• Puikus Beno darbas, pasižiūrėjus, atrodo, lyg pabuvojau pačioje mugėje.