PENSIJŲ REFORMA

Tęsiant pensijų temą, norėjau dar pakalbėti ir paskatinti Jūsų diskusijas Lietuvoje vykstančios pensijų reformos tema. Trumpai pristatysiu šios reformos esmę. Sodros pensija, kurią gauna dauguma senjorų, yra vadinama pirmos pakopos pensija. Ji apskaičiuojama pagal itin sudėtingą formulę, į kurią įeina Jūsų darbo pobūdis, darbo stažas ir kiti rodikliai. Antros pakopos pensiją galime rinktis savanoriškai. Ją […]

SODROS PENSIJA – DIDELĖ IR MAŽA

Manau, kad pakankamai tiksliai pavadinau šį straipsnį? Viena vertus dėl skirtingo kiekvieno žmogaus supratimo, kiek gi yra daug pinigų ir kiek yra mažai, kita vertus dėl skirtingo žmonių elgesio su jais. Su ta pačia pinigų suma, kurią mums išmoka socialinio draudimo įstaiga Sodra, žiūrėk, vieni pragyvens keletą mėnesių, kiti tik savaitę. Tačiau, ką bekalbėsime, pensininkai […]