Žymų Archyvai: automobiliai

VĖLIAVĖLĖS ANT MAŠINŲ

Įdomia mada tampa Lietuvos vėliavėlės įvairiose vietose pritaisytos ant lietuvaičių mašinų. Kuomet jų mieste pradeda daugėti, galima spręsti, kad artėja kažkokios sporto varžybos, o greičiausiai krepšinio turnyras. Šį kartą akivaizdu, kad visi nekantriai pradėjo laukti  Europos vyrų krepšinio čempionato.

Būta daug įvairių diskusijų, ar mažos vėliavėlės vežiojimas ant stogo yra pagarba valstybei ar visgi lengvabūdiškas požiūris. Teisingo atsakymo, žinoma, nerasime.

Man asmeniškai įdomiausia stebėti, kai vėliavėlės įtaisomos ant traktorių ar kitos specifinės technikos. Taip pat daug kartų esu matęs jas ant apsaugos tarnybų automobilių. Ar jos padeda skubant į iškvietimo vietą? Ar netrukdo pasipriešinimas su vėju? O gal darbas ne visai rimtas, kad apsaugininkai gali puoštis vėliavėlėmis? O gal čia reklaminis niuansas, parodantis, kad štai ši apsaugos įmonė kartu su tauta serga už krepšinio rinktinę?

Toliau skaityti VĖLIAVĖLĖS ANT MAŠINŲ

ŠAUKSMAS NE TYRUOSE

Šis įvykis Šiaulių istorijoje – pirmas. Kai kurie bažnyčios tarnai ir, besidominantys Lietuvos naująja istorija, inteligentai  nustatė, kad ne tik pirmas bet iki šių dienų ir vienintelis įvykis ne tik Šiauliuose. 1988  metais tokio kunigų įsibrovimo į didelį, itin ateistinį-komunistinį kolektyvą buvo neįmanoma, todėl šviesios atminties a.a. mons. Kleopas Jakaitis ilgai abejojo, na žinoma, ir bijojo anos valdžios dar didesnės, dar papildomos neapykantos (tie kurių jis bijojo, dabar jie gana turtingi ir priskaitomi šių dienų „elitui“). Jaunas elegantiškas, inteligentiškos mąstysenos kunigėlis nieko nebijojo – jam reikėjo tik dekano leidimo.

Tuos, kurie susipažins su šiais, dabar tapusiais jau nepakartojama mūsų TAUTOS istorija, kviečiu, maldauju, …..  : „Šaukim, skatinkim meilę gimtajai Tautai įvairiausiais galimais ir ne galimais būdais, ne leiskim miegoti ant mūsų bočių nuopelnų, išsaugant savo palikuonims nors tai, ką dar truputį turim!“

Taigi:

ŠAUKSMAS NE TYRUOSE

Demokratinėse, laisvose šalyse laisvi piliečiai nieko nebijodami gali mąstyti taip, kaip jiems patinka, tėvai vaikus gali auklėti pagal savo įgimtą mentalitetą, pagal iš tėvų ir senolių perimtus papročius. Iš didžiosios lietuvių tautos dalies žmoniškoji priedermė buvo atimta. Tauta buvo nudvasinama ir naikinama. Manau, būtina prisiminti istorinį faktą, didžiajai Tautos daliai gana liūdną faktą, kai 1940-1941 m. m. Kaune minios žmonių su gėlėmis ir raudonais plakatais pasitiko okupantus, mažesniais mastais kažkas panašaus buvo beveik visoje Lietuvoje. Bet tai buvo mažuma, varganų žmonių ir šiaip žemo loginio mąstymo visuomenės dalis. Kaip ir visur, taip ir Lietuvoje atsirado kolaborantų, parsidavėlių ir kitokio plauko išgamų, jie išžudė ir žiauriausiais būdais nukankino tūkstančius darbščių, dorų valstiečių, inteligentų, buvusių nepriklausomos Lietuvos valstybės tarnautojų, dvasininkų ir pan.

Toliau skaityti ŠAUKSMAS NE TYRUOSE