Temos Archyvai: Zigmo dienoraštis

ŠEIMOS ISTORIJA

Draugauki.me elektroninio pašto adresu rasyk@draugauki.me gavome dar vieno mūsų skaitytojo laišką. Perskaičius paaiškėjo, kad prie pagrindinių dienoraščio autorių Danutės ir Gintauto nori prisijungti dar vienas žmogus.

Tai Zigmas, kuris atsiuntė mums senas, archyvines savo šeimos nuotraukas kartu su trumpais aprašymais. Zigmas tarsi atveria naują draugauki.me skiltį, kurioje bus galima plėtoti temas apie Lietuvos istoriją, jos žmones, kultūrą bei tradicijas. Beje, noriu perduoti ir vieną šio naujo autoriaus prašymą. Zigmas norėtų, kad prie jo idėjos prisijungtų ir kiti žmonės, siųsdami savo fotografijas, priminimus ir istorijas. Juk būtent mes – lietuviai – privalome kuo daugiau sužinoti apie mūsų šalies praeitį ir sukaupti apie ją kuo daugiau žinių.

Zigmo laiškas:

Siunčiu keletą nuotraukų. Tai mano dėdės Antano Griciaus nuotrauka. Kaip matote siųsta mano močiutei 1917 metais iš Peterburgo, kur dirbo kažkokiu valdininku (žuvo revolicijos metu).

Kitoje nuotraukoje dėdė Zigmas Gricius, žandaras Peterburge (stovi viduryje, žuvo revoliucijos metu).

Siunčiu ir trečio dėdės Prano nuotraukas. Taip pat prapuolė revoliucijos Rusijoje metu. Tai Gricius Pranas Antano su žmona. Sekančioje nuotraukoje jis vienas. Išsamiau  nieko neparašiau, nes žinau tik tiek, kad jie buvo vyresnieji  iš dešimties sūnų. Šeimoje taip pat augo ir trys seserys – viso trylika vaikų. Mano mama buvo jauniausia ir mirė 1973m.