Categories
Gintauto dienoraštis Socialinė atsakomybė

Suaugusius kviečiam savanoriauti

Skelbiame Andriaus Katarskio, VšĮ „Actio Catholica Patria“ psichologo, atsiųstą laišką:

patriaKalbantis su aplinkiniais tenka girdėti nemažai pasipiktinimo tuo kaip dirba seimas, savivaldybė, kad niekas nesistengia padėti vienišiems seneliams ar, nepasirūpina beglobiais gyvūnais. Ir iš tikrųjų dalis dalykų tokie ir yra. Ne visi įstatymai geri, ne visi valdininkai tobuli. Tenka pripažinti, kad gyvename netobulame pasaulyje.

Tikrai taip – nei mes, nei mus supantys nesame idealūs. Tačiau kyla klausimas, ką kiekvienas iš mūsų padarė, kad gyvenimas mums patiems ir mus supantiems žmonėms būtų bent kiek gražesnis? Tenka pripažinti, kad pastebėti tai, kas blogai ir tuo piktintis mes turime laiko, o kai imame kalbėti apie konkrečius veiksmus, laiko jau nebelieka.

Savanorystę galima pavadinti vidine laikysena – man nėra tas pats, kas aplink mane darosi. Ši laikysena perauga į veiksmus ir tampa darbu, kurį atliekame nesitikėdami materialaus atlygio, o siekdami vieni ar kartu su bendraminčiais pagerinti savo aplinką.

Categories
Gintauto dienoraštis Socialinė atsakomybė

Savanoriai

Savanoriai
Savanoriai

Savanoriai yra išskirtinė grupė žmonių. Be abejo, daug kam keista ar net įtartina. Įtartina savo ambicijų neturėjimu „aukštesniems“ karjeros tikslams ar bet kokiai kitai veiklai, auginančiai kiekvieno žmogaus egoistinį turinį. Savanoriavimas nėra ir kasmetinis „Darom“ šėlsmas, įtraukiantis ministrų kabinetus, valdantįjį bei įstatymus leidžiantįjį organus. Savanoriai dirba tyliai ir ramiai.  Jie iš tiesų dirba savo noru. Jiems nereikia reklaminių pranešimų per radiją, televiziją, internete ar žinoti, kad šalia jo, kitoje gatvės pusėje darbuosis didelės įmonės vadovas.

Tikras savanoris yra savanoris bet kuriuo laiko momentu ir bet kurioje žemės vietoje. Jis visų vienodai matomoje aplinkoje įvertina trukūmus ir stengiasi su jais susidoroti. Savanoriai keičia aplinką: ją skaidrina, ją šviesiną, ją užpildo. Tikras savanoris jaučia atsakomybę už viską – už bet kokią gyvybės formą, už savo namų, Žemės, ateitį ir jos perdavimą ateities kartoms.

Šalies turtas negali būti įvertintas kasmetiniu BVP. Bet koks ekonomistas pasakytų, kad šimtaprocentinė šalies žmonių gerovė priklauso nuo maždaug 40 % bendrojo produkto, kurį sukuria gamyba ir paslaugos ir nuo 60 %, kuriuos sukuria vieno žmogaus pagalbos ranka kitam žmogui. Vargas tai valstybei, kuri laikose ant tų 40-ies %.

Matau, kad Lietuvoje situacija šviesi ir ji nuolat gerėja. Džiaugiuosi tuo.

Categories
Lauros Karpavičiūtės dienoraštis Socialinė atsakomybė Visuomenė

Savanorystė – veikla ne tik jaunimui?

Senjorams savanorystė gali tapti ne tik prasmingas laisvalaikio praleidimo būdas, bet ir galimybė savo suteiktą gyvenimo išmintį perteikti jauniems žmonėms.
Senjorams savanorystė gali tapti ne tik prasmingas laisvalaikio praleidimo būdas, bet ir galimybė savo suteiktą gyvenimo išmintį perteikti jauniems žmonėms.

Praeitais metais žiniasklaida dažnai rašė apie savanorystę. Būtent 2011 metai buvo paskelbti Europos savanoriškos veiklos metais. Įžengus į 2012 metus galime trumpam sugrįžti į praėjusius metus ir pažiūrėti, kokią savanorišką veiklą tie metai siūlė senjorams.

2011 metais senjorai savanoriavo įvairiose srityse: „Maltos ordine”, „Maisto banke”, „Lietuvos raudonojo kryžiaus draugijos Senjorų klube”, gyvūnų globos organizacijoje „Lesė” bei kituose senjorų savanorystės projektuose. Renkantis savanorišką veiklą senjorai visų pirma atsižvelgdavo į savo interesus. Jei jaunimas savanoriauja siekiant įgyti patirties, žinių ir kompetencijos vienoje ar kitoje srityje, tai senjorai priešingai – savanoriška veikla jie siekia ne tik padėti kitiems, bet ir įprasminti save.

Kokios savanoriškos veiklos senjorams siūlo 2012 metai? Pavyzdžiui, kasmet gražia tradicija tapusi akcija ,,Darom 2012“ į aplinkos tvarkymą siekia įtraukti ne tik jaunimą, bet visus piliečius. Taip pat vykdomi senjorų savanorių mainai Europoje, tokiu būdu siekiama parodyti, kad aktyvus gali būti ne tik jaunimas, bet ir pagyvenę žmonės.

Senjorams savanorystė gali tapti ne tik prasmingas laisvalaikio praleidimo būdas, bet ir galimybė savo suteiktą gyvenimo išmintį perteikti jauniems žmonėms. Kas, jei ne Jūs, kada, jei ne dabar, mielieji senjorai, skleisit savanoriškų darbų gerumo šviesą. Dabar kaip tik tam labai tinkamas metas, nes šie, 2012 metai, – Europos pagyvenusių žmonių aktyvumo ir kartų solidarumo metai. Veikime drauge!