Categories
Gintauto dienoraštis Istorija

Sausio 13-osios minėjimas

Nemažai laiko šį savaitgalį praleidau prie televizoriaus ekrano, norėdamas pamatyti, kokiomis nuotaikomis šalis pasitinka Sausio 13-osios įvykių minėjimą. Tie įspūdžiai nevienareikšmiai.

Pirmiausia, be galo yra džiugu, kad tai kas įvyko, įvyko ir kad tai turėjo tokias nuostabias pasekmes: laisvę, nepriklausomybę ir neišmatuojamai nuostabų dalykų – laisvai rinktis, ką veikti gyvenime, kuo būti, ką mąstyti ir kaip bendrauti. Kiekvieną kartą su didele pagarba prisimeni žuvusiuosius, atgaivini tų dienų prisiminimus, paties išgyventas akimirkas. Buvo baugu, neaišku, chaotiška, bet nuojauta – teisinga.

sausio_13oji

Categories
Gintauto dienoraštis Istorija

BALTIJOS KELIO MINĖJIMAS

baltijos-kelio-minejimasSmagu bent kartą gyvenime pajusti tikrą vienybės jausmą. Tokį, kokį jautėme 1989 m. rugpjūčio 23 d. Ir jautėme ne vieni, kartu su latviais ir estais. Gyva žmonių grandinė sujungė trijų šalių sostines: Vilnių, Rygą ir Taliną.

Galbūt neturime pasaulio stebūklams prilygstančių istorinių pilių ar gamtos fenomenų, kaip magnetas galinčių traukti turistus, tačiau savo rankomis esame sukūrę unikalius žmogaus nenugalimimo ir stiprybės įrodymus, atkreipusius viso pasaulio dėmesį. 2009 m. UNESCO Baltijos kelią įtraukė į „Pasaulio atminties“ sąrašą.

Vilniaus Sąjūdžio Seimas prieš 20 metų patvirtino dokumentą „Baltijos kelias“, kuriame buvo išdėstyta šios akcijos esmė. Prisiminkime jos pagrindines tiesas.

Categories
Jono dienoraštis Lietuvos istorija

ATGIMSTANTI VASARIO 16-OJI

1988 metų  rudenį jau pakankamai didelė dalis  lietuvių buvo dvasiniame tautiniame pakilime. Dalis žmonių jau buvo susipažinę su Šapokos parašyta Lietuvos istorija. Pradėjau domėtis, klausinėti jaunimo ir vyresniojo amžiaus žmonių apie tai, kas ir kaip prisimena mūsų Tautai itin svarbią istorinę datą – Vasario 16 – tąją. Mano liūdesiui, nedaug atsirado, kurie žinojo ir matė, kaip toji data būdavo švenčiama. Tas reiškinys paskatino, kad jau pats laikas vėl pradėti švęsti, propaguoti lietuvio sielai brangią datą.

Parašiau šventės programą, supažindinau keletą tautiškai nusiteikusių, inteligentiškai mąstančių inžinierių  (dauguma jų dar – gyvųjų tarpe). Visi jie tą idėją entuziastingai palaikė ir pažadėjo prisidėti prie šventės organizavimo. Parinkau keletą lietuviškų patriotiškų dainų, pasiskolinau su lietuvišku šriftu rašomąją mašinėlę, atspausdinau šešis egzempliorius per kopirką. Perrašiau tiek pat egzempliorių V. Kudirkos tautinės giesmės. Anuo metu Šiaulių inžinierių namų vadovu dirbo inteligentiškas, tautiškai nusiteikęs žmogus – Vaclovas Vingras. Su tuo sumanymu ir paruoštą programa supažindinau V. Vingrą.  Mūsų džiaugsmui, gavau atsakymą, kad galėsim surengti šios istorinės datos minėjimą Šiaulių inžinierių namų mažojoje salėje.