FILOSOFIJA

Žodžio „filosofija“ reikšmė yra gan romantiška ir intriguojanti. Graikų kalba šis žodis reiškia meilę išminčiai, žinioms (filos – myliu, sofia – išmintis). Žmogus besidomintis filosofija turi, tarsi, išskirtinę, išaukštinančią jį tarp kitų žmonių užduotį – ieškoti pasaulio prasmės, aiškintis reiškinių priežastis. Tačiau išminties sąvoka XXI a. lyg ir prarado ypatingą ją gaubiančią aurą. Dabar visi […]

VALGYKITE Į SVEIKATĄ!

Dažnai tenka išgirsti klausimą: – Kaip reikia maitintis, kad išliktume sveiki arba išsivaduotume iš ligų. Tokiais atvejais man prisimena pasakojimas, kaip žmogelis klausia išminčiaus, per kiek laiko jis nueis iki tolumoje matomo kalno. Į kelis kartus kartojamą klausimą išminčius atsako visada tik vienu žodžiu: – Eik! Nieko nesupratęs žmogus pradeda eiti pirmyn. Tada išminčius jam […]