be jokių išimčių…

Kas nors atgailaus išpažinties metu krikščioniškoje bažnyčioje, kažkas tai darys mečetėje ar sinagogoje, gal būt kažkas tai darys miške po medžiu ar tyliai savo namuose, tačiau to išvengti niekam nepavyks… Tie, kas neatgailaus gyvendami fiziniame pasaulyje, tie didžioje kančioje išeis iš šio pasaulio arba nelauktai per nelaimę (žiūrint kitų akimis), atgailaus jau kitame pasaulyje ir kitu laiku…

Šeštoje rasėje niekas negalės gyventi su nuodėmių bagažu savo sąžinėje, niekas negalės gyventi su neigiamomis programomis, giminės prakeikimo programomis ir juodosios magijos  įdiegtomis  formomis… Tik švari aura, švarios dvasinės struktūros, švarios dvasios-sielos-sąmonės vystimosi programos leis žmogui būti sveiku, leis būti bendraautoriais su Dievu pasaulio kūrybos procesuose…

Dabar atėjo toks laikas visai žmonijai, kuriame Dievo prasmės reikšmė žmonijos gyvenime tampa labai svarbi ir reikšminga. Nėra reikalo net įrodinėti, jog šeštoji žmonių rasė ir yra tik kita žmonijos vystimosi pakopa. Joje bus visiškai kitos gyvenimo vibracijos, visiškai kiti gyvenimo principai ir joje tegalės gyventi tik tokie individai, kurių gyvybės -biologijos, dvasios, sielos, sąmonės ir pasąmonės vibracijos atitiks laikmetį. Jei žmogus prieštarauja Kūrėjo sąmonei, prieštarauja Aukščiausioms Jėgoms, Būtybėms ir  nesiduoda  jų vadovavimui, tada  ir kūrėjas negali suteikti žmonėms kitokių gyvenimo sąlygų. Pats Kūrėjas yra Meilė, ir jam pačiam galioja tie patys valios ir apsisprendimo principai ir įstatymai, o jų jis keisti jokiu būdu negali, kitaip pražudytų savo paties kūrybos vaisius… Tai ir yra pagrindinės sąlygos, kurios privalomos jau abejoms pusėms. Sekančiame žmonijos evoliucijos rate jau nėra vietos tiems, kurie nesugebės generuoti savo dieviškų kokybių, kitaip  nesant sinchronizacijai, jie turės žūti patys savo nuodėmės ugnyje arba gimti  kituose  sąlygose, kitų planetų sistemose ar Kūrėjo sukurto kosmoso platybėse.. Dabartinės penktosios rasės gyventojai buvo vedami ir globojami religinių dogmų rėmuose, auklėjami jų šviesoje, tačiau toks globos ir vadovavimo būdas jau paseno ir netenka galios. Ketvirtosios – penktosios rasės laikotarpiu į žemę ateidavo Dievo Sūnūs, žmonijai atnešdami Dievo mokymus, tačiau žmonija iš jų pasidarydavo, geriausiu atveju, dogmatinę fanatizmo sistemą, kuri sukeldavo dar daugiau problemų ir kančių… Visi Dievo Sūnūs, žmonių praminti pranašais, žmoniją vis skatino tobulėti, gerinti savo santykius  bendruomenėje, tačiau dabar jau matomi to darbo vaisiai  ir keičiamos sąlygos. Dabartinė civilizacija (5penktoji rasė) dar egzistuos 2-3 tūkst. Metų, kol kiekvienas jos atstovas išgyvens savo laisvamanystę, savo išdidumą gyventi be aukščiausiųjų jėgų vadovavimo, be Dievo, jie visi  praeis vis sunkėjantį gyvenimą nuniokotoje planetoje. Priėmus kitokią Dievo atžvilgiu poziciją, žmogus pradeda gauti iš Jo dovanas, talentus, ir geresnes sąlygas gyventi. Tai harmonizuojantys santykiai su aplinka, pastovi sveikata, nelaimių nebuvimas – tai suteikia didžiulį šansą vystytis netrukdomai.

Atgaila būtina  pradėti atsisakant tų jėgų, kuriuose daugelis žmonių buvo įtraukti visuose buvusiuose gyvenimuose – tai okultiniai mokymai, magiškieji ritualai, misterijos, kurios buvo vykdomos visiškai ne Dievo valios pastangomis, kurios ir dabar laiko žmones apjungtus tam tikromis priesaikomis ir pan.

Atsisakymo ritualas turėtų būti maždaug tokio turinio ,,Aš atsisakau visokių pašventinimų, magiškųjų žinojimų, ritualų, misterijų, kurios buvo atliekamos  ne Dievo valios pastangomis. Amen, nuo šiolei aš atiduodu savo Dvasią, savo Sielą, savo sąmonę į Dievo rankas ir  nepripažįstu savęs vadovavime nieko kito, tik Dangiškąjį Dievą Tėvą. Amen. Amen. Amen.”

Toliau atliekama giminės šaknų atgaila-atsiprašymas. Pirmiausia atsiprašoma visų pagal motinos giminės eilę, kviečiant į atgailos-atsiprašymo seansą visas dvasias pagal motiną, vėliau pagal tėvą… Atsiprašymo-atgailos tekstas turėtų būti maždaug toks:

,,Aš (vardas, pavardė) kviečiu į atsiprašymo-atgailos seansą  visas dvasias-sielas pagal savo motinos (vardas) giminės liniją. Aš  gailiuosi savo sukurtų nuodėmių ir prašau atleisti man ir aš pats jums atleidžiu...”. Toliau  mintimis ir emocijomis koncentruojamasi į savo širdį ir bandoma suprasti-pajusti ar buvo atleista. Jei juntamas pradžioje sunkumas praėjo ir atsirado laisvas ir lengvas kvėpavimas, atėjo  nusiraminimas, tai reiškia, kad motinos giminės dvasios-sielos atleido. Jei  palengvėjimo nesijaučia arba net pajutote situacijos pablogėjimą, tada būtina  kruopščiau diagnostuoti  nuodėmių sąrašą ir seansą pakartoti jau kitu laiku ir kitomis sąlygomis.

Po to  viskas atliekama ir su dvasiomis-sielomis pagal tėvo giminės liniją. Kaip jau įprasta praktika parodė, jog po trečio  karto atleidžiamos bet kokios, kad ir didžiausios nuodėmės ir skriaudos prieš giminę. Procesas praeina sklandžiau, jei atgaila atliekama atsiklaupus, veidu atsisukus į rytus ir žvakių  šviesoje.

Atgailai reikia nusiteikti labai rimtai, sąmoningai turime tam subręsti, savo sąmone ir širdimi privalome suvokti visą proceso rimtumą. Gavus atleidimą nuo abiejų giminės pusių dvasių, giminės nuodėmės imamos ant savęs ir su jomis jau kreipiamasi į Dangiškąjį Dievą atgailauti. Atgailoje prašoma atleisti už  nepilną tikėjimą ir nepasitikėjimą Dievu, dieviškojo vadovavimo atsisakymą, nesilaikymą Dievo priesakų, po to neteisingo požiūrio į kitų žmonių dvasias-sielas, už suteiktą moralinę-materialinę žalą. Tai yra pagrindinės visų žmonių  moralės nuosmukio priežastys. Kai kada vieno atgailos seanso yra ne gana, kad  nuimti visų nuodėmių  poveikį, todėl būtina atlikti 2-3 atgailos seansus su 2-3 mėnesių intervalais. Atgailos procesas nėra sudėtingas ir sunkus, tačiau jūs jo poveikį jausite visuose likusiuose savo inkarnacijų  grandinės etapuose. Jausite ir dabartiniame gyvenime pagerėjus, sušvelnėjus  santykiams šeimoje, kolektyve, giminėje. Nieko geresnio už atgailą-atsiprašymą nėra, norint pakeisti savo gyvenimo sąlygas. Tačiau jau niekada ir niekas negalės tų naujų  sąlygų pakeisti ir atimti ir artimiausiu laiku tai galite pajusti kiekvienas. Pačiu artimiausiu laiku žmonijos laukia nauji išbandymai, naujos gyvenimo sąlygos ir daugiau niekas kitas, o tik atgaila ir nuodėmių atsisakymas tegalės žmoniją išgelbėti. Tik šis metodas leis eiti tolyn, aukštyn ir tobulėti…

Visiems linkiu geriausių sąlygų ir lengviausio kelio pasinaudojant šia metodika. Lietuvoje ji, atrodo, bus labai reikalinga. Amen. Aš taip noriu ir tegul taip ir bus.


Paskelbta

,

sukūrė

Komentarai

Atsakymai į “Atgaila – sveikatos atstatymo metodas”: 49

 1. greta avataras
  greta

  Patiko čia man, jei taip aštriai vyksta diskusija, reiškia ginčijamasi dėl labai svarbių ir jautrių dalykų, moterys yra kaip tik jautresnės, todėl jautriau reaguoja, aršiau ginasi ir puola poną Mečislovą, aišku, tas bando atsilaikyti…dar labiau užaštrindamas diskusiją…o atrodo tiek nedaug tereikėjo, kad ponas Mečislovas viską būtų pateikęs šiek tiek kitu kampu: juk mes visi ne be nuodėmės, vienų nuodėmės baisios, sutinku kad per kelias kartas eiti gali tas baisumas, kitų gi žmonių nuodėmės ne tokios baisios, normalios, kaip ir visi mes nusidedam per gyvenimą jei ne savo artimui, tai Dievui, ir t.t. ir be galo…tikrai nesam šventieji, ir tą visi pripažįstam, bet p.Mečislovas pateikia taip tarsi pats jau švarutis, taip sakant išsivalęs, atsiprašęs po tūkstantį kartų, o štai jūs, t.y.mes visi beviltiški nusidėjėliai..dėl ko ir susipykome čia visi…

 2. mecislovas v avataras
  mecislovas v

  daugelį šimtų metų Havajuose yra naudojamas ho,oponopono metodas.Tai labai artimas krikščioniškąjam atgailos metodui,o taip pat ir kitiems dirbtiniams atgailos-atsiprašymo ir meilės skleidimo metodams.
  Metode naudojamos keturios frazės ,ištariamos,kartojamos daugelį kartų visada kai sunku dvasioje,kai nesiseka,kai norisi susitaikyti,išgyti ir pan..
  ATSIPRAŠAU,ATLEISKI MAN,AŠ MYLIU,AČIŪ.
  Šie žodžiai adresuojami savo dieviškąjai organizmo daliai(savo Dieviškumui) ,,,Taip išgydome save ir tuo pačiu išgydoma ir kitus susijusius su tavim asmeniškai.
  Bet koks įvykis vykstantis greta ir įtraukiantis į savo veiklos jėgos lauką yra tik tame žmoguje,su kuriuo tai susijęs,t.y. tik su tavimi ir tavyje.
  Kartodami šią frazę ,žmonės pakyla į kitą aukštesnę dvasingumo pakopą ,ir tada prasideda stebūklai.netikite-išbandykite ir po pusmečio vėl bus galima apie tai pasikalbėti.
  Ho,oponopono metodas gal būt geresnis ir tuo,kad nereikia daryti diagnostikos,kas daugeliui yra kaip kažkoks stabdis.Havajuose jis naudojamas pasitinkant dieną ir pabaigiant dienos darbus -tai ritualas,kuris havajiečiams reiškia susijungimą su dievu,visuotinį apsivalymo ritualą ,visuotinį atleidimo ir išsivadavimo nuo streso ritualą.O čia dar išmoksite atleisti,išmoksite mylėti. Sakiau ,kad metodas tinka visada ,visuose gyvenimo situacijuose,net dirbant su technika..

 3. Danutė, avataras
  Danutė,

  Atleiskite,bet nematau čia jokio „riejimosi”.Tik keista,kad p. Mečislovas gana įdomiai supranta mūsų nuomonę.Ko,ko,bet meilės iš Jūsų mums tikrai nereikia,apsaugok Viešpatie.Jūs rašote: „Prisipažinsiu,smagiai pasijuokiau …Kai kam atrodo,kad turėčiau kiekvieną mylėti ir alpti iš meilės…” Brangusis,mes kalbėjome apie meilę artimui,kaip vieną iš Dievo įsakymų(mylėk savo artimą taip,kaip pats save)…tik tiek.

 4. Regina avataras
  Regina

  Q AŠ,eilinė moteris ,neatleidau įžeidinėjimų ,neleidžiu SAVĘS žeminti.Susirasiu tą ,baisuoklį,kad ir kokiuose lygmenyse betupėtų,ir už visą moterų giminę atsilyginsiu…

 5. Nemira avataras
  Nemira

  Na baikit pagaliau rietis ir įrodinėt kiekvienas savo tiesas. Ir vienas ir kitas esat teisūs savaip. Tai kad užsivedėt. Ar tikrai verta taip ginčytis?

 6. mecislovas v avataras
  mecislovas v

  Vienintelė išlaisvinanti jėga Visatoje – atleidimas.
  Panašus traukia panašų. Geras – gerą, blogas – blogą.
  Gyvenime nėra atsitiktinumų ar keistų sutapimų, gyvenime visada veiksmą seka pasekmė.
  Žmogus, verčiantis save gyventi, kad patiktų visiems, žlugdo save.
  Žmogus neprivalo atleisti: žmogus turi jausti poreikį atleisti.
  Atleidimas, sklindantis iš širdies, nelaimingą praeitį paverčia laiminga ateitimi.
  -keletas perliukų iš Luula Vilma knygų,,atleidžiu sau”

 7. mecislovas v avataras
  mecislovas v

  Vėl asmeniškumai,vėl priekabiavimas,vėl nepataikymas į straipsnio temą-juokitės,nes juokas nuo daug ko gydo…
  O jums neatrodo,kad bendravimas su ligoniu ir su sveiku yra skirtingi? Aš su ligoniu nesiveliu į diskusiją apie jo ligos priežastis-aš jas tik paaiškinu ir jas šalinu. Kai kurie po kiek laiko gali grįžti, ypač nesugebantys peržengti savo ego,savo charakterio ,savo įpročio,tada dirbi su jo trūkumais… Vėl aiškini,vėl dirbi ir tol ,kol yra norimas rezultatastačiau neslepiu tiesos,nevynioju jos į vatą. Mano gydymas neturi jokio bendrumo su jūsų nuomone-aš atstatau tik organizmo valdymo tvarką ir nesiruošiu nei su vienu gyventi kartu ilgiau,nei to reikalauja gydymo procesas.ir apie savo dorybę žodžiai buvo išsakyti tik kad dar labiau užaštrinti situaciją ir sulaukti dar didesnio moters emocinių centrų aktyvumo-rezultatas pranoko visus mano lūkesčius ir net psichologą (Laimą?)apgavau… Prisipažinsiu,smagiai pasijuokiau …Kai kam atrodo,kad turėčiau kiekvieną mylėti ir alpti iš meilės,kitaip lyg tai negalima bendraujant su žmonėm-sutinku,be meilės net pavojinga , tačiau kas ir kokiu matu gali išmatuoti kito žmogaus jausmus? Kai aš dirbau su šia metodika su savimi,tai dažnokai ir gana ilgai diagnostikoje krisdavo į nuodėmių sąrašą,,žiaurumas žmonių ir gyvūnų atžvilgiu,artimųjų ir priešų prakeikimas”-šios dvi nuodėmės buvo visur-karmoje,mentale,subtiliųjų kūnų sąmonėje … Štai tada apie jokią meilės ir užuojautos jausmus kitam net nesvajojau..Visa tai pašalinau,išvaliau savo karmos erdvę ir vedamas naujų jausmų ir buvo parašytas straipsnelis,,kaip teisingai suprasti meilę”. Tačiau jei kažkas tokio viduje yra,tai išsakyti žodžiai labai suerzina-tiesiog pritraukia panašias emocijas(čia apie jus ,manančius kitaip) Taip ,taip,p.Laima…bet tegul tai bus ir apie mane,juk negaliu tvirtinti,jog be jokio tamsesnio šešėlio esu.

 8. Laima avataras
  Laima

  Gerb. V. Mečislovai aš tiesiog Jūs išprovokavau siekdama pažiūrėti ar sugebat būti tolerantiškas kitų nuomonei, kad ir kvailai… :) Deja tai ne konfliktas ir ne moters kaprizai, kadangi gydot-tai įdomu kaip prieinat prie žmogaus. Atsiprašau, kad panaudojau IF metodą, bet norint gaut atsakymą visi metodai yra leistini. O atsakyma gavau toki, kokio deja ir tikėjausi – „Daugelis daro gerus darbus. Bet retas ir galvoja su meile“.

  ” niekaip nesuprantu,kur jūs mano pyktį matote” Štai ir pvz.:
  „Aš pasilaikysiu sau už dorybę ir nesigirsiu nei vienu geru savo darbu…Nors vienas geras darbas yra-tapau protingesnis už visaas kartu sudėtas ir todėl pasaulis vien tuo tapo gražesnis“
  „Ne kiekviena moteris turinti vaikų verta vadintis MOTINA ,ne kiekvienos MOTINOS garbingi vaikai.be to koks čia nuopelnas-pasidarė ir pagimdė dažniausiai net ne iš meilės,o vedama gyvuliško instinkto -pasidauginti..Ir įsitaisė kokiam tai kvailiui ilgam ant sprando.” -Va čia tai nuoširdžiai prajuokinot -visame gražume atsiskleidęs.

 9. mecislovas v avataras
  mecislovas v

  niekaip nesuprantu,kur jūs mano pyktį matote ir įžvelgiate? aš išlieku visiškai ramus,nesuvirpa jokia sielos styga pas mane,net tada jei net apspiautum… Jei žodžius vyniočiau į vatą,veidmainiaučiau,kalbėčiau kaip lietuviškas politikas-čia būtų gili ir nuobodi žiema … Kas dėl teiginio apie vaikų ligas ir jų ankstyvą mirtį tai čia visiškai aš teisus-jokia motina neturėtų tapti nėščia jei pati serga,nes daugumas ligų paprasčiausiai perduodamos kūdikiui. Štai ir išeina kad…
  Deja tik moteris moka iš nieko sukelti konfliktą,tik moteris neturi kuo apsirengti turėdama pilną spintą drabužių,tik moteris vyrą anksčiau laiko nuvaro į kapus,kita įsigudrina net keletą… Tik tokiems vyrams reiktų atverti akis ir parodyti jų likimą su moterimi,kurios emociniai centrai hiperbolizuoti,o pati nenori pripažinti ir pasikeisti nors truputį…Kas yra kas gana lengva diagnostuoti,gana paprasta ir paaiškinti,ypač daugiamatėje medicinos metode… ir kam vynioti į vatą terminus,kam veidmainiauti,būkime tokiais,kokie esame ,o ne angelais apsimetėliais.
  ,,Jei po straipsniu įsiplieskia tokios diskusijos…”-argi čia diskusijos,jūs tramdote mane,aš bandau atsikirsti,o galiausiai išeinate į asmeniškumus. Normali diskusija įmanoma tik tarp bendraminčių,turinčių vienodas žinias,bet skirtingą patyrimą. Paskaitykite esamus komentarus-nėra beveik nei vieno,esančio temos prasmėje.. Kituose forumuose administratorius neleidžia jokių laisvamanybių atitrūkstant nuo temos.
  ,,Taip kalba tikintis žmogus su savo(Pagal Dievą) artimu…”-citata kalbanti apie tiesioginį kaltinimą žmogui,kuris kalba kitaip..Ir pats Jėzus sakė-,,aš atėjau ne taikint,o pastatyti brolį prieš brolį,giminę prieš giminę ir sugriauti jūsų tikėjimą..”.Tai kodėl negalėčiau ir aš kažką panašaus sakyti? Nežinosi kas yra balta,nežinodamas juodulio.
  Ačiū už pastabas,mažiausiai savaitę čia nesirodysiu,nes trumpam išvykstu

 10. manynia avataras
  manynia

  Reiškia kažkas kažkam užmynė ant mylimiausio MOZOLIO.

 11. Regina avataras
  Regina

  O gal yra tokia programa- ištrinti?Kam tų šiukšlių…

 12. Tikrai be pykčio,bet... avataras
  Tikrai be pykčio,bet…

  -netingėk pajudinti pilkąją smegenų masę ir smegenų vingius;
  -tėvai,motinos dvasiniai vargšai,trumparegiai žmogėnai,kad jų kūdikiai serga.
  -„atsargiai-žmogus”-tai ne jūsų straipsnis,tai mano gyvenimo kredo…atidžiau paskaitykite.
  „nereikia-neskaityk,nenori čia tai ir nedalyvauk,nenori nieko suprasti-irgi negadink sau nervų-dalyvauk savo temose.
  -ar per mažai pavyzdžių….
  Taip kalba tikintis žmogus su savo(Pagal Dievą) artimu…

 13. Nemira avataras
  Nemira

  Žinot ką baikit dergti moteris ir pagalvokit patys apie save. Vyrai tobulybės. Jau koktu čia draugauki.me tuos komentarus ir skaityt. tikras delfi pasidarė.

 14. senukas avataras
  senukas

  Kai kur Mecislovas ir teisus,deja,tikrai yra tokiu moteru,kurios motinomis tampa atsitiktinai,ir ne tik is gyvulisko instinkto „pasidauginti”,gal geriau tiktu zodis „pasitenkinti”,is „paleistuvystes”.Deja,bet… O Jūs,pone Mečislovai,pateikdamas save vos ne kaip tobulybę,čia pat darote nuodėmę ir turėtumėte atgailauti.Nustebino Jūsų puikybė,oponenčių paniekinimas”aš tapau protingesnis už jas visas kartu sudėtas ir todėl pasaulis tapo gražesnis”.Taip teigti ne tik neišmanu,bet ir verčia apie Jus susidaryti abejotiną nuomonę.Elgetės pagal principą”nežiūrėk ką darau,bet klausyk ką sakau”

 15. Nemira avataras
  Nemira

  Na jau žinot. Dabar jau ir mane supykdėt. Ponas Mečislovai, su tamsta neįmanoma diskutuot, nes Jūs tik pykstate ir jau nebegalvojat, ką rašote. Jokia moteris vaiko nepasidaro pati sau, kaip tamsta išsireiškėt, taip atsitinka, kai vyras tenkina savo gyvulišką instinktą.Fe, taip kalbėdamas tamsta apspjaudot ir savo motiną. Man toks įspūdis, kad tamsta pykstat, apskritai esąs šiame pasaulyje, toks labai vienišas ir niekieno nesuprastas. Bet juk šitaip atsikirtinėdamas Jūs atstumiat ir Jūsų teiginiai, kokie jie įdomūs ar racionalūs bebūtų, sulaukia tik neigiamos reakcijos. Nusiraminkit pagaliau. Jei po Jūsų straipsniu įsiplieskia tokios diskusijos, reiškia jis kažką reiškia, sulaukia dėmesio. Mano rašiniai tokios audros nesukelia. O norėčiau.

 16. mecislovas v avataras
  mecislovas v

  Tai gal diskutuokime tik pagal temą ir nevelkite į diskusiją mano asmens,be asmeniškumų mokate diskutuoti? tada griežtai pagal temą ir tiktai…

 17. mecislovas v avataras
  mecislovas v

  1.Sakote,nepatinka pateikimas…Kas nepatinka konkrečiai?
  2.Sakote kad pažeidžiau 10 dievo įstatymų…Kur,kokiais žodžiais, konkrečiai?
  3.Niekam kitam nerašiau ,, tu ” asmeniu ir iki šiol kalbėjau tik su Nemira… Iš kur išlindo šios ….nerandu žodžio apibūdinti šią kaltinimų ir pykčio bangą iš Laimos,skaitytojos,Danutės.Gal mes nors su viena pažįstami,tarkim ,kokius dešimt metų ir aš nuskriaudžiau asmeniškai?
  4.Paskaitėte mano nuodėmių sąrašą? nu ir kvailumas neišpasakytas-sąrašas yra visuotinai pripažintas visuose krikščionybės konfesijose,jis iš naujojo testamento surinktas ir rekomenduotinas darbui su savimi… Jūs tik perskaitėte,bet ir po vieną minutę net nepagalvojote ties kiekvienu punktu…Savarankiškai nusprendėte kad šventuolės esate-gal būt,aš jūsų nepažįstu ir jums geriau žinoti…
  Nei vienas žmogus kito žmogaus jo sielos,dvasios nemato ir nepažįsta.Apie kitą sprendžia projektuodamas savo asmenines dorybes ir savybes.Savo nuodėmes galima pastebėti,tačiau ne kitų.Todėl išeina kad ,jei mėto kaltinimus kitiems,toks žmogus tik savo asmenines nuodėmes bando pritaikyti kitiems ir tik tiek… Todėl pasilaikykite savo sau..
  6.Aš pasilaikysiu sau už dorybę ir nesigirsiu nei vienu geru savo darbu…Nors vienas geras darbas yra-tapau protingesnis už visaas kartu sudėtas ir todėl pasaulis vien tuo tapo gražesnis.
  7.sakote dievas dalina bausmes vaikams ir tt-ne dievas bausmes ir ligas vaikams dalina,o patys tėvai,jų neišprusimas ir abiejų kartų asmeninės ligos,kurias perduoda vaikams-užkrečia virusais,kirmėlėm ir tt..Ir tai medicininis faktas,,,Serganti motina herpes ,papilomos virusais pasidaro ir pagimdo jau sergantį-prie ko čia dievas,ar išprotėjote?
  8.Aš jau rašiau-aš niekur nei vieno nekviečiu į jokią bažnyčią ,į jokią sektą…Aš pateikiau metodinę medžiagą-paruoštą receptą ir tik tiek… Tokių receptų Lietuvių klb nėra ir dar ilgai nebus-davatkos neleis… Kitas klausimas -ar kažkas ja naudosis? protingi ne tik naudosis,bet ir modifikuos,pritaikys konkrečioms ligoms gydyti,,,
  9.Kodėl tiek vargau spausdindamas ir tt? Ogi tik dėl jūsų,ogi tik todėl kad manau ,jog žmones myliu ir tokiu būdu galiu jiems padėti…
  10.Ne kiekviena moteris turinti vaikų verta vadintis MOTINA ,ne kiekvienos MOTINOS garbingi vaikai.be to koks čia nuopelnas-pasidarė ir pagimdė dažniausiai net ne iš meilės,o vedama gyvuliško instinkto -pasidauginti..Ir įsitaisė kokiam tai kvailiui ilgam ant sprando.
  11.Tokio straipsnio,,atsargiai-žmogus” dar neparašiau,taip kad nebūtų dalykų neprikaišiokite..

 18. Patricija avataras
  Patricija

  Atgaila iš Atgaila iš tikro daro stebuklus, bet koki Mečislovo geri darbai: būtų įdomu sužinoti?

 19. Regina avataras
  Regina

  Ar galiu eiliuotai?Aš laukiau jo,maniau-užvaldęs jūras,Jis būtinai bus lieknas ir gražus,ir būtinai atplauks raudonom būrėm,į kapitoną Grejų panašus.Paskui rausva spalva išnyko.Fantazija,kodėl pamelavai?Iš stebuklingų pasakų beliko tik kasdieniniai rūpesčių laivai.Jau išplėstom akim anūkai žiūri,o TU vitiek tikėk ,kad lieknas ir gražus,JIS būtinai atplauks raudonom būrėm,į kapitoną Grėjų panašus…

 20. Laima avataras
  Laima

  Gal liko be žado iš pykčio?

 21. Danutė avataras
  Danutė

  Vyrai tyli,o gal ruošia atliktų garbingų darbų sąrašą.

 22. Regina avataras
  Regina

  Mielos moterys-mes JĖGA.Argi čia vyro,tikro erudito,postringavimai?Manau,tokių ,su burna,dirbančių ir su kitu pasauliu šnekančių-nedaug.Juk čia diskusijų klubas,visi gali išsikalbet…O kur VYRAI?

 23. Laima avataras
  Laima

  Dar norėjau pasiteirauti, kokia dabar Jūsų sielos buklė? Brandi, sena ar vaiko? Ačiū

 24. Danutė avataras
  Danutė

  Ir dar,p. Mečislovai,vienas nedidelis prašymas,prašau mūsų „netujinti”,nes mes gyvename pagal principą,kuriame telpa visas Jūsų straipsnis”Atsargiai-žmogus”.Ar tai ne savotiška prevencija,kad mažiau reikėtų atgailauti.Kaip manote?

 25. Danutė avataras
  Danutė

  jau keli laukia Jūsų garbingų darbų sąrašo,manau jį pateiksite.Panašaus turinio straipsnelių vardinti nereikia.

 26. Laima avataras
  Laima

  Paskaičiusi Jūsų nuodėmių sąrašą pasijutau , kad esu dabar jau labai dvasinga, nes ir atgailavau, visiems ir sau atleidau, pamylau save. O anksčiau, tik kvailė, stengiausi niekam nieko blogo nedaryt, rūpintis šeima ir gražiai gyventi… Juk pagal KABALOS mokslą,pagimdžiusi ir užauginusi vaikus-moteris yra DVASINGA Deja vyrams to neduota. Todėl jie turi mokytis, deja padedant moterims. Paskaičiusi jūsų straipsnį, susimasčiau, kad iš gero gyvenimo nudvasėjote? Todėl, prašau išvardinkyte savo garbingų darbų sąrašą, gal aiškiau man bus? Dar norėčiau žinot,ar žmonai morališkai padėjote užauginti vaikus, ar jos neišdavėte net mintyse ar šeip? Nes dabar šauna į galvą mintis-kad su Jumis labai nekas-jei reik atgailauti. Ar aš klystu?

 27. Skaitytoja, avataras
  Skaitytoja,

  P. Mečislovai,nuodėmių sąrašas pateiktas,ačiū už jį,nes pasijutau tikrai nenuodėminga ir kol kas atgailauti neturiu dėl ko.Gal sužaiskime kitaip.Labai norėčiau,kad išvardintumėte savo gyvenime konkrečių,kartoju-konkrečių Jūsų atliktų garbingų darbų sąrašą,nes kad grubiai pažeidėte 10 Dievo įsakymų(o tai,kiek žinau,jau mirtina nuodėmė) tai akivaizdu ir tikintiesiems ,ir netikintiesiems.Pamačiusi jūsų garbingų darbų sąrašą,galbūt taip griežtai nereaguosiu į Jūsų nuodėmę,nors suprantu,kad Jums kitų nuomonė ne tik kad nesvarbi,bet ir nepriimtina.

 28. Atleiskite, avataras
  Atleiskite,

  man tai atrodo taip,žmonės,kurie sugeba parašyti tokius straipsnius,brukant kitiems tik savo tiesą,konkretaus gėrio gyvenime nėra sukūrę ir niekada nesukurs,o tik manipuliuos lengvatikiais..Tai tik mano nuomonė.

 29. Laima avataras
  Laima

  Ponas Mečislovai, mano vyras, pamokslauja tais pačais žodžiais kaip ir Jūs. Jis gydo dvasiškai žmones. Žmonės juo tiki ir dievina už gražias kalbas, bet jis šeimos atžvilgių jau daug metų elgiasi priešingai. Dukra mokėsi dar mokykloje, o jis pareiškė, kad nepadės jai nes jai 18 metų. Ėjo kur nori ir su kuo nori, grįžo kada nori. Šeima nežinodavo kur jis. Ir su metais tai aštrėjo. Tuo tarpu, galim sakyti aš atgailavau ir rūpinausi šeima,nes jei ne aš, tai kas. Turėjau sunkius lygonius ir 2 dukras užauginti, nors vyras manė kad taip elgdamasis padėjo šeimai. Ir ką Jūs manot -dabar po to, kai vaikai užauginti, jis pareiškia, kad dvasiškai esu atsilikusi pagal jį. Kuom ? Kad nėjau per vyrus, kaip jis per moterys? Kuom, kad dirbau ir rūpinausi šeima? Ir ar toks žmogus turi teisia mokinti kitus? Todel netikiu ir Jumis. Pabandžiau atsiprašyti visų, net sugebėjau atleisti vyrui visas tas nesamonęs -kaip Jūs teigiat- atgailauti, kad vaikams padėčiau. Ir ką -jis laimingas ir toliau manipuliuoja žmonėmis, juos mokina kaip gyvent. Tai kaip suprasti pagal Jūs -tai gerai?

 30. Danutė, avataras
  Danutė,

  tikėti,tai nekenkti kitiems ir gerbti kitus kaip ir patį save.Aš niekada nesutiksiu,kad vaikai ar kūdikiai būtų baudžiami ligomis ar dar kuo nors dėl gimdytojų ar senelių padarytų klaidų. Argi tai Dieviškoji tiesa ir pagalba,kurią čia skleidžia,tada aš didžiuojuosi būdama riboto mąstymo,dvasinė vargšė,trumparegė(anot autoriaus,kuris propaguoja Dievo malonę ir šitaip vykdo vieną iš Dievo įsakymų „Mylėk savo artimą…”).Meilė,bent pagarba, artimui tokiais žodžiais nereiškiama.Daugiau jokių komentarų šia tema,nes autorius supranta juos kitaip(yra paminėjęs),jei rašome komentarus,reiškia labai rūpi ši tema…Man nepriimtina ne pati tema,bet jos pateikimas.

 31. mecislovas v avataras
  mecislovas v

  ,,Bet kad atgaila padeda atsikratyt fizinio negalavimo??? „-Liga vystosi daugybė metų,ji savo šaknus visada turi mūsų mintyse,emocijose,iš pradžių liga tik tame lygyje būna ,bet ilgainiui pradeda reaguoti ir fizinis kūnas.Pradėjus dirbti atvirksčiai,nuo fizinio kūno,jis beveik nereaguoja,nes ligos priežastis lieka neliečiama organizmo subtiliame lygyje.ir tai yra mūsų pačių sukurta gyvenimo programa. Žmogus yra dvasinė būtybė,todėl jo dvasia nuolat kuria auklėjimo programas-iš pradžių mes kažko norime,apie tai ilgai galvojame,gaminame emocijas,koncentruojamės į tikslą ir pergyvename,jei tai sudaro sunkumus ir negauname greitai,tai pradedame net pykti,erzinamės.Visa tai tampa įpročiu,gyvenimo stiliumi kuris pavirsta į likimo programą… štai toks ligos atsiradimo kelias .Suprantama,kad ligą išgydyti tegalima tik atvirkštiniu būdu… Kur čia tikėjimas ir/ar religija,anot jūsų panašūs dalykai? tokie dalykai čia neegzistuoja,čia reikalingas inžinerinė logika,išnarpliojimas šito mazgo ,o tai milžiniškas darbas. dirbti nemalonu,sunku ir patį darbą reikia išmanyti. Jei pats tokio darbo atlikti negali,galima jį pavesti atlikti kitiems-dvasinei organizmo būtybei-štai jums daviau metodiką,,o jūs sakote -netikiu.Nepabandęs nežinosi.
  Visiška sveikata yra tada,kai organizmas atsipalaidavęs,kai savireguliacijoje nėra agresyvių emocijų ir minčių(neapykantos,pykčio ,pretenzijų nei sau nei aplinkai,,),kai sąmonė valdo organizmą ir jos darbui iekas netrukdo(vėl tos pačios neigiamos mintys ir emocijos,stresas ir tt),o juk visa tai valdo ir fizinį kūną.
  Nemira,pasakysiu visiems laikams-visiškai suprantama,kad tokie dalykai nepriimami,juk esame išaugę materializmo laikais ,kai dvasingumo buvo į valias ir jis tiesiog atsibodęs ,organizmas pasiilgęs fizinio materializmo ir tokį patyrimą dvasia dabar kaupia. Viskas teisingai,tačiau ir skausmo ribos tada arčiau organizmo,daugiau jo ir žiauriau jaučiasi… gyvenimo pamokos vyksta jau pačio kūno erdvėje-fiziniame gyvenime. Sėkmės išgyventi…

 32. Nemira avataras
  Nemira

  Ponas Mečislovai, na ko Jūs toks nemandagus. Vienas nepriima Jūsų teorijos, kitas priima. Yra ir teisingų minčių Jūsų straipsnyje(susidorojimas su ne taip mąstančiais). Bet kad atgaila padeda atsikratyt fizinio negalavimo??? Jei tuo kas netiki, tai nereikia pykti.

 33. mecislovas v avataras
  mecislovas v

  man nereikia jūsų nurodinėjimo ką man veikti…nereikia-neskaityk,nenori čia tai ir nedalyvauk,nenori nieko suprasti-irgi negadink sau nervų-dalyvauk savo temose.
  man rašo,domisi ir naudojasi šia info ir tai darau visiškai ne dėl pinigų,,,,nors gėda nebus kad pragyvenęs virš pusės šimto metų turiu kažkokio patyrimo ir juo galiu pasidalinti su kitais…

 34. Nemira avataras
  Nemira

  O mano manymu kiekvienas žmogus turi teisę užsidirbti duoną kaip nori ir išmano. Nėra ko jau čia taip pulti. Aš nepritariu pono Mečislovo mokymui, bet juk kas nori, gali tikėt. Ir tai jau ne pono Mečislovo bėda, o tų žmonių, kurie gal ir šiaudo griebiasi nelaimei ištikus.

 35. leontina avataras
  leontina

  Mečislovai v… Gal užteks drumsti vandenį tiems iš kurių negaunate jokios materialinės naudos. Nusibodo jūsų nesąmonės,Matai, atsirado naujas išganytojas. Kokią turite teisę nurodinėti kam kaip gyventi,ir kuo tikėti. Jus gali sutikti kiekvienoje svetainėje, siūlantį savo paslaugas. Nes žmonių mulkinimas, yra pats pelningiausias verslas. Kas norės ir jumis tikės, susiras jus patys. Duomenys jūsų tai yra, pats skelbėte savo el. paštą. Arba užrašys Gogle Mečislovas Vasiliauskas ir viską sužinos. Va, Jums mano Reklama. Geros kloties.

 36. mecislovas v avataras
  mecislovas v

  Man visiškai nesvarbu kokia jūs esate-fizinis ar kitoks ligonis ir/arba sveikas (a)-aš nevertinu žmonių ,,blogi-geri” kategorijomis,aš nekalbu apie tai,dažnai jums tai tik atrodo,o sakau tai kas vyksta.Jau dešimt metų gyvenu alfa lygmenyje ,matau pasaulį kitokiu nei jūs,aš tuose procesuose dalyvauju gana harmoningai ir pasaulis žiūri į mane savo veidu-dėl to mano sveikata jau senai stabili,valdoma… o tai yra dar vienas argumentas mano naudai ir tegaliu pasakyti kad jus , visi, tie į kuriuos kreipėtės ,apgavo,sumelavo ir todėl turite tokį rezultatą kokį turite ir kitokio negali būti.. Niekas kitas geriau jūsų nepažįsta,nei jūs pati,jūsų poreikiai yra tik jūsų ir tik jums jie tegali būti aiškūs(reikalaujantis asmeninio darbo su savimi).Tik ,gaila,jums niekas nepasakojo apie jūsų organizmo gilesnę prasmę ir todėl jums neaišku,baisu ir apmaudu.tik pasaulis visada išlieka atviras,nepriklausomai nuo jūsų asmeninio požiūrio ir tereikia į jį atsigręžti atvira širdimi,kai jis atsiliepia į jūsų skausmą naujomis perspektyvomis. Jaučiu,kad jūs šių žodžių nesuprasite ir įtarsite kad iš jūsų tyčiojuosi-ne,jokiu būdu.Karti tiesa kartais reikalinga ,ir geresnė nei saldus melas.Pridursiu,kad kelią nueiti galima tik einant,stovint vietoj niekur nenueisi,tik pats gyvenimas nušoliuos,jis nelaukia atsiliekančių… atleiski už pamokslą,tačiau pati išprovokavote..

 37. mecislovas v avataras
  mecislovas v

  tikiuosi keletą tūkstančių surinkti savo laidotuvėse.. Žinoma verkiančių bus žymiai žymiai mažiau…Nesergu aš jokia didybės manija,noriu pateikti žinių iš to žinojimo,kuriuo tikiu ir naudojuosi aš pats .Manote,nesuprantu jūsų ir kitų žmonių ribotumo ir galimybių tokias žinias įsisavinti? puikiai tai suprantu,bet tai ne mano problema,o jūsų.Manote kad pasakę ,,netikiu ” ir pavadinę demagogu ir tt , tai mane sustabdys? ne,aš tuo tarpu eisiu tolyn savo keliu ir įsisavinsiu naujus horizontus,bet tai jau mano problema,o ne jūsų. Taigi,kiekvienas moko kitą-jūs mane o aš jus… Kiekvieno žmogaus problema tame,kad jis tegali pasiimti iš pasaulio tik tiek,kiek telpa žinių jo psichikoje,energijos organizme,pinigų tiek kiek jų gali suvaldyti,sveikatos tiek,kiek jis supranta savo organizmo poreikius ir moka tai valdyti pats.Jums iki šiol visi sakė kad jūsų sveikata turi ir privalo rūpintis tik poliklinikoje gydytojai,,,o jie to daryti neprivalo ir net nenori,lieka tik vienas variantas-pats su savimi ir vienas vienintelis pasaulyje … štai taip,todėl ir reikalingos tokios metodikos. Atkreipki dėmesį,kad aš nieko niekur nekviečiu,nei į jokią bažnyčią,nei į jokią psichologinę slėptuvę,nedalinu jokių masinio naudojimo receptų(nors aš jų žinau nemažai),o kantriai laukiu konstruktyvių klausimų,pageidavimų,bet tokių nėra. Suprantu,kad visa šitokio pobūdžio medžiaga jus visus stato į nesupratimo ir atsargumo poziciją,ir tai teisinga iš jūsų pozicijos.nors toks nesupratimas gimsta iš to, kad niekas iš jūsų neturi asmeninio patyrimo…
  o pridursiu dar ir tai,kad gyvenimas nestovi vietoje,jis vystosi ,juda,keičiasi.Žmogus yra to besikeičiančio kaleidoskopo dalimi,jei neisi kartu su gyvenimu,būsi išmestas iš tos tėkmės,pasijusi anachronizmu,nesugebančiu prisitaikyti… štai dar viena priežastis kodėl aš toks esu,pernelyg modernus,pernelyg ne iš praeities,o daugiau iš ateities..
  O šio straipsnio pavadinimas nelabai atitinka metodo esmę-tai ne atgailavimo metodika,jūsų religiio supratimo kontekste-tai žmogaus pasąmonės apsivalymo metodika,tai giminės ir artimųjų žmonių santykių gerinimo metodika,tai psichinio lauko ir organizmo valdymo erdvės apsivalymo metodika. Deja,mano mokytoja buvo teisi,kai konsultavausi dėl šio straipsnelio,kad straipsnelis lietuvoje pernelyg anksti pateikiamas,,,dar nesubrendo,,,
  gaila žinoma

 38. Regina avataras
  Regina

  Jūs,p.Mečislovai sergate didybės manija.Puikybė – didelė nuodėmė ,bet ne man jus teisti.Aš esu FIZINIS ligonis ,bet ne PSICINIS.O melstis mane išmokė prosenelė,kurios kapą lankau jau 50 metų.Ar JŪS turesite tokių ,kurie gerbs ir mylės ?

 39. mecislovas v avataras
  mecislovas v

  gerai,pasilieku su savo nuomone.
  ieko aš nekaltinu,bet kai domiesi giliau,visada išeinį į priežasties-pasekmės lygį ir tiesa atsiveria … bet akliems nepaaiškinsi kaip atrodo šviesa

 40. Nemira avataras
  Nemira

  Ponas Mečislovai, Jums dabar pačiam reikėtų atgailauti, nes kaltinate kitus, o tokios teisės Jums niekas nesuteikė ir visa Jūsų šita metodika tėra demagogija.

 41. mecislovas v avataras
  mecislovas v

  Širdies ir jos organų ligos,kraujo ligos susijusios su kaltės jausmu,su kaltinimais ir su baimėmis būti apkaltintu,su dvasios ir sielos apribojimu …Nieko geresnio nėra savo dvasiai išlaisvinti kaip atleidimo-atgailos metodas.Apie jį rašė Luula Vilma savo knygose bendru pavadinimu ,,atleidžiu sau” . Aš pats keletą metų vaikščiojau su krūtinės anginos skausmu,pasakysiu kad šis metodas man smarkiai padėjo,galiausiai visiškai išgydė daugiamatė medicina. Abu metodai yra dvasinio tipo gydymo metodai,todėl tinka visiškai visiems ir pačiu įvairiausiu rakursu.
  Varkšai kūdikiai…-tai jų tėvai,motinos dvasiniai vargšai,trumparegiai žmogėnai,kad jų kūdikiai serga. Bet kuris vaikutis yra motinos auros saugomas iki 9-14 metų ir visiškai priklauso nuo motinos bioenergetikos sveikatos,pakartosiu-visiškai ir 100 proc. Jei vaikas serga,gydyti reikėtų šeimos santykius,motinos ir tėvo dvasią-sielą ir vaikas pasveiktų , daugiau nesirgtų..,Ne vaikai turi,, atgailauti”,anot jūsų,bet jų gimdytojai , močiutės,seneliai,,,

 42. Nemira avataras
  Nemira

  Vargšai kūdikiai, kurie serga ir net miršta. Nes nesupranta, kad privalo atgailauti. Aš gal irgi sau ligą susikūriau dar vaikystėje, nes nuo tada turi mitralinio vožtuvo nepakankamumą. O neliks jo, jei paatgailausiu?

 43. mecislovas v avataras
  mecislovas v

  Reginai-klausiate kur jos jumyse? nežinau ,nes čia reikalinga diagnostika,o jos nedariau… tačiau jų yra ir tai kalba tas faktas,jog visa tai jus kabina,jaudina,kitaip nebūtų jokios reakcijos…deja

 44. mecislovas v avataras
  mecislovas v

  ne,ne ir dar kartą ne-ligas žmogus pats sau sukuria … Nieko aš neįsivaizduoju,sš žinau…
  Kaip jos sukuriamos,tai bus atskira tema..

 45. Regina avataras
  Regina

  P.Mečislovas įsivaizduoja ,kad visi paliegėliai ,su maišu nuodėmių,.Esu nuoširdžiai tikintis žmogus ,bet yra paveldimumas ,genetika.O dirbu aš daug, turiu aukštąjį išsilavinimą,mano suprojektuoti pastatai tebestovi ,mano užauginti vaikai mane myli,mano puoselėjamas sodas bujoja,save apsitarnauju.Kur tos nuodėmes?

 46. Danute, avataras
  Danute,

  pirmiausia reikia nekenkti sau ir kitiems,tada ir nereikės atgailauti.Ligos žmogus sau nepasirenka. Organizmą,atsparų ligoms ar silpnesnį(su visomis silpnybėmis) ir sukūrė Dievas.Reiškia -lygybės niekur nėra,nes jos ir negali būti.

 47. Nemira avataras
  Nemira

  Na aš atgailaut nesiruošiu, bet atgailos seansai, manau, mūsų valdžios vyrams bei seimūnams nepakenktų. Kiek tai padėtų, klausimas.

 48. mecislovas v avataras
  mecislovas v

  Reginai-netingėk pajudinti pilkąją smegenų masę ir smegenų vingius,atverk savo širdį tiesai,kitu atveju negali tikėtis jokio rezultato.jei skaitėte metodiką ,tada gana paprasta patikėti jos veiksmingumu,tačiau be asmeninio darbo nieko nevyks.Kad kada nors kas vyktų,būtina gyvenimą planuoti,numatyti įvykius,pašalinti jų veiksmui kliūtis,suaktyvinti savo dvasines jėgas ir tik tada galima tikėtis asmeninės sėikmės ir laimės,gal būt truputį didesnės sveikatos ,bet be veiksmo niekada nieko nevyksta. O asmeniniai santykiai šeimoje,kolektyve,net ir čia,draugauki.me svetainėje irgi .Atgailos ir atsiprašymo įstatymas yra vienas iš pagrindinių ne tik krikščionybės mokymo postulatų,bet ir visų pasaulio religinių mokymų .O ateityje tai bus vienas iš pagrindinių laimingo ir sveiko gyvenimo sąlygų…Neįmanoma plaukti gyvenimo upėje su nuodėmių kroviniu po kaklu,jis visada trauks į dugną,trukdys širdies darbui,bioenergetikos tėkmei ,neleis gyventi su normaliu kraujo spaudimu,,,,galėčiau dar daug šio įstatymo sričių išvardyti,kuriuose šis visatos įstatymas veikia labai griežtai…

 49. Regina avataras
  Regina

  P.Mečislovai ,dar yra Dievo įsakymas;netikėk netikrais pranašais…

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Brukalų kiekiui sumažinti šis tinklalapis naudoja Akismet. Sužinokite, kaip apdorojami Jūsų komentarų duomenys.