Categories
Adelės dienoraštis Sveikata

NEPALIKIT SU NEGALIA VIENŲ

Kokia sunki žiema bebūtų,
Kokia valinga ir gili,
Vis tiek pavasaris ateina
Už rankos pasiėmęs dainą
Išlaisvinti ledus širdy.

Eglė Brazdžiūnienė

Lietuvos Parkinsono ligos draugijos nariai tiesia ranką vienas kitam, tiesia ją buvusiems bendrabarbiams, bendraminčiams, žmonėms, nepažįstantiems negalios. Gal tai mūsų renginių sėkmės paslaptis… gal tai teisingai pasirinkta kryptis, kuria eidami nesijaučiame nei palikti, nei užmiršti… gal…

Laiku ir su meile ištiesta ranka… Pabandykit…