Categories
Laiškai iš ligoninės

Laiškai iš ligoninės

Laiškai iš ligoninės
Laiškai iš ligoninės

Tikriausiai ne vienam iškilo klausimų dėl šiame skyrelyje dedamų eilėraščių. Taigi pamėginsiu paaiškinti jų prasmę. Vienoje Kauno ligoninėje yra neįprasta palata. Ji neįprasta tuo, kad ten vietoje dejonių ir liūdesio gyvena viltis ir optimizmas. Joje dažnai skamba juokas, dainos ir kuriami eilėraščiai. Ten užsimezgė tikra draugystė, kuri laikosi ant pagalbos ir paguodos pamatų… Tikriausiai pamanėte, kad tų žmonių rūpesčiai yra maži, o ligos nerimtos. Ne. Taip nėra. Tik visos negatyvios mintys yra nustumtos į šalį ir pasitinkamos su šypsena. Ten liga nevaidina pagrindinio vaidmens jų gyvenime, o gražūs dalykai veda į priekį. Išduosiu paslaptį, kad viena iš tų nuostabių žmonių yra Jūsų gerbiama ir mylima Adelė Janušaitienė. Su ja susipažinau savanoriaudama ir taip patekau į šią svetainę. Šį skyrelį sukurti buvo jos mintis, o manęs paprašė atlikti „paštininkės“ darbą ir tas sukurtas eiles „pristatyti“ čia. Dabar jau, tikriausiai, aišku kodėl laiškai ir kodėl iš ligoninės. Taigi poezija gali gimti visur, o joje parašyti žodžiai skleisti gėrį, padėką, viltį… Tegul šios nuoširdžiai parašytos eilės paliečia ir Jūsų širdis…

Categories
Laiškai iš ligoninės

Gerumas

gerumas
"Gerumo niekuomet nebus per daug..."

Gerumo niekuomet nebus per daug,

Nes reikia man jo kaip vandens,

Kaip lašelio vilties ir mažos

Kibirkštėlės akių!

Prasiveria durys manosios erdvės –

Ir manųjų draugų šypsena…

Mes jau čia! Su Jumis!

Ir šviesu…O palaima, aš jau ne viena.

Rodos tokie jauni, bet

Kiek daug šilumos

Iš akių, spinduliuojančių tik gerumu.

Žvilgsnis mielas ir noras tik padėt

Nors šiek tiek, kam sunku…

Adelė, Algina

Categories
Laiškai iš ligoninės

Palatos draugei

Palatos draugei
"Tu kaip ta plaštakė..."

Adele, tik mažą dalelę

Stiprybės, vilties iš Tavosios širdies

Pasiimsiu aš sau…

Kad aš tokia silpna

Supratau tik tada

Kai tave sutikau.

Tu kaip ta plaštakė

Pasiilgus saulės,

Pasiruošus kilti ir nenusileisti…

Na tai kas, kad skausmas,

Na tai kas, kad vėjas –

Tu vistiek suspėsi

dar sparnus išskleist.

Kai mes susitiksim

Vasara atėjus

Ir aš paklausysiu Tavosios širdies,

Kaip ji stipriai plaka

Tikėjimu, Meile, Didžiule Širdim.

Algina

Laiškus surenka ir pristato „Vita Digna“ savanorė paštininkė Birutė