Categories
Gintauto dienoraštis Senjorai

SMALININKŲ SENJORŲ NAMAI

Vakar gavome laišką iš Smalininkų senjorų namų ūkio vedėjo Dariaus Vasiliausko kartu su prašymu jį paskelbti:

Smalininkų Senjorų namai – tai ne tik gera priežiūra, maloni aplinka, bet ir prasmingas bendravimas su bendraminčiais

Dažnas savo aplinkoje turime draugų, pažįstamų, kurie rūpinasi artimu jiems žmogumi, jau nebepajėgiančiu pasirūpinti savimi. O gal net ir patys turime artimųjų, kuriuos mylime ir norime turėti arčiau savęs, juos prižiūrėti, rūpintis. Tačiau neretai tas yra neįmanoma arba labai sunku – reikia dirbti, uždirbti, pasirūpinti ir vaikais, ne tik tėvais. Ne visada galime skirti tiek laiko

Smalininkų senjorų namai
Smalininkų senjorų namai

priežiūrai ir bendravimui seniems žmonėms, kiek norėtume. Sunku matyti, kaip žmonės, kurie visuomet mėgo bendrauti, kalbėtis, pasakotis, sėdi per dienų dienas vieni butuose ir laukia, kol sugrįšime po kasdienių darbų ir skirsime jiems dėmesio. O jei jie ne tik seni, bet ir ligoti, reikia rūpintis nuolatine jų priežiūra – tenka rinktis, ar patiems atitrūkti nuo savų darbų, ar samdytis žmogų, kuris galėtų pabūti kartu, kol jūsų nėra.

Kyla klausimas – kas geriau: ar patys brangiausi mus užauginę žmonės sėdi namuose vieni, ar geriau prasmingai leidžia laisvalaikį malonioje aplinkoje su kitais panašaus amžiaus žmonėmis. Juk jie galėtų surasti naujų bendraminčių, pasijusti vienas kitam reikalingais…

Lietuvoje pagrindiniai socialinių paslaugų teikimo organizatoriai yra savivaldybės. Savivaldybės atsako už socialinių paslaugų teikimo savo teritorijose gyventojams užtikrinimą planuodama ir organizuodama socialines paslaugas, kontroliuodama bendrųjų socialinių paslaugų ir socialinės priežiūros kokybę. Savivaldybė vertina ir analizuoja gyventojų socialinių paslaugų poreikius, pagal gyventojų poreikius prognozuoja ir nustato socialinių paslaugų teikimo mastą ir rūšis, vertina ir nustato socialinių paslaugų finansavimo poreikį. Savivaldybė kasmet sudaro ir tvirtina socialinių paslaugų planą pagal socialinių paslaugų planavimo metodiką, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. lapkričio 15 d. nutarimą Nr. 1132.

Categories
Gintauto dienoraštis

DRAUGAUKI.ME AUTORIŲ – 18

draugaukime_logoSveiki, bičiuliai,

kaip laikotės? Noriu Jums papasakoti, kad dviejų svetainių priežiūra atima nemažai laiko (tiems, kas nežino, priminsiu, kad jau veikia senjorų pažinčių ir bendravimo portalas – www.kalbeki.me). Taigi, pastaruoju metu turime daug darbo taisydami įvairias Kalbeki.me klaidas, atsakinėdami į Jūsų laiškus dėl neveikiančių ar per sudėtingų funkcijų. Tačiau svarbiausia tinklapio tobulinimas, kurio taip pat nepamirštame.

Ši veikla neleido kurį laiką pasirūpinti Draugauki.me. O čia vis užsukdamas, matydavau svetainę, kuri tiesiog neturi šeimininko. Visgi gerai sakoma, kad žuvis gesti pradeda nuo galvos. O kai ta galva ir šiaip ne per didžiausia.  Tačiau Gintautas sugrįžo ir daugiau tokios įkyrios patarlės, pažadu, nebelįs į galvą.

Visgi šį rytą skyrelyje „Dienoraščiai“ nusprendžiau paskaičiuoti, kiek gi Draugauki.me turi bendraautorių. Skaičius stulbinantis – 18! Tačiau išvada tokia, kad tikriausiai visi pastaruoju metu turime vienokių ar kitokių reikalų ir užsiėmimų, kurie neleidžia laisvo laiko paskirti kokiam nedideliam rašiniui ar esė. Vasara, šilti orai, kultūros renginių gausa bei pasaulyje ir Lietuvoje vykstantys dalykai dažnai keičia seniai planuotus darbus ir norus.

Siunčiu  visiems linkėjimus ir primenu, kad Draugauki.me yra gyvas. Vakar tai įrodė du nuostabūs Danutės reportažai. Tačiau, žinoma, gyvumo laipsnis priklausys nuo Jūsų visų.

Categories
Danutės dienoraštis Žmonės

MARIJA

Prieš keletą metų senąjame Vilijampolės turguje pamačiau mažą senučiukę, drebančiose rankose laikančią kažkokį baisiai nešvarų, bet kokią spalvą praradusį daiktą. Tiesiog pagailo man jos ir sumokėjau prašomus penkis litus, o namie įvairiomis valymo priemonėmis ir šepečiais padirbėjusi, atradau senovišką, melchioro siūlais nuostabiais raštais išpintą vazelę, kurią pritaikiau saldainiams dėti.

Kartą į svečius užėjusi kaimynė atkreipė dėmesį į tą tikrai menišką kūrinėlį. Kai papasakojau vazelės atsiradimo mano namuose istoriją, ji netikėtai prisipažino gerai žinojusi mano matytą senutę. Išviriau arbatos, dėl jaukumo uždegiau žvakę ir išgirdau netikėtai graudų ir pamokantį pasakojimą.

Pasirodo, kaimynė su Marija buvo tolimos giminaitės. Jaunystėje buvusi neeiline gražuole, Marija beprotiškai įsimylėjo vieną princą, degančiom akim ir daug žadantį. Daug kas atkalbinėjo ją nuo draugystės su tokiu plevėsa, bet Marijos meilė buvo akla, susuko jis jai galvą visiškai. Todėl jau niekas nebesistebėjo, kai pavasarį jie iškėlė vestuves ir apsigyveno jo tėvų namuose. Nors buvo pirmasis pokario dešimtmetis, laikmetis nelengvas, Marijos namuose nieko netrūko. Apsukrusis jos vyrelis aprūpindavo ją ir dvi pamečiui gimusias dukras. Įvairių, tuomet deficitinių produktų netrūko ne tik šventiniam stalui, bet ir kasdienai, nuo rūbų gausybės ir įvairių daiktų spintos lūždavo. Gal todėl, įsisukusi į šeimyninio gyvenimo kasdienybę, atidavusi visą save dukrelėms, Marija tarsi nepastebėjo, kad jos vyras vis dažniau nenakvodavo su šeima, kad vis dažniau jai vienai tekdavo kuopti alkoholikų uošvių ir jų svečių prišnerkštą namą. O ir pats princas dažnai pareidavo su kvapeliu, rūbais, persismelkusiais moteriškais kvepalais.

Kai vieną vėlyvą rudenį paauglė vyresnioji susirgo plaučių uždegimu, Marija ją leisgyvę išvežė į ligoninę, visą naktį praklūpojo ties lova, melsdama sveikatos jai ir visai šeimai. Tik paryčiais, kai mergaitei karštis atlėgo, tekinom parbėgo namo, nes mažylė palikta viena. O ten laukė tragedija. Per naktį lėbavę uošviai jau buvo sumigę, o visame name tvyrojo aštrus smalkių kvapas. Marija rado savo mažylę ramiai miegančią lovelėje. Amžinu miegu. Iš visų, tą naktį namuose buvusių, gyvas išliko tik uošvis, bet ir tas jau niekada iš patalo nebesikėlė – smalkės paveikė jo smegenis.

Po dukrelės laidotuvių Marija sąžiningai prižiūrėjo vyro tėvą iki pat mirties, bet jam tos priežiūros kaip ir nereikėjo, vis pirštu rodydavo sau į gerklę ir be garso, vien lūpas krutindamas, kažką vapėjo. Vyresnioji dukra po ligos labai sunkiai kabinosi į gyvenimą, įvairiausių komplikacijų vis atsirasdavo, daug laiko praleisdavo ligoninėse, be vaistų jau nebegalėjo gyventi. Mariją po visų nelaimių tarsi kažkas pakeitė, nei ji juokėsi, nei verkė, neturėjo ji draugių, nebendravo su giminėmis. Todėl ne visi net ir sužinojo, kada ji palaidojo savo vyresnėlę, kuri, užspringusi oro gurkšniu, daugiau nebeatsigavo. Retai ji išeidavo iš namų, bet kažkas matydavo einančią – tiesią, juodai nuo galvos iki kojų apsirengusią, žvilgsnis bereikšmis, į tolumą įsmeigtas. Jos vyrą giminaičiai keletą metų vis dar sutikdavo kokioj prirūkytoj kavinėj tai vienos, tai kitos jaunos merginos glėbyje. Turtingas juk buvo, biznierius. Plačiau apie Mariją giminė sužinojo, kai mirė jos pasakų princas, užgėręs kažkokio surogato, o netrukus po jo laidotuvių į Marijos namus, kelių draugelių lydima, atvyko jauna gražuolė ir pateikė dokumentus, patvirtinančius, kad ji esanti tikra ir vienintelė jos vyro duktė ir kad namas testamentu priklausantis tik jai. O Marija daugiau niekada čia nebepageidaujama.

…seniai su kaimyne išgėrėm ataušusią arbatą ir žvakė vos vos ruseno. Sėdėjom abi pritilę, bijojau pajudėti, taip sunkiai širdį prislėgė tas pasakojimas, bet rūpėjo dar pabaigą sužinoti…

O pabaiga tai ir visai niūri. Apie dešimt metų Marija pragyveno užmiesty, suklypusioj medinėj lūšnoj, neturėdama elementariausių patogumų, versdamasi įvairiausiais atsitiktiniais darbeliais – kam daržus paravėdavo, kam vaikus pasaugodavo, retkarčiais atvažiuodavo į miestą, kad turguje parduotų kokį niekniekį, dar nuo tų gerųjų laikų užsilikusį. Mano kaimynė atsitiktinai ją susitikusi ir, sužinojusi apie taip liūdnai pakrypusį jos gyvenimą, pasisiūliusi padėti, bet Marija išdidžiai nuo visko atsisakiusi. Pasiligojusią, visiškai išsekusią Mariją surado ir išvežė į senelių prieglaudą. Nieko nevalgė ir negėrė Marija valdiškuose namuose, tik gulėjo užsimerkusi ir rankas ant krūtinės sunėrusi.

Vieną rytą ji išėjo prie savo mergaičių. Visam laikui…

Tokia mano saldaininės išlikimo istorija.

Danutė