Categories
Gretos dienoraštis Istorija Religija

Šv. Ignacas Lojola ir jėzuitų dvasingumas

Ignacas Lojola

Inigo Lopezas de Lojola buvo vietinio žemvaldžio sūnus, gyvenęs vienoje Ispanijos provincijų. Sulaukęs dvidešimt šešerių metų, sau prisipažino, kad visą laiką tebuvo žmogus, atsidavęs pasaulio tuštybėms, besidžiaugiantis karo tarnyba ir troškęs pergalių. Susižeidęs 1521-aisias metais, Inigo buvo nugabentas į gimtąją Lojolą. Ilgus mėnesius gulėjo ligos patale ir svajojo apie žygdarbius, kuriuos galėtų atlikti, svajojo apie meilės nuotykius ir bebaimes keliones. Tačiau ilgainiui jį apėmė tuštuma ir Inigo suvokė, kad visus didžius darbus galėtų atlikti Dievo garbei. Jaunuolis įsisąmonino svarbų dalyką – didžiausia palaima aplanko sekant Kristumi.

Categories
Lietuvos istorija Zigmo dienoraštis

PIRMOJI ŠV. KOMUNIJA

Bandau siųsti nuotraukas įvairiomis temomis, kad išjudinti mūsų svetainės gerbėjus. Esu įsitikinęs, kad daugelis Jūsų turite įdomių nuotraukų. Neslėpkite, o duokite visiems jomis pasigėrėti.

Pateikiu Jūsų dėmesiui nuotrauką padarytą 1948 metų liepos 18d. Šiauliuose. Tai paskutinė vaikų grupė priėmusi pirmąją Šv. Komuniją Jėzuitų bažnyčioje. Kunigas vaikų buvo mylimas ir jį vadindavo „Tėveliu“. Kelios dienos prieš tai, vykstant vaikų tikybos pamokėlėms, į bažnyčią įbėgo žmogus ir pasislėpė už altoriaus. Tuoj iš paskos įbėgo KGB-istai ir tą žmogų  suėmė. Po kelių dienų vaikams priėmus pirmąją Šv. Komuniją, kunigas buvo suimtas, o bažnyčia uždaryta. Kurį laiką žmonės nešdavo prie bažnyčios durų gėles ir melsdavosi. Vėliau joje buvo sandėlys, o po kurio laiko ir sporto salė. Jėzuitų bažnyčia Šiauliuose vėl pradėjo veikti, atkūrus nepriklausomybę.

Zigmas