Categories
Mečislovo dienoraštis Savęs pažinimas

Atgaila – sveikatos atstatymo metodas

Dalis žmonijos iki šiol nepripažįsta Aukščiausios Valios Jėgų. O kas tai yra? Tai bendras Būtybių apibendrinimas, esančių  žymiai aukštesniame savo išsivystymo lygyje. Jos gyvena greta žmogaus nematomame plane, kituose vibracijose ir  savimi apjungia tą idėją, kuri išreiškiama Dievo vardu ir jo valia. Kiekvieno žmogaus gyvenimas, diena iš dienos, audžiamas Aukščiausios valios ir Aukščiausiųjų  Būtybių. Kiekvieną minutę  žmogus gali tai jausti savo mintyse, jausmuose, energijose ir nesvarbu, kad tuo netiki arba tiki fanatiškai. Šiuolaikiška žmonija savo praeituose tūkstantmečiuose išsluoksniavo žinias. Jos likutinės, tikros, turėtos kituose rasėse ir / arba gautos iš  Didžiųjų Pranašų, atėjusių į žemę perduoti  religiją, tikėjimą. Vėliau žmonės išsiskirstė į dvi grupes – tikinčiuosius ir netikinčius. Tokiu būdu priėjome iki absurdo: mokslininkai pasiūlė savo ,,pasaulį”, kuris yra tik ,,toks ar anoks”, kuriame pripažįstami tik tam tikri dalykai. Žmonių grupės yra diskriminuojamos už jų savitas mintis, nesutampančias su mokslininkų . Be to yra valstybės ir valdžios, kurių  lyderiai  piliečius mąstančius šiek tiek per „plačiai” gąsdina, o neretai ir uždaro į psichiatrijos ligonines arba net fiziškai sunaikina.

Categories
Savęs pažinimas

BIOREZONANSINIS GYDYMO METODAS

Metodas

Pirmą kartą šitas metodas buvo sukurtas Prancūzijoje, Paryžiuje ir preskonferencijos metu viešai pateiktas 1934 m. Metodo išradėjas buvo medikas ir vaistininkas G. Lesuras, sukvalisifikavęs ligų sukėlėjus pagal jų organizmo spinduliuojamas bangas ir tuo pačiu atidirbęs “sintonizavimo” būdą, kuriuo galima likviduoti patogeninius mikroorganizmus, parenkant augalus, turinčius tas pačias spinduliuotės bangas, kaip ir patogeninis mikroorganizmas. Lesuro atradimo sunku neįvertinti. Jis pirmasis sugebėjo klasifikuoti patogeninius mikroorganizmus pagal jų spinduliuotes ir liaudiškąją mediciną bei gydymą augalais pervedė į mokslinį lygį. Pagrindė šio metodo efektyvumą, įgalino efektingai ir tiksliai panaudoti kiekvieną augalėlį, pritaikant jį kiekvienai ligai ir žmogui individualiai.

Kiekvienas organizmas spinduliuoja tam tikras bangas
Kiekvienas organizmas spinduliuoja tam tikras bangas

Nuo paprastojo liaudiško metodo buvo pereita tiesiai prie mokslinio ir empirinio pagrindimo panaudojant iki tol neįprastą medicinai diagnozavimo metodą radioesteziją arba, kalbant šiuolaikiškai, biolokacinį metodą. Noriu pasakyti, kad biorezonansiniai efektai niekaip nesusiję su kitais fizikos ir medicinos aparatiniais metodais, tokiais kaip tyrimas tomografu ir pan. (tai su magnetizmu ir elektriniais reiškiniais susiję technologijos). G. Lesuro biorezonansinis metodas pagrįstas gyvų biologinių sistemų stebėjimu ir jų sąveikos efektų nustatymu.

Biorezonanso efektas įmanomas tik biologinėse sistemose ir su išoriniu poveikio efektu pačioje biosistemoje, turinčioje tokią pat struktūrą ir tokį pat vibracijų dažnį. Rezonansas lotynų kalba resono reišia: “reaguoju”, “atsišaukiu”. Tai staigus priverstinės vibracijos amplitudės išaugimas, atsirandantis  prisiartinant išoriniam poveikio šaltiniui prie jau esamo vibracijų židinio. Amplitudės padidėjimas – tai tik rezonanso pasekmė, o priežastis – išorinio dažnio su vidiniais virpėjimo kontūrų dažniais sutapimas sistemoje.

Kaip žinome iš fizikos, rezonansinių dažnių sutapimai mechaninėje sistemoje gali iššaukti tikras katastrofas: suirimą, subyrėjimą. Pvz., 1905 m. Sankt Peterburge subyrėjo tiltas, kuomet per jį ėjo žirgų eskadronas, o 1940 m. sugriuvo Takomsko tiltas JAV. Fizikai atrado rezonansinį dažnį egzistuojantį gamtoje, t.y. Šumano rezonansą. Šis reiškinys atsiranda, kai atmosferoje, tarp žemės ir jonosferos, susikuria dvi stovinčios elektromagnetinės bangos: žemo ir labai žemo dažnio. Po daugybės tyrinėjimų buvo nustatyta, jog Šumano rezonansinių bangų dažniai yra -7,83 Hz, 8,14 Hz, 20 Hz, 26 Hz ar 32 HZ. Žmogus, atsidūręs tokiame energijos židinyje, pradeda jaustis labai blogai. Manoma, kad ilgai būnant tokioje gamtinėje zonoje, galima susirgti labai sunkiomis onkologinėmis ligomis. Dabar tokios zonos vadinamos geopatogeninėmis zonomis. Bet koks spinduliavimo šaltinis (onkologinis, patologinis, uždegiminis ar iš infekcijos židinio) charkterizuojamas virpėjimo dažniu, bangos fazės reikšme, bangų amplitude. Tai galima labai paprastai išmatuoti. Šiuo metu galima daryti keletą mokslinių išvadų:

1. Visų negyvų organizmų pagrindinių vibracijų sudedamoji yra įvairių dažnių elektromagnetiniai virpėjimai – bangos.

2. Visų vibracijų gyvuose organizmuose prigimtis yra banginio charakterio, priklausanti tik biologinio kūno sistemoms ir nieko bendro neturi su elektromagnetiniais spinduliavimais.

Categories
Mečislovo dienoraštis Savęs pažinimas

CHOSĖ SILVOS METODO PRAKTIKA

Jau kalbėjome, kad Chosė Silvos metodas skirtas valdyti organizmą per mentalinius ir emocinius smegenų darbo aspektus. Šiandien papasakosiu, kaip tai padaryti, kaip save pakeisti. Esame patys savo gyvenimo kalviai ir niekas kitas, net dievas, negali atšaukti žmogaus valios. Tad, gero kelio.

chose-silva-praktika_
Skaičius priešais Jus

Suraskite savo namuose ir darbų grafike pusvalandį laisvo laiko, namiškių paprašykite, kad jūsų netrukdytų, atsijunkite telefoną, neturėtų būti šalia ir jūsų naminių gyvūnų. Namuose turėtų būti šilta ir jauku, jeigu vėsu, tuomet apsirenkite šilčiau. Atsisėskite į kėdę ar fotelį taip kaip jums patogu, kojų nekryžiuokite, rankas laikykite laisvai ant kelių, sėdėkite veidu į rytus, tačiau galima bet kaip, tik geriau ne į lango pusę. Galima paleisti ramią muzikos melodiją, rekomenduočiau meditacinės muzikos žanrą.

Užsimerkite. Kad nuramintumėte save, pasakykite sau “aš išjungiu savo visas mintis ir emocijas apie (apie tai, apie ką galvojote, apie tai, kas jus jaudina), pradėkite skaičiuoti nuo 50 mažėjančia tvarka. Lėtai, tarsi stebėdami kaip skaičiai nusitrina bėgančioje eilutėje. Tai  mintys ekrane, prieš jus – lengva įsivaizduoti. Skaičiuojama iki  vieneto – tai pasiekus, paprastai, nusiramina kairysis smegenų pusrutulis, jo vibracijos krenta ir mintys šiek tiek sulėtėja (akys užmerktos ir vyzdžių žvilgsnis nukreiptas šiek tiek virš horizonto).