Categories
Draugauki.me

BRANGI TĖVYNE

Lietuva mano, protėvių žemė
Tu, nulaistyta krauju
Raudi lietuvis ir šiandien
Netekęs gimtųjų namų.

Kiek aukų, gyvybių?
Paaukota už laisvę Lietuvos,
Ir šiandien vaikai ieško kauburėlio
Ištremtų tėvų.

Categories
Birutės dienoraštis

SVEIKINIMAS SU TĖVO DIENA

Brangus Tėveli,
Jei ne vasarėlė,
Gaivios rasos lašelis,
Nežydėtų pievų gėlės,
Nekvepėtų dobilai.

Tėveli, Tu mane augindamas
Buvai kantrus kaip ąžuolas,
Niekad nesakei,kad pavargai.
O aš to nesupratau.

Categories
Birutės dienoraštis Menas

ATEITIES VAIKAI

Su ilgesiu laukiame vasaros,
Sulaukę džiaugiamės širdim.
Gimus kūdikiui, mes būname laimingi,
Jame mes randame dalelę savęs.

Uždeki vaiko širdyje ugnelę džiaugsmo,
Būk laimingas glėbyje tėvų.
Kas paguos nuliūdusią jo sielą?
Jei ne brangūs tėtis ir mama.

Pagyvenusių žmonių bendrija “Pajūrio krantai”
Birutė Sivickienė, Klaipėda