Categories
Gintauto dienoraštis Sportas

AISTRA FUTBOLUI

2010 m. pasaulio futbolo čempionato finalas – Olandija ir Ispanija – 0:1. Didžioji dalis žemės gyventojų buvo pasidaliję į dvi dalis – vieni sirgo už olandus, kiti už ispanus. Būtų įdomu su šio tinklapio skaitytojais padiskutuoti, kodėl futbolas sugeba suvienyti tokias milžiniškas žmonių grupes, tuo tarpu kitos gyvybiškai svarbios problemos lieka tik jas išgyvenančių žmonių problemomis. Žemiau galite pažiūrėti, kokias stiprias emocijas išgyvena pralaimėjusios ir nugalėjusios komandų gerbėjai.

Categories
Lietuvos istorija Zigmo dienoraštis

PIRMOJI ŠV. KOMUNIJA

Bandau siųsti nuotraukas įvairiomis temomis, kad išjudinti mūsų svetainės gerbėjus. Esu įsitikinęs, kad daugelis Jūsų turite įdomių nuotraukų. Neslėpkite, o duokite visiems jomis pasigėrėti.

Pateikiu Jūsų dėmesiui nuotrauką padarytą 1948 metų liepos 18d. Šiauliuose. Tai paskutinė vaikų grupė priėmusi pirmąją Šv. Komuniją Jėzuitų bažnyčioje. Kunigas vaikų buvo mylimas ir jį vadindavo „Tėveliu“. Kelios dienos prieš tai, vykstant vaikų tikybos pamokėlėms, į bažnyčią įbėgo žmogus ir pasislėpė už altoriaus. Tuoj iš paskos įbėgo KGB-istai ir tą žmogų  suėmė. Po kelių dienų vaikams priėmus pirmąją Šv. Komuniją, kunigas buvo suimtas, o bažnyčia uždaryta. Kurį laiką žmonės nešdavo prie bažnyčios durų gėles ir melsdavosi. Vėliau joje buvo sandėlys, o po kurio laiko ir sporto salė. Jėzuitų bažnyčia Šiauliuose vėl pradėjo veikti, atkūrus nepriklausomybę.

Zigmas