Categories
Jono dienoraštis Lietuvos istorija

PRISIMINIMAI APIE „JEDINSTVOS“ SUSIRINKIMUS

1988 metais pavasarį prasidėjo lietuvių Tautos atgimimas. Vilniuje LTSR ( Lietuvos Tarybinės Socialistinės respublikos – toliau bus LTSR) Mokslų akademijoje keleto akademikų ir šiaip aukštų inteligentų iniciatyva įkurtas judėjimas, pavadintas – Sąjūdis persitvarkymui remti. Tuoj po to visoje Lietuvoje pradėjo kurtis Sąjūdis. Šiauliuose tiek miesto mastu, tiek įmonėse susikūrė Lietuvos išsivadavimo Sąjūdžio grupės. Atitinkamai įsikūrė judėjimas pasivadinęs -„Jedinstvo“ ( bus -J, dėl juodraštinio rašymo paprastinimo), kurio pagrindą pradžioje sudarė veikiančios Sovietinės kariuomenės karininkai, dimisijos karininkai, rusakalbiai Lietuvos gyventojai ir net dalis lietuvių Sovietinės kariuomenės atsargos karininkų ir šiaip patriotiškai nusiteikusių išlaikyti TSRS  (Tarybų Socialistinių Respublikų Sąjunga, toliau – TSRS) vienybę.

Categories
Jono dienoraštis Lietuvos istorija

ŠAUKSMAS NE TYRUOSE

Šis įvykis Šiaulių istorijoje – pirmas. Kai kurie bažnyčios tarnai ir, besidominantys Lietuvos naująja istorija, inteligentai  nustatė, kad ne tik pirmas bet iki šių dienų ir vienintelis įvykis ne tik Šiauliuose. 1988  metais tokio kunigų įsibrovimo į didelį, itin ateistinį-komunistinį kolektyvą buvo neįmanoma, todėl šviesios atminties a.a. mons. Kleopas Jakaitis ilgai abejojo, na žinoma, ir bijojo anos valdžios dar didesnės, dar papildomos neapykantos (tie kurių jis bijojo, dabar jie gana turtingi ir priskaitomi šių dienų „elitui“). Jaunas elegantiškas, inteligentiškos mąstysenos kunigėlis nieko nebijojo – jam reikėjo tik dekano leidimo.

Tuos, kurie susipažins su šiais, dabar tapusiais jau nepakartojama mūsų TAUTOS istorija, kviečiu, maldauju, …..  : „Šaukim, skatinkim meilę gimtajai Tautai įvairiausiais galimais ir ne galimais būdais, ne leiskim miegoti ant mūsų bočių nuopelnų, išsaugant savo palikuonims nors tai, ką dar truputį turim!“

Taigi:

ŠAUKSMAS NE TYRUOSE

Demokratinėse, laisvose šalyse laisvi piliečiai nieko nebijodami gali mąstyti taip, kaip jiems patinka, tėvai vaikus gali auklėti pagal savo įgimtą mentalitetą, pagal iš tėvų ir senolių perimtus papročius. Iš didžiosios lietuvių tautos dalies žmoniškoji priedermė buvo atimta. Tauta buvo nudvasinama ir naikinama. Manau, būtina prisiminti istorinį faktą, didžiajai Tautos daliai gana liūdną faktą, kai 1940-1941 m. m. Kaune minios žmonių su gėlėmis ir raudonais plakatais pasitiko okupantus, mažesniais mastais kažkas panašaus buvo beveik visoje Lietuvoje. Bet tai buvo mažuma, varganų žmonių ir šiaip žemo loginio mąstymo visuomenės dalis. Kaip ir visur, taip ir Lietuvoje atsirado kolaborantų, parsidavėlių ir kitokio plauko išgamų, jie išžudė ir žiauriausiais būdais nukankino tūkstančius darbščių, dorų valstiečių, inteligentų, buvusių nepriklausomos Lietuvos valstybės tarnautojų, dvasininkų ir pan.

Categories
Gintauto dienoraštis Politika

SEIMO RINKIMŲ ANTRASIS TURAS

Mielieji, šiandien turėsime dar vieną galimybę atiduoti savo balsą mėgiamiems politikams ir suteikti jiems šansą pakliūti į seimą. Nuo 7.00 ryto iki 20.00 vakaro vyks seimo rinkimų antrasis turas.

Parlamento mandato partijų atstovai sieks 68 apygardose iš 71. Kiekvienoje apygardoje varžosi du kandidatai, gavę daugiausia balsų pirmajame etape. Šį kartą nebus svarbus dalyvavusių rinkėjų skaičius – laimės daugiausia balsų gavęs kandidatas.

Vienmandatėse apygardose antrajame ture kovos 45 Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų kandidatai (TS-LKD), 24 socialdemokratai, 16 partijos „Tvarka ir teisingumas“ kandidatų, 10 Liberalų ir centro sąjungos narių, 9 Liberalų sąjūdžio atstovai, 9 Tautos prisikėlimo partijos (TPP) nariai, 6 valstiečiai liaudininkai, 5 koalicijos „Darbo partija+jaunimas“ kandidatai, 4 Lietuvos lenkų rinkimų akcijos atstovai bei po vieną jaunalietuvį, socialliberalą ir „pilietininką“.

Daugiamandatėje apygardoje į Seimą pavyko patekti 6 partijoms bei vienai koalicijai: TS-LKD gavo 18 mandatų, TPP – 13, partija „Tvarka ir teisingumas“ – 11, Lietuvos socialdemokratų partija – 10, koalicija „Darbo partija+jaunimas“ – 8, Lietuvos liberalų sąjūdis bei LiCS – po 5 mandatus.

Tai tiek sausos informacijos. Kaip ir daugelis politikų po pirmo turo minėjo, dar labai neaišku, kaip tiksliai pasiskirstys vietų skaičius tarp partijų. Be konservatorių aiškesnio lyderiavimo visos kitos partijos turi daugmaž vienodai balsų. Tačiau kitų partijų sėkmės atveju gali būti aplenkta ir Tėvynės sąjunga. Skirtumas nėra toks didelis.

Ką gi, užteks tos politikos sekmadieniui, ryt bandysim apžvelgti pirmuosius rezultatus, kuriuos pateiks Vyriausioji rinkimų komisija.