Categories
Esė Kultūra

Snygis

Gavau daug pylos dėl to, kad vadinu patiekalus originaliais pavadinimais, bet, tiesą sakant, tie naujieji bandymai lietuvių kalbai suteikti kažkokį šviežią gaivumą ar išradinėti dviratį, mano manymu, atrodo gana keisti ir bereikalingi. Vienas iš tokių yra žodis „snygis“. Nepamenu per savo ilgą gyvenimą, kad kažkada būtume naudoję panašų terminą ir kad kas nors snigimą būtų, man girdint, pavadinęs snygiu.

snygis laksto
Snygis laksto.

Categories
Kultūra Mečislovo dienoraštis

ŽAIDIMAS SU NEŽINOMUOJU

Pasakytas žodis turi didesnę galią nei galite pagalvoti.
Pasakytas žodis turi didesnę galią nei galite pagalvoti.

Neretai iš žmogaus lūpų išsprūsta keisti žodžiai, keiksmažodžiai, garsų dariniai, neturintys jokios logikos, ryšio nei su tema nei su esama situacija. Pavyzdžiui, “jolki-palki”, “blin”, “rupūžėle” arba atskiros raidės – garsai, tokie kaip “ccc”, “k”, “l”, “m”, “n”. Ar iš tiesų nieko nereiškia tokie ir panašūs išsireiškimai? Ir ar taip buvo visada?

Žinoma, kad labiausiai keikiasi rusų kalba kalbantys žmonės, jų kalboje yra daugybė dviprasmiškų žodžių, kartais tariamų labai retai ir tik ypatingomis progomis. Šie žmonės – keikūnai vadinami tuščiakalbiais, keiksmažodžiaujančiais. Žodyne tokie žodžiai apibūdinami kaip niekšybės, purvini, šlykštūs, nenaudotini, dvasiškai tušto, neetiški, prieštaraujantys dieviškumui žmoguje. Štai kur mes krentame, jei nesuprantame, ką sakome.

Senovėje, įvairiose tautose, keiksnojantys žmonės būdavo atitinkamai įvertinami, kartais net žiauriai baudžiami – plakami viešai, o  senovės Rusijoje jie  buvo vadinami net dievo atstumtaisiais. Keiksmažodžiai laikomi senovinio slavų kulto atributika. Dar ir dabar tam tikruose juodosios magijos ritualuose naudojami žodžiai – keiksmažodžiai. Senosios Rusijos raštuose keiksmažodžiai vertinti kaip velnio pasireiškimo požymiai, kurie buvo naudojami įvairiose apeigose, norint iškviesti piktąsias dvasias. Daugelis tokių žodžių ir šiais laikais naudojami tuo pačiu tikslu, t.y. norint kam nors pakenkti (prakeikti, keikti reiškia “pakeisti”).

Categories
Gintauto dienoraštis Mokslas

ŽODIS: SENJORAS

Trumpas priminimas tiems, kurie nežino žodžio senjoras reikšmės:

Senjoras (pranc. seigneur < lot. senior – vyresnysis) reikšmės:

1. titulas – senjorijos savininkas viduramžių Europoje turėjęs teisę išnaudoti jo žemėje gyvenančius valstiečius (kartais ir miestiečius);

2. ist. – grupės vasalų valdovas (siuzerenas);

Vasalas buvo žmogus, priklausantis nuo senjoro, iš kurio gaudavo žemės ir kuriam duodavo ištikimybės priesaiką bei atlikdavo įvairias prievoles. Kitais pavadinimais vasalai egzistavo ir kituose kraštuose (Japonijoje ir kt).

3. dgs. – kokios nors grupės, organizacijos vyriausieji arba buvusieji nariai.

Šaltinis: Wikipedia.