NEPALIKIT SU NEGALIA VIENŲ

Kokia sunki žiema bebūtų, Kokia valinga ir gili, Vis tiek pavasaris ateina Už rankos pasiėmęs dainą Išlaisvinti ledus širdy. Eglė Brazdžiūnienė Lietuvos Parkinsono ligos draugijos nariai tiesia ranką vienas kitam, tiesia ją buvusiems bendrabarbiams, bendraminčiams, žmonėms, nepažįstantiems negalios. Gal tai mūsų renginių sėkmės paslaptis… gal tai teisingai pasirinkta kryptis, kuria eidami nesijaučiame nei palikti, nei […]