Žymų Archyvai: mentalitetas

LIETUVIO BŪDAS

lietuvio-budasNeseniai turėjau vieną ne itin malonų nutikimą, dėl kurio vėl praleidau keletą valandų (o gal ir daugiau?) mąstydamas, apie keistą lietuvių mentalitetą arba tiesiog būdą, kaip sakydavo senieji mūsų rašytojai. Nors psichologai jau taip pat ne vieną amžių tvirtina, kad ši žmogaus savybė – kurią tuoj pat pristatysiu – yra bendra visiems, nepriklausomai nuo tautos, jos charakterio ir istorijos, kuri dažnai palieka ir suformuoja žmonėse savo antspaudą.

Aš kalbu apie tai, kaip skirtingai žmonės (lietuviai?) reaguoja į neigiamą ir teigiamą informaciją. Įprasta, kad pozityvus pranešimas yra, be abejo, priimamas su džiugesiu ir jis pagerina žmogaus savijautą, jo pasitikėjimą savimi ir pan. Tačiau tuo pačiu teigiami dalykai pasižymi trumpalaikiu poveikiu, jie greitai nukeliauja į užmarštį ir ilgesnėje perspektyvoje visiškai išdyla iš atminties. Svarbu ir tai, kad  pozityvūs dalykai dažnai neskatina žmogaus reaguoti į juos su didele jėga, įkūnijant dar daugiau pozityvios energijos. Žmogus juos tarsi tyliai išmedituoja ir palieka likimo valiai.

Visai priešingai viskas vyksta su neigiama žinia. Štai taip man ir nutiko pastarosiomis dienomis. Turėjau nutikimą, kuris mane giminaičių ir kai kurių draugų akivaizdoje parodė ne iš gerosios pusės. Toliau skaityti LIETUVIO BŪDAS

PRISIMINIMAI APIE „JEDINSTVOS“ SUSIRINKIMUS

1988 metais pavasarį prasidėjo lietuvių Tautos atgimimas. Vilniuje LTSR ( Lietuvos Tarybinės Socialistinės respublikos – toliau bus LTSR) Mokslų akademijoje keleto akademikų ir šiaip aukštų inteligentų iniciatyva įkurtas judėjimas, pavadintas – Sąjūdis persitvarkymui remti. Tuoj po to visoje Lietuvoje pradėjo kurtis Sąjūdis. Šiauliuose tiek miesto mastu, tiek įmonėse susikūrė Lietuvos išsivadavimo Sąjūdžio grupės. Atitinkamai įsikūrė judėjimas pasivadinęs -„Jedinstvo“ ( bus -J, dėl juodraštinio rašymo paprastinimo), kurio pagrindą pradžioje sudarė veikiančios Sovietinės kariuomenės karininkai, dimisijos karininkai, rusakalbiai Lietuvos gyventojai ir net dalis lietuvių Sovietinės kariuomenės atsargos karininkų ir šiaip patriotiškai nusiteikusių išlaikyti TSRS  (Tarybų Socialistinių Respublikų Sąjunga, toliau – TSRS) vienybę.

ŠAUKSMAS NE TYRUOSE

Šis įvykis Šiaulių istorijoje – pirmas. Kai kurie bažnyčios tarnai ir, besidominantys Lietuvos naująja istorija, inteligentai  nustatė, kad ne tik pirmas bet iki šių dienų ir vienintelis įvykis ne tik Šiauliuose. 1988  metais tokio kunigų įsibrovimo į didelį, itin ateistinį-komunistinį kolektyvą buvo neįmanoma, todėl šviesios atminties a.a. mons. Kleopas Jakaitis ilgai abejojo, na žinoma, ir bijojo anos valdžios dar didesnės, dar papildomos neapykantos (tie kurių jis bijojo, dabar jie gana turtingi ir priskaitomi šių dienų „elitui“). Jaunas elegantiškas, inteligentiškos mąstysenos kunigėlis nieko nebijojo – jam reikėjo tik dekano leidimo.

Tuos, kurie susipažins su šiais, dabar tapusiais jau nepakartojama mūsų TAUTOS istorija, kviečiu, maldauju, …..  : „Šaukim, skatinkim meilę gimtajai Tautai įvairiausiais galimais ir ne galimais būdais, ne leiskim miegoti ant mūsų bočių nuopelnų, išsaugant savo palikuonims nors tai, ką dar truputį turim!“

Taigi:

ŠAUKSMAS NE TYRUOSE

Demokratinėse, laisvose šalyse laisvi piliečiai nieko nebijodami gali mąstyti taip, kaip jiems patinka, tėvai vaikus gali auklėti pagal savo įgimtą mentalitetą, pagal iš tėvų ir senolių perimtus papročius. Iš didžiosios lietuvių tautos dalies žmoniškoji priedermė buvo atimta. Tauta buvo nudvasinama ir naikinama. Manau, būtina prisiminti istorinį faktą, didžiajai Tautos daliai gana liūdną faktą, kai 1940-1941 m. m. Kaune minios žmonių su gėlėmis ir raudonais plakatais pasitiko okupantus, mažesniais mastais kažkas panašaus buvo beveik visoje Lietuvoje. Bet tai buvo mažuma, varganų žmonių ir šiaip žemo loginio mąstymo visuomenės dalis. Kaip ir visur, taip ir Lietuvoje atsirado kolaborantų, parsidavėlių ir kitokio plauko išgamų, jie išžudė ir žiauriausiais būdais nukankino tūkstančius darbščių, dorų valstiečių, inteligentų, buvusių nepriklausomos Lietuvos valstybės tarnautojų, dvasininkų ir pan.

Toliau skaityti ŠAUKSMAS NE TYRUOSE