Categories
Adelės dienoraštis Medicina

MANO GYDYTOJAS – ANTANAS LUKOŠAITIS

Lukosaitis Antanas gydytojasAntanas Lukošaitis

VšĮ Šiaulių apskrities ligoninė

A.Lukošaičio neurologijos kabinetas

Vasario 20 dienos LPLD konferencija Šiauliuose jau istorija. Nepagrąžinsi renginio, klaidų neištaisysi. Manau, kad neužilgo, pakeliavus po Lietuvą, Parkinsono ligos simbolis – tulpelė vėl sugrįš į Šiaulius, sugrįš į miestą, kur gyvena ir dirba žmogus, sergančiųjų Parkinsono liga visuomeninės veiklos judėjimo pradininkas, o šiuo metu puikus vedlys į tiesesnį kelią gydytojas – neurologas Antanas Lukošaitis.

Ko palinkėti Šiaulių Parkinsono draugijos nariams…  Visų pirmiausia  kuo dažniau pasikartoti kas paslėpta žodyje mes. MES – TAI  JĖGA.  Mes tai puikūs, geranoriški, sukauptus profesinius įgūdžius veikloje panaudojantys šiauliečiai…  Mes tai nesusiskaldžiusi, dirbanti visų sergančiųjų Parkinsono liga labui Lietuvos Parkinsono ligos draugija.  Džiaugiuosi, kad Rasmos dėka pas mane pateko dokumentinė medžiaga apie Šiaulių grupės veiklos pradžią. Šiuo metu medžiagos kaip ir veiklos daug. Rodykite ją plačiai auditorijai, rodykite gero mums linkinčiame www.draugauki.me , o ne už kalnų, tikiuosi, ir mūsiškiame www.parkinsonas.lt.

Categories
Adelės dienoraštis Medicina

MANO GYDYTOJAS

Kiekvieną dieną vis anksčiau prabunda saulutė, spruko iš šaltų patalpų šaltis, visą žiemą kankinęs ir be jo pagalbos sukaustytus Parkinsono liga sergančius  žmones. Artėja balandis, pražys tulpės, minėsime PASAULINĘ SERGANČIŲJŲ PARKINSONO LIGA dieną.

Sukasi metų ratai, pražysta ir nužydi tulpės, tačiau nesikartoja sergančio Parkinsono liga  dienos. Jų tėkmė ir kokybė didžiąja dalimi priklauso nuo  medikų, nuo pasirinktinai ar atsitiktinai gyvenimo kelyje sutiktų gydytojų.

2010 m. vasario 20 diena pati įsirašys į Lietuvos Parkinsono ligos draugijos istoriją.  Konferencijos rengėjų dar neaplankė ramus miegas. Ne ką lengviau pagalbininkams iš kitų rajonų. Kaip visada, randame trūkumų, kurie  padeda tobulėti ir siekti geresnių rezultatų.

Tik penktus metus keliaujanti Šiaulių Parkinsono draugija įnešė didelį indėlį į Lietuvos Parkinsono draugijos aruodą. Per trumpą laiką surengtos dvi respublikinės konferencijos. Labai abejoju ar taip būtų galima vertinti šiauliečių veiklą, jei jų nepalaikytų gydytojas – neurologas Antanas Lukošaitis.

Gydytojo Antano Lukošaičio patarimais pasinaudojo ne tik šiauliečiai.

AČIŪ, GYDYTOJUI! Aš nesu Jūsų pacientė, man labai daug padėjote LPLD veikloje.

Adelė Jarušaitienė, Jurbarkas

Categories
Janinos dienoraštis Medicina

INSULTAS

insultasKaip nustatyti insultą

Gamtoje poilsio metu mano draugė suklupo ir parpuolė – ji visus įtikinėjo, kad jai viskas gerai (draugai norėjo iškviesti greitają pagalbą), kad ji paprasčiausiai užkliuvo už akmens. Vėliau paskambino Meri vyras ir visiems pranešė, kad jo žmoną paguldė į ligoninę – (18 valandą Meri mirė). Pikniko metu ją ištiko insultas.

Gydytojas neuropatalogas po to pareiškė, kad jeigu jis būtų galėjęs atvykti pas nukentėjusiąją per tris valandas, jis galėjo visiškai pašalinti insulto pasekmes… visiškai.

Atpažinkite insultą

Pasistenkite atsiminti tris pagrindinius žingsnius atpažįstant insulto simtomus, taip vadinamus < NKP >:

Užduokite nukentėjusiajam tris paprastus klausimus.

N – paprašykite nukentėjusįjį nusišypsoti.

K – paprašykite kalbėti. Paprašykite rišliai pasakyti paprastą sakinį. Pavyzdžiui: Lauke šviečia saulė.

P – paprašykite jį arba ją pakelti abi rankas.

Dėmesio! Greta paminėtųjų yra dar vienas insulto atpažinimo požymis: paprašykite nukentėjusįjį iškišti liežuvį. Ir jeigu liežuvis yra kreivas arba neteisingos formos ir krenta į vieną ar į kitą pusę, tai yra taip pat insulto požymis. Jeigu jūs pastebėjote, kad nukentėjusysis negali atlikti kurių nors iš minėtų užduočių, nedelsdami kvieskite greitąją pagalbą ir atvykusiems medikams nupasakokite pastebėtus simtomus.