Žymų Archyvai: komunistinis

ŠAUKSMAS NE TYRUOSE

Šis įvykis Šiaulių istorijoje – pirmas. Kai kurie bažnyčios tarnai ir, besidominantys Lietuvos naująja istorija, inteligentai  nustatė, kad ne tik pirmas bet iki šių dienų ir vienintelis įvykis ne tik Šiauliuose. 1988  metais tokio kunigų įsibrovimo į didelį, itin ateistinį-komunistinį kolektyvą buvo neįmanoma, todėl šviesios atminties a.a. mons. Kleopas Jakaitis ilgai abejojo, na žinoma, ir bijojo anos valdžios dar didesnės, dar papildomos neapykantos (tie kurių jis bijojo, dabar jie gana turtingi ir priskaitomi šių dienų „elitui“). Jaunas elegantiškas, inteligentiškos mąstysenos kunigėlis nieko nebijojo – jam reikėjo tik dekano leidimo.

Tuos, kurie susipažins su šiais, dabar tapusiais jau nepakartojama mūsų TAUTOS istorija, kviečiu, maldauju, …..  : „Šaukim, skatinkim meilę gimtajai Tautai įvairiausiais galimais ir ne galimais būdais, ne leiskim miegoti ant mūsų bočių nuopelnų, išsaugant savo palikuonims nors tai, ką dar truputį turim!“

Taigi:

ŠAUKSMAS NE TYRUOSE

Demokratinėse, laisvose šalyse laisvi piliečiai nieko nebijodami gali mąstyti taip, kaip jiems patinka, tėvai vaikus gali auklėti pagal savo įgimtą mentalitetą, pagal iš tėvų ir senolių perimtus papročius. Iš didžiosios lietuvių tautos dalies žmoniškoji priedermė buvo atimta. Tauta buvo nudvasinama ir naikinama. Manau, būtina prisiminti istorinį faktą, didžiajai Tautos daliai gana liūdną faktą, kai 1940-1941 m. m. Kaune minios žmonių su gėlėmis ir raudonais plakatais pasitiko okupantus, mažesniais mastais kažkas panašaus buvo beveik visoje Lietuvoje. Bet tai buvo mažuma, varganų žmonių ir šiaip žemo loginio mąstymo visuomenės dalis. Kaip ir visur, taip ir Lietuvoje atsirado kolaborantų, parsidavėlių ir kitokio plauko išgamų, jie išžudė ir žiauriausiais būdais nukankino tūkstančius darbščių, dorų valstiečių, inteligentų, buvusių nepriklausomos Lietuvos valstybės tarnautojų, dvasininkų ir pan.

Toliau skaityti ŠAUKSMAS NE TYRUOSE

KARLAS MARKSAS ATGIMĖ KAUNE

Vakar apie 12.00 keliaudamas Laisvės alėja pro fontaną netikėtai suspėjau užfiksuoti vieną akibrokštą, kurį iškrėtė kauniečiams „chuliganai“, keisto humoro mėgėjai ar … Tiesiog nežinau, kaip tokius žmones pavadinti. Bet vienpusiškai tiesiog smerkti jų nesinori. Žodžiu, pačiame miesto centre pirmiausia pastebėjau policijos automobilį, po to gaisrinės mašiną su didžiule gerve, bekeliančią ugniagesį link pastato viršaus. Čia ir išvydau viso sujudimo esmę. Pasirodo, jog kažkokie šposininkai iškabino dideles baltas drobes, ranka prirašytas socialistinių šūkių. Kuomet atėjau, gaisrininkai jau buvo keletą nukabinę. Stebinčių šį įvykį žmonių pasiteiravau, kas ten buvo parašyta. Man papasakojo, kad tekstai buvo tokie: „Visi proletarai vienykitės“, „Užteks save pardavinėti“. Kažin ar neišprusimas ar šiaip kas sutrukdė, bet pirmasis šūkis ne visai žodis žodin užrašytas buvo. Turbūt pamenate „Tiesoje“ kaip buvo rašoma: „Visų šalių proletarai vienykitės“. Taigi, o trečiąją „reklamą“ spėjau pamatyti savo akimis ir ją užfiksavau. Galite iš arčiau pažiūrėti pasididinę prie šio straipsnio esančias nuotraukas. Joje buvo Karlo Markso „Kapitalo“ citata: „Darbininkas paverstas preke ir pardavinėjamas mažiausiomis rinkos kainomis. Karl Marks“. Aš manau, jog tai tiesiog „normali“ reakcija į susidariusią situaciją pasaulyje ir mūsų šalyje. Kuomet žmonės nebeturi ginklų, kaip kovoti su tam tikromis jėgomis, jie griebiasi panašių būdų. Sunkios darbo sąlygos prekybos centruose, vėl prasidėjęs darbuotojų atleidimo procesas įvairiose įmonėse, sunkiai įperkamas būstas kloja pamatus panašioms žmonių reakcijoms. Nemanau, kad tai paprasčiausiai socialistinių komunistinių idėjų propaganda. Nors ką gali žinoti? Juk tai vyksta prieš seimo rinkimus. O gal tai ekinomikos ir vadybos studentai priešais savo fakulteto langus surengė šią akciją? Kaip bebūtų, bet Marksas laikomas didžiausiu visų laikų ekonomikos teoretikų, numatęs daugelį šiandien vykstančių reiškinių. Na, bet spėlionės lieka spėlionėmis.

O aš pasijutau šiame įvykyje kaip tikras paparacis. Pamačiau sujudimą, staigiai išsitraukiau fotoaparatą ir viską užfiksavau. Dabar nuolat jį nešiojuosi su savimi. O gal ką nors pamatysiu, ką norėsiu papasakoti draugauki.me lankytojams?