Categories
Gintauto dienoraštis Senjorai

SMALININKŲ SENJORŲ NAMAI

Vakar gavome laišką iš Smalininkų senjorų namų ūkio vedėjo Dariaus Vasiliausko kartu su prašymu jį paskelbti:

Smalininkų Senjorų namai – tai ne tik gera priežiūra, maloni aplinka, bet ir prasmingas bendravimas su bendraminčiais

Dažnas savo aplinkoje turime draugų, pažįstamų, kurie rūpinasi artimu jiems žmogumi, jau nebepajėgiančiu pasirūpinti savimi. O gal net ir patys turime artimųjų, kuriuos mylime ir norime turėti arčiau savęs, juos prižiūrėti, rūpintis. Tačiau neretai tas yra neįmanoma arba labai sunku – reikia dirbti, uždirbti, pasirūpinti ir vaikais, ne tik tėvais. Ne visada galime skirti tiek laiko

Smalininkų senjorų namai
Smalininkų senjorų namai

priežiūrai ir bendravimui seniems žmonėms, kiek norėtume. Sunku matyti, kaip žmonės, kurie visuomet mėgo bendrauti, kalbėtis, pasakotis, sėdi per dienų dienas vieni butuose ir laukia, kol sugrįšime po kasdienių darbų ir skirsime jiems dėmesio. O jei jie ne tik seni, bet ir ligoti, reikia rūpintis nuolatine jų priežiūra – tenka rinktis, ar patiems atitrūkti nuo savų darbų, ar samdytis žmogų, kuris galėtų pabūti kartu, kol jūsų nėra.

Kyla klausimas – kas geriau: ar patys brangiausi mus užauginę žmonės sėdi namuose vieni, ar geriau prasmingai leidžia laisvalaikį malonioje aplinkoje su kitais panašaus amžiaus žmonėmis. Juk jie galėtų surasti naujų bendraminčių, pasijusti vienas kitam reikalingais…

Lietuvoje pagrindiniai socialinių paslaugų teikimo organizatoriai yra savivaldybės. Savivaldybės atsako už socialinių paslaugų teikimo savo teritorijose gyventojams užtikrinimą planuodama ir organizuodama socialines paslaugas, kontroliuodama bendrųjų socialinių paslaugų ir socialinės priežiūros kokybę. Savivaldybė vertina ir analizuoja gyventojų socialinių paslaugų poreikius, pagal gyventojų poreikius prognozuoja ir nustato socialinių paslaugų teikimo mastą ir rūšis, vertina ir nustato socialinių paslaugų finansavimo poreikį. Savivaldybė kasmet sudaro ir tvirtina socialinių paslaugų planą pagal socialinių paslaugų planavimo metodiką, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. lapkričio 15 d. nutarimą Nr. 1132.

Categories
Danutės dienoraštis Kelionės Lietuvos istorija

SMALININKAI

IX – X amžiaus kronikose tarp Vyslos ir Nemuno minima Prūsų šalis. Dalis ją sudariusių genčių  gyveno Nemuno žemupyje, tarp jų buvę ir skalviai, kurių genčiai priklausiusi Smalininkų teritorija. Per šią teritoriją ėjęs nuolatinis Kryžiuočių ir Kalavijuočių ordinų Lietuvos puldinėjimo kelias.

1253 metais prūsų ir žemaičių žemės atitekę Vokietijai, tačiau žemaičiai tokiam veiksmui ryžtingai pasipriešinę, 1260 metais išviję kryžiuočius ir vėl tapę LDK dalimi. Prūsijoje tuo metu taip pat prasidėjęs ilgai trukęs ir galiausiai pralaimėjęs sukilimas, vadovaujamas H.Manto. Po pralaimėjimo prūsai likę Ordino priklausomybėje.

Categories
Medicina

MANO GYDYTOJAS – REABILITOLOGAS

Kai žmogų prispaudžia negalia, jis ieško pagalbos pas medikus. Ir nuo jų požiūrio į ligonį labai priklauso ligos eiga ir gydymo efektyvumas. Sergant Parkinsono liga labai svarbu kuo ilgiau palaikyti ligonio savarankiškumą. Tada ir slauga tampa lengvesnė. Tam pasitarnauja reabilitacija.

Nesenai man ir dar keliems Parkinsono draugijos Jurbarko skyriaus nariams atsirado galimybė gydytis Jurbarko ligoninės fizinės medicinos ir reabilitacijos skyriaus stacionare. Skyriaus personalas – darbščių, ilgą metų vėrinį toje pačioje darbovietėje suvėrusių jurbarkiečių kolektyvas, savo darbui atsidavę, ligonius gerbiantys medikai.

Skyriui vadovauja gerbiama gydytoja Jolanta Jokšienė. Daktarė visuomet įdėmiai išklauso ligonius, paskiria labiausiai reikalingas procedūras, seka gydymo eigą.  Esu dėkingas stacionaro gydytojai Žanetai Sabaliauskaitei už nuoširdų bendravimą ir supratimą. Jos ir viso stacionaro personalo dėka, mes jautėmės kaip namuose. Ypač daug gerų žodžių norisi pasakyti nuolat besišypsančioms, procedūras atliekančioms slaugytojoms, kurios mumis rūpinosi kaip savo vaikais (net dainuoti leido procedūrų metu), tvarkos palaikytojai Vilytei, niekad nepamiršusiai perlinę vonią „pagardinti“ jūros druska, mankštos ir masažo virtuozui Tomui. Po susitikimo su juo lyg sparnus įgaudavau.