Categories
Janinos dienoraštis Kultūra

ŠVENTĖ V.KUDIRKOS AIKŠTĖJE VILNIUJE

Vakar, valstybinės dienos išvakarėse, Vilniuje V.Kudirkos aikštėje vyko tikrai įspūdindas renginys – prie ką tik atidengto paminklo Lietuvos himno teksto autoriui Vincui Kudirkai himną giedojo tūkstantinė vilniečių ir sostinės svečių minia.  Manau, kad abejingų šiam įvykiui nebuvo: TV ir spauda plačiai komentavo, o ir patys žmonės aktyviai dalyvavo bendrame šventiniame šurmulyje. Nebuvo man tekę matyti niekada anksčiau tiek daug susibūrusių žmonių V.Kudirkos aikštėje. O kiek dar žmonių buvo netoliese esančiame Žalgirio stadijone vykusioje Dainų šventės šokių dienoje. Tikėdamos, kad gali būti daug žmonių ir nesurasime viena kitos mes su drauge nusprendėme ateiti anksčiau ir susitikti prie šalia aikštės esančio spaudos kiosko. Atvykę žiūrime, kad dingo ir spaudos kioskas, ir bendrai viskas pasikeitę, pati V.Kudirkos aikštė atnaujinta, išpuošta, o žmonių  ……  žmonių kaip jūra banguoja. Visi pasipuošę, pasitempę, šventiškai nusiteikę. Jautėsi gera minios aura. Visa V.Kudirkos aikštė perpildyta, daug žmonių Gedimino pr. iki Katedros a. ir pačioje Katedros aikštėje. Atrodė, vėl atgijo visa Lietuva. Reikia pasidžiaugti, kad ir oras buvo palankus šventei – šilta ir nelijo. Atkreipiau dėmesį, kad čia buvo daugiausia vidutinio amžiaus ir pagyvenusių žmonių. Matomai, jaunimas dalyvavo Dainų šventės renginiuose.

Categories
Jono dienoraštis Lietuvos istorija

ATGIMSTANTI VASARIO 16-OJI

1988 metų  rudenį jau pakankamai didelė dalis  lietuvių buvo dvasiniame tautiniame pakilime. Dalis žmonių jau buvo susipažinę su Šapokos parašyta Lietuvos istorija. Pradėjau domėtis, klausinėti jaunimo ir vyresniojo amžiaus žmonių apie tai, kas ir kaip prisimena mūsų Tautai itin svarbią istorinę datą – Vasario 16 – tąją. Mano liūdesiui, nedaug atsirado, kurie žinojo ir matė, kaip toji data būdavo švenčiama. Tas reiškinys paskatino, kad jau pats laikas vėl pradėti švęsti, propaguoti lietuvio sielai brangią datą.

Parašiau šventės programą, supažindinau keletą tautiškai nusiteikusių, inteligentiškai mąstančių inžinierių  (dauguma jų dar – gyvųjų tarpe). Visi jie tą idėją entuziastingai palaikė ir pažadėjo prisidėti prie šventės organizavimo. Parinkau keletą lietuviškų patriotiškų dainų, pasiskolinau su lietuvišku šriftu rašomąją mašinėlę, atspausdinau šešis egzempliorius per kopirką. Perrašiau tiek pat egzempliorių V. Kudirkos tautinės giesmės. Anuo metu Šiaulių inžinierių namų vadovu dirbo inteligentiškas, tautiškai nusiteikęs žmogus – Vaclovas Vingras. Su tuo sumanymu ir paruoštą programa supažindinau V. Vingrą.  Mūsų džiaugsmui, gavau atsakymą, kad galėsim surengti šios istorinės datos minėjimą Šiaulių inžinierių namų mažojoje salėje.