Categories
Gintauto dienoraštis Menas

PENSININKAS FOTOGRAFAS – Z. BULGAKOVAS

Pensininkas Zenonas Bulgakovas savo tinklapyje prisistato tokiais žodžiais: „Gimiau 1939m. Alytaus mieste. Nuo 1973 m.- Lietuvos fotomenininkų sąjungos narys. Nuo 1994 m.- Tarptautinės meninės fotografijos federacijos fotomenininkas (AFIAP). Esu respublikinių ir tarptautinių parodų dalyvis bei laureatas. Surengiau 29 autorines parodas. Savo kūryboje gvildenu tokias temas kaip reportažas, humoras, natiurmortas, ekologijos problemos, fotomontažas, portretas. Svarbi vieta tenka urbanistiniams bei estetiniams peizažams.“

O mūsų dėmesio Zenonas labiausiai nusipelnė dėl to, kad būdamas garbaus amžiaus idrįso prasidėti su technologijomis. Ėmė domėtis skaitmenine fotografija, kompiuteriais, interneto svetainėmis ir štai tinklapyje pilna modernių fotografijos pavyzdžių.

Interviu su Zenonu Bulgakovu: delfi.lt.

o-dabar-deserto

Zenonas Bulgakovas „O, dabar, deserto…“ (2010)

Categories
Esė Nerintos dienoraštis

Stiprybė

PusryčiaiDirbi, judi – esi reikalingas. Būdamas pensininku pajunti tuštumą ir vienatvę. Kaip gerai, kad iš patirties žinai kas toliau. Tai paprasta ir aišku: buvai stiprus, dabar būk dar stipresnis… Tik kaip būt stipresniam? – mokslas nutyli.

Categories
Jono dienoraštis Lietuvos istorija

ATGIMSTANTI VASARIO 16-OJI

1988 metų  rudenį jau pakankamai didelė dalis  lietuvių buvo dvasiniame tautiniame pakilime. Dalis žmonių jau buvo susipažinę su Šapokos parašyta Lietuvos istorija. Pradėjau domėtis, klausinėti jaunimo ir vyresniojo amžiaus žmonių apie tai, kas ir kaip prisimena mūsų Tautai itin svarbią istorinę datą – Vasario 16 – tąją. Mano liūdesiui, nedaug atsirado, kurie žinojo ir matė, kaip toji data būdavo švenčiama. Tas reiškinys paskatino, kad jau pats laikas vėl pradėti švęsti, propaguoti lietuvio sielai brangią datą.

Parašiau šventės programą, supažindinau keletą tautiškai nusiteikusių, inteligentiškai mąstančių inžinierių  (dauguma jų dar – gyvųjų tarpe). Visi jie tą idėją entuziastingai palaikė ir pažadėjo prisidėti prie šventės organizavimo. Parinkau keletą lietuviškų patriotiškų dainų, pasiskolinau su lietuvišku šriftu rašomąją mašinėlę, atspausdinau šešis egzempliorius per kopirką. Perrašiau tiek pat egzempliorių V. Kudirkos tautinės giesmės. Anuo metu Šiaulių inžinierių namų vadovu dirbo inteligentiškas, tautiškai nusiteikęs žmogus – Vaclovas Vingras. Su tuo sumanymu ir paruoštą programa supažindinau V. Vingrą.  Mūsų džiaugsmui, gavau atsakymą, kad galėsim surengti šios istorinės datos minėjimą Šiaulių inžinierių namų mažojoje salėje.