Žymų Archyvai: viltis

Laiškai iš ligoninės

Laiškai iš ligoninės
Laiškai iš ligoninės

Tikriausiai ne vienam iškilo klausimų dėl šiame skyrelyje dedamų eilėraščių. Taigi pamėginsiu paaiškinti jų prasmę. Vienoje Kauno ligoninėje yra neįprasta palata. Ji neįprasta tuo, kad ten vietoje dejonių ir liūdesio gyvena viltis ir optimizmas. Joje dažnai skamba juokas, dainos ir kuriami eilėraščiai. Ten užsimezgė tikra draugystė, kuri laikosi ant pagalbos ir paguodos pamatų… Tikriausiai pamanėte, kad tų žmonių rūpesčiai yra maži, o ligos nerimtos. Ne. Taip nėra. Tik visos negatyvios mintys yra nustumtos į šalį ir pasitinkamos su šypsena. Ten liga nevaidina pagrindinio vaidmens jų gyvenime, o gražūs dalykai veda į priekį. Išduosiu paslaptį, kad viena iš tų nuostabių žmonių yra Jūsų gerbiama ir mylima Adelė Janušaitienė. Su ja susipažinau savanoriaudama ir taip patekau į šią svetainę. Šį skyrelį sukurti buvo jos mintis, o manęs paprašė atlikti „paštininkės“ darbą ir tas sukurtas eiles „pristatyti“ čia. Dabar jau, tikriausiai, aišku kodėl laiškai ir kodėl iš ligoninės. Taigi poezija gali gimti visur, o joje parašyti žodžiai skleisti gėrį, padėką, viltį… Tegul šios nuoširdžiai parašytos eilės paliečia ir Jūsų širdis…

Gerumas

gerumas
"Gerumo niekuomet nebus per daug..."

Gerumo niekuomet nebus per daug,

Nes reikia man jo kaip vandens,

Kaip lašelio vilties ir mažos

Kibirkštėlės akių!

Prasiveria durys manosios erdvės –

Ir manųjų draugų šypsena…

Mes jau čia! Su Jumis!

Ir šviesu…O palaima, aš jau ne viena.

Rodos tokie jauni, bet

Kiek daug šilumos

Iš akių, spinduliuojančių tik gerumu.

Žvilgsnis mielas ir noras tik padėt

Nors šiek tiek, kam sunku…

Adelė, Algina

KAUNO ARKIKATEDRA BAZILIKA

Beveik 600 metų senumo Šv. apaštalų Petro ir Pauliaus arkikatedra bazilika – vertingas sakralinio meno paminklas – P1000876pirmą kartą istoriniuose šaltiniuose buvo paminėta 1413 m. balandžio 22 d. rašte, kuriuo Vilniaus vyskupas Mikalojus suteikia jai atlaidus. Pastatyta ji 1408 – 1413 metais, spėjamas fundatorius – Didysis Lietuvos Kunigaikštis Vytautas. Tai buvo to meto vienintelė parapijinė bažnyčia visame Kaune ir priklausė Vilniaus diecezijai.