ELENOS SVEIKINIMAI

Poetė ir aktyvi renginių senjorams organizatorė Elena Skirelienė draugauki.me skaitytojams siunčia sveikinimus ir savo kūrybos eilėraštį:

Aš neprašau likimo sau geresnio,
Jis ir taip man dosnus ir geras,
Ir neprašau gyvenimo gražesnio,
Prašau tik vaikams kąsnio geresnio.
Žvaigždžių prašau šviesesnių,
Saulės, vėjo ir lietaus šiltesnio,
Prašau, kad žmopnės būtų geresni,
Prašau, kad vaikai būtų sveikesni.
Prašau, kad visų širdy ugnelės degtų,
Prašau, kad gėlės visad augtų,
Prašau, kad dainos skambėtų –
Ir vaikai tėvus mylėtų.
Jei galėčiau – saulę pasiekčiau,
Jei mokėčiau – lakštingala čiulbėčiau,
Jei dar nors kiek suspėčiau –
Visą pasaulį apglėbčiau.
Bet jau esu pagyvenusi dama,
Esu močiutė – dviejų vaikų mama,
Esu svajotoja, gal kiek keista,
Bet gyvenime žvaigždė lydi mane.


Paskelbta

sukūrė

Komentarai

Atsakymai į “ELENOS SVEIKINIMAI”: 28

 1. Maryte1 avataras
  Maryte1

  Aš deja nemoku rtašyti eilių ,nors EGLUTĖS EILES IRGI SKAITAU ,IRGI TURIU VISAS JOO IŠLEISTAS KNYGAS IR NET NEIŠLEISTAS jOS MAN LABAI PATINKA ,NES PARAŠYTOS NER PLUNLKSNA ,O ŠIRDIMI ,
  Šiandien aš norėčiau parašygti apie draugus ir draugystę.
  Draugystė–tai baltas drugelis
  Draugystė -tai žiedas puikus
  Draugystė-gyvenimokelias,
  Kuris supažindino mus.
  Sakyk,kur rastri tokią upę
  Kad džiaugsmo atsigert?
  Sakyk,kur rastui tokią galią
  Kad draugą išlaikyt visiems
  Visiems laikams
  Geri draugai-didžiausias turtas
  O JŲ DRAUGYSTĖ AMŽINAI GYVA
  Pasaulymonės daugką pamiršta
  Bet draugas draugo niekada.
  Mokėki vertinti draugystę.
  Atmink, kad žiedasjos trapus
  Net jeigu draugas ir suklysta
  Suprask vistiek jis tauų brangus
  Jei ir įskaudinone kartą
  Nors neapgynė tavo vardo
  Atleisk ir ranką jam paduolk
  Prie vieno stalojį pakviesk
  parodyk meilę ,nuoširdumą
  Ir rūpestį jo reikalais
  Te spinduliuos širdis gerumą
  IR NUOSKAUDŲ NEĮSILEIS.

  EILĖS K.MAZILIAUSKIENĖS.

  o DABAR NORIU PAPRAŠYTI VISŲ ,JEIGU KĄ ĮSKAUDINAU ŠIAIS METAIS ,ATLEISTI MAN Taip pat linkiu visiems linksmų ir šviesių švenčių ir laimės asmeniniame gyvenime bei geros sveikatos.

 2. Jonas Tiškus avataras
  Jonas Tiškus

  EGLĖ BRAZDŽIŪNĖ – “PELYNŲ PIEVA” (Meilė):
  ***
  Einu į pasimatymą.
  Negailestingas laike,
  Kodėl jaunystėj atėmei
  Tai, ko šiandien taip reikia –
  Jaunatvišką veržlumą,
  Išdykėlišką viltį
  Ir naivų sugebėjimą
  Vien už akis pamilti…
  ***
  Atpūsk man, vėjau, svaigų šilo kvapą,
  Žibutės mėlį, žirginį beržų ,
  Atnešk man, vėjau, žalią gluosnio šaką,
  Atnešk švelnių pušyno pumpurų.

  Pavasarį atpūsk į širdį, vėjau,
  Įžiebki kibirkštį senam lauže.
  Žalumą pievų aš pamiršti spėjau,
  Padvelk žolės pernykštės žalumu.

  Paglostyk švelniai, pabučiuok į skruostą.
  Atneški ilgesį žalių laukų.
  Atnešk man, vėjau, svaigų šilo kvapą.
  Tavęs aš laukiu ir tavim tikiu.
  ***
  Gamta rudenį švenčia
  Pasipuošusi aukso plaukais,
  Bobų vasarą eina
  Užpustytais lapų takais…

  Rudeniniam mano gyvenime
  Per vėlu. Viskas per vėlu.
  Bobų vasara eina,
  Užpustytu parko taku.
  ***
  Įkinkius arkliuką į seną noragą
  Verčiu aš gyvenimo kreivąją vagą.
  Pykstu ant pašėlusio savo arkliuko,
  Kad vagą taip smarkiai į šoną pasuko.

  Nemoku kinkyti, nemoku žaboti,
  Nemoku žemelės gerai išvagoti.
  Nemoku aš grūdo į dirvą pasėti,
  O jei ir pasėju – nenori derėti.

  Dairausi aplinkui. Laukuos vienas grumstas,
  Vanduo šaltinėlio ašarom drumstas.
  Tai verkia žemelė po mano kojom,
  Kad aš ją, vargšę, kreivai vagoju.
  ***
  Išeičiau viską palikus
  Iš savo liūdnų namų.
  Į pasaulio kraštą važiuočiau,
  Tik neturiu pinigų.
  Septynias girias pereičiau,
  Tik sveikata nebe ta.
  Septynias upes perplaučiau,
  Tik plaukt neišmokau, deja…
  ***
  Meluočiau, jei sakyčiau, kad laiminga –
  Aš daug ką šiandien pameluot galiu.
  Tiktai meluot dar vis drąsos pristinga,
  O pasiguosti nėr kam. Neturiu.

  Seniai išpustė vėjas mano gryčią
  Ir šiluma vaidenas naktimis.
  Kur aš beeičiau, ką bepadaryčiau,
  Visus sutinka ta pati lemtis.

  Ar aš smagiai lig ašarų kvatočiau,
  Aš verktų įsisirgusi širdis,
  Ar pasilikusi viena klajočiau
  Po lauką išbarstytą vinimis…

  Meluočiau, jei sakyčiau, kad neskauda
  Ir, kad šiandieną visko ligi soties.
  Man reik išeit užgniaužus tylią raudą
  Pasaulin paieškot geresnės kloties.
  ***
  Šiluma iš kažkur ateina –
  Jaučiu jos banguojantį šokį.
  Manęs sušildyti eina,
  O aš jos bijau lyg pirmokė.

  Įprastu tapęs man šaltis
  Gūžiasi savo kamputy
  Ir taip norisi keltis,
  Bandyt savimi pabūti.

  Bet baimė. Baimė stipresnė
  Kužda man giesmę seną:

  „Neleiski širdžiai sušilti.
  Tegul joj šaltis gyvena.
  Sušilusi greitai suglebs ji,
  Apsaugoti nebesuspėsi“.

  Gal ir tiesa. Lai gyvena
  Savo šaltam pavėsy.
  ***
  Vagone lengvutis šurmulys,
  Tyliai tyliai slenkame į naktį,
  O pavargęs senas traukinys
  Skubina visas šviesas uždegti.

  Ratai dunksi. Pamažėle migdo
  Ir diena čia nebereikalinga.
  Niekas šios akimirkos netrikdo
  Ir jaučiuos pakankamai laiminga.

  Tad į priekį, mano traukiny!
  Pravažiuok nestojęs mano stotį.
  Leisk nors truputėlį ilgėliau
  Apie nieką nieką negalvoti.
  ***
  ***
  Prarandu save,
  po trupinį, po lašą

  Prarandu save
  Po trupinį, po lašą.
  Aš kasdieną prarandu save.
  Metai bėga
  Ir skausmingai neša
  Ateitin iš praeities mane.

  Manyje jau daug žmonių gyvena.
  Daug likimų paliečiau ranka –
  Didelių, mažų, jaunų ir senių
  Ėjusių ir einančių greta.

  Pykčio ir gerumo man palikę,
  Džiaugsmo ašarų ir nevilties.
  O gal atrandu aš šitą sykį
  Vėl naujai save iš praeities?

  Gal ir aš – ne aš,
  O ta daugybė
  Sutiktų ir priešų, ir draugų
  Man savęs po trupinį palikę
  Pakeitė mane žmogum kitu.

  Prarandu save?
  O man nė kiek negaila.
  Surinkau po trupinį visų.
  Iš protingo paėmiau,
  Iš kvailio,
  Iš gerumo ir iš bučinių.

  Iš draugystės, iš ligos,
  Iš laimės,
  Iš kančios ir nuoskaudų gilių,
  Iš laukimo, netekties, iš baimės,
  Iš gerų ir iš piktų žmonių.

  Visko, visko surinkau po lašą,
  Į save sugėriau pamažu.
  Gal todėl šiandien nė kiek negaila,
  Kad save su metais prarandu.

  Skausmą
  užsklęsiu savy

  Skausmą užsklęsiu savy
  Ir viską juo išmatuosiu.
  Moteris aš stipri.
  Tik jei kartais nakčia dejuosiu –
  Netikėki manim. Tai ne aš,
  Tai mano naktinė fėja
  Išgirdus skausmą širdy
  Mane per sapną įspėja.
  Ir jei kartais akys apniukę –
  Netikėki, tai vėlgi ne aš,
  Tai mano vaikystės nykštukai
  Atėjo apsaugot manęs.
  Ištirpdysiu skausmą savy,
  Kad liautųsi kartą skaudėti.

  Moteris aš stipri.

  Tik nereikia tuo patikėti.

  Tarp rietenų, vaidų

  Tarp rietenų vaidų,
  Tarp netiesos ir smurto,
  Tarp šmeižto, apgavystės,apkalbų
  Taip norisi šiek tiek švariau gyventi,
  Išlikti nors truputį švaresniu.
  Tik tiek nedaug.
  Tik mažą trupinėlį
  Gerumo leisk paliest švaria ranka.
  Kai atsibos, apleisk likime vėlei
  Kaip ligi šiol.Net nežinau už ką
  Baudei mane kančia,
  Klupdei. Iš naujo kėlei.
  Po rūpesčio dienos atslinkdavai nakčia.
  Ir visą laiką kandžiojai ir gėlei
  Likime mano, pasakyk – už ką?
  Gal aš buvau žiauri?
  O gal buvai beširdė,
  Nepamenu skriaudų, kurias pati dariau?
  O gal perdaug buvau atlapaširdė,
  Tavi tikėjau ir tavęs prašiau
  Apsaugoti mane
  Nuo purvo ir apgaulės,
  Nuo netiesos, nuo smurto ir vaidų,
  Nuo netikrų jausmų ir nuo melagės saulės,
  Nuo negerų pavydinčių akių.
  Nuo neapykantos,
  Nuo keršto, veidmainystės.
  Nuo ašarų karčių ir nuo savų klaidų.
  Nuo netekties, ligų, nuo išdavystės,
  Nuo svetimų ir nuo savų bėdų.
  Tarp rietenų vaidų,
  Tarp netiesos ir smurto,
  Tarp šmeižto, apgavystės, apkalbų
  Taip norisi šiek tiek švariau gyventi,
  Išlikti nors truputį švaresniu.
  ***
  Lyg ir negyvenau.
  Tarsi šešėliu prašliaužiau.
  Gyvenimo tėkmėj
  Tik šapeliu buvau.
  Visur suspėjau,
  O į traukinį vienintelį
  Pavėlavau.
  Labai pavėlavau.

  Jau metai skrieja
  Viesulu pro šalį,
  Balsuoju atsistojus
  Kelio vidury,
  O vietos užimtos,
  Jokio tarpelio
  Ir įsisprausti
  Niekur negali.

  Šešėliu gyvenau.
  Tokia keista tarnyba.
  O taip norėjosi
  Sparnus išskleist
  Ir virš pilkos
  Lyg grumstas kasdienybės
  Pakilt aukštyn
  Ir nebenusileist.

  Lyg ir negyvenau.
  Tarsi šešėliu prašliaužiau.
  Gyvenimo tėkmėj
  Tik šapeliu buvau.
  Visur suspėjau,
  O į traukinį vienintelį
  Pavėlavau.
  Labai pavėlavau.

 3. Elena avataras
  Elena

  Dieve, aš nebegaliu skaityti tokių eilių neverkdama
  Be galo myliu P.Širvio eiles.Man p.Eglės eilės primena Širvio eiles. Galima būtų komentuoti kiekvieną eilutę, bet ….”grįžtu į tuščius ir nelaukiančius šaltus namus” taip rašė P.Širvys. Eglutės eilės panašios. Tik labai tauri, iškentėjusi žmogaus širdis gali rašyti taip nuostabiai. Sėkmės Jums, Eglutė

 4. Ada avataras
  Ada

  Seniai skaitau Eglės Brazdžiūnienės eiles. Eilėraščiai patys kalba už save… Ačiū Jonui Tiškui. Jūsų dėka turiu didesnę galimybę plačiau susipažinti su Poetės kūryba.

 5. Jonas Tiškus avataras
  Jonas Tiškus

  EGLĖ BRAZDŽIŪNĖ – “PELYNŲ PIEVA” (Meilė):

  Dar ne viskas, ne viskas dar prarasta,
  Dar gyvenimas žydintis laukia.
  Dar daug bus dienų saulėtų
  Ir žiedų bus pilna palaukė.

  Ir vėjas kedens man plaukus,
  Toks šiltas ir geras vėjas,
  Ir džiaugsiuos ryto sulaukus,
  Ii džiaugsiuos, kai vakarėja.

  Mano laimė manęs dar laukia
  Užtrukus kažkur pakely,
  O aš tikrai sutiksiu
  Ir ištirpsiu josios glėby.
  ***
  Aš lyg vėjo blaškomas lapas
  Glaudžiuos visuos pašaliuos
  Ir tikiuosi, kad kartą šlavėjas
  Suras mane ir sušluos

  Su tokiais, kaip ir aš, benamiais.
  Suvers į krūvą, padegs.
  Ir baigsis beprasmės dienos,
  Ir beprasmio skausmo užteks.
  ***
  Jau visko prisirinko su kaupu,
  Jau derlių daug surinko mano metai.
  Tiktai širdis prie skausmo ir kančių,
  Prie išdavystės taip ir neįprato.
  O gaila. Būtų ašarų mažiau
  Ir juodo netikėjimo nebūtų,
  Ir būčiau kaip prieš dvidešimt buvau,
  Visais keliais pasiųsčiau džiaugsmo liūtį.
  ***
  Kaip išgyventi naktį,
  Kai spengianti tyla?
  Žiūriu į žvakės dagtį
  Per visą kiaurą naktį
  Kaip visada viena.

  Kaip gi aušros sulaukti?
  Tokia naktis lėta.
  Taip norisi pašaukti
  Ir vieną kart sulaukti
  Aušros, kai tu šalia.
  ***
  Kažkas gyvenime pasikeitė,
  Tik aš nesuprantu.
  Kažką gal metai metams įteikė
  Su bučiniais kartu.
  Kažką lyg metai metams perdavė,
  Nors aš ir ta pati.
  Kažkas gyvenime pasikeitė,
  Ar pasikeis many?
  ***
  Prie visko pripratau,
  Prie geliančios ramybės,
  Prie spengiančios tylos,
  Naktų tamsių.
  Prie visko pripratau,
  Nes viskas išskaudėjo.
  Prie pripratimo tik
  Priprasti negaliu.
  ***
  Neskubėkit manęs teisti, žmonės.
  Būkite šiek tiek atlaidesni.
  Ši gyvenimiškoji kelionė
  Mano daliai teko gan karti.

  Aš neišpažįstu aukso vidurio
  Ir nesirenku pilkų spalvų.
  Gal todėl šiandieną mano priešų
  Daug daugiau negu tikrų draugų.

  Neskubėkit manęs teisti, žmonės.
  Aš tiktai tokia, kokia esu
  Ir savos gyvenimo kelionės
  Nepakeisiu niekuo geresniu.
  ***
  Grįžtu namo. Į savo šaltą gūžtą
  Tarp sienų keturių,
  Kur visos viltys šukėmis sudūžta,
  Kur nieko neturiu.

  Grįžtu tvarkingai aš. Kiekvieną vakarą.
  Tokia jau ta dalia.
  Nėra nei židinio, a nei ugniakuro
  Ir šilumos nėra.

  Padėki, Viešpatie, jei tik gali padėti,
  Sušildyk sielą, atgaivink.
  Nuo nesėkmių ir begalinio melo
  Apginki, Viešpatie. Apgink.
  ***
  Vidur didelio lauko
  Apsigobus skara
  Stovi eglė išvargus,
  Vieniša, apleista,
  Drąsko audros pašėlę,
  Vėjas laužo šakas.
  Kas užjaus našlaitėlę,
  Kas paguos ją, o kas?
  Miško sesės sugludę
  Tyliai ošia nakčia,
  Per laukus neša aidas –

  „Tu viena, tu viena.
  Iškerojai per daug,
  Per anksti pasenai,
  Net Kalėdoms tavęs
  Nebekviečia vaikai“

  Bet tikėk. Vieną kartą
  Per liūtį laukais
  Prašalaitis keleivis
  Pasislėpti ateis,
  Jį apgobus skara
  Suvirpėsi kaltai,
  Ir į žemę pažirs
  Tavo skausmo lašai.
  ***
  Paskutinius lapus
  Kalendorius skaičiuoja.
  Švenčių daug. Žmonės puošia namus,
  Bet apmirus širdis
  Jokio džiaugsmo nejaučia.
  Ji žino – jai šventės nebus.

  Į kiekvienus namus
  Atkeliauja Kalėdos
  Su linkėjimais, su pažadais.
  Kaip mes laukdavom Senio,
  Kaip viskuo tikėjom,
  Kai buvom mažais vaikais.

  Vaikystė praėjo
  Ir mano Kalėdos
  Su savo našta ant pečių.
  Jaučiu, kaip grėsmingai
  Šventės artėja,
  Bet man daug geriau be jų.
  ***
  Jau šalvena,
  Jau rytmečio gatvės
  Pasidengia baltai.
  Nuo mano pilkos vienatvės
  Šaltėja namai.

  Stingsta džiaugsmas
  Ir juokas sustingsta
  Į varveklius šaltus.
  Noris išeit ir negrįžti
  Į savo ledinius namus.

  Jau šalvena
  Ir rytą kiekvieną
  Vis sunkiau ir sunkiau.
  Gyventi šalčio nelaisvėj
  Aš labai labai pavargau.
  ***
  Mylėjau, gyvenau, svajojau,
  Tikėjausi ir laukiau vis.
  Kitiems save išdovanojau
  Plačiai atverdama duris.

  O žmonės? Jų visokių teko
  Sutikti per ilgus metus
  Vieniems gerumo neužteko,
  Paguost reikėdavo kitus.

  Vieni su šypsena atėję
  Dalino šypseną širdies.
  Kitiems atėjus šaltas vėjas
  Išlįsdavo iš už kertės.

  Vieniems norėdavos šypsotis,
  Kitiems aš atšiauri buvau.
  Žmonių sutikt visokių teko,
  Mylėjau, laukiau gyvenau.
  ***
  Nebežinau kas daros,
  Nebepažįstu savęs.
  Atrodo dainuoti noris,
  O viduj lyg verkia kažkas.

  Atrodo, šokčiau ir šokčiau.
  Aplinkui linksmi garsai,
  O viduje lyg kas bando
  Širdį išplėšti visai.

  Noris išbėgti į gatvę,
  Sušukti – žiūrėkit, tai aš!
  O viduje pašėlo,
  Rauda ir rauda kažkas.

 6. Jonas Tiškus avataras
  Jonas Tiškus

  Miela Elenute, esate teisi visu 100 procentų – ne tokios Lietuvos norėjome, kokia ji yra dabar, savo tautos niekšų užvaldyta, išprievartauta, apvogta, paniekinta, pavertus savo tautiečius runkeliais, šunauja, kirmėlynu ir t.t.
  Ne tiems pranašams daugelis patikėjo, ne tiems suteikė teises valdyti mūsų valstybę…
  Verkiant reikia naujo visos tautos pakilimo, reikia naujo visuotino tautos Sąjūdžio. Tačiau reikia kartu ir išmokti pažinti tuos vilkus ėriukų kailyje, reikia išmokti politikos abėcėlės… O žmonės, nusivylę tais mūsų vedliais iš nevilties visai nusišalino nuo politikos, niekuo nesidomėdami, ir neidami į rinkimus, taip atiduodami valdžią toliau pratęsti tiems patiems vilkams ir niekšams…
  Bet čia dabar mes temą pradėjome apie poeziją, todėl nenukrypsiu toli į šalį, nes tai jau kita tema, kuriai reikia ypatingai daug vietos…
  Mane labai sujaudino Elenutės reakcija į Eglės Brazdžiūnės eiles – prisipažinsiu – jos eilės ir mane veikia iki pat širdies gelmių, dažnai iki ašarų pajaučiu jų gilumą ir prasmingumą…
  Nes Eglės eilės yra rašytos širdimi, išgyvenant giliai viską savyje… Ir mumyse jos atsiliepia aidu, lyg tai mes šauktume, išsakydami savo gėlą, skausmą ar džiaugsmą tokiais grakščiais posmais…

  Todėl, miela Elenute, tęsiu toliau Eglės Brazdžionės eilių pristatymą iš tos pačios knygos „Pelynų pieva” antros dalies „MEILĖ”, nes kaip tik jos mums taip reikia šiandien…
  Su ateinančiomis šventėmis, mielieji – tegu šios Kalėdos ir naujieji metai įžiebia mūsų širdyse TIKĖJIMĄ, MEILĘ ir VILTĮ…

 7. Gintautas avataras

  Net gėda pasidarė, kad miegojau tuo metu, kai čia tiek šiltų emocijų kunkuliavo…

  Brangieji, kaip žinote šis tinklapis yra atviras visiems kūrybingiems žmonėms. Ir viskas priklauso tik nuo Jūsų pačių.

  Yra trys būdai keistis eilėraščiai, poezija ar kitomis mintimis, todėl nemanau, kad reikia kažką dar sudėtingesnio daryti. Juk ir tuo, ką turime, kolkas ne visi išmokome naudotis. Skatinu visus kuo greičiau mokintis ! :)

  O štai tie būdai:

  1. Atidaroma forume ( http://forumas.draugauki.me/ )

  skiltis poezijai, joje rašote eilėraščius ir komentuojate. Beje, Adelė minėjo, kad tokia tema jau sukurta: http://forumas.draugauki.me/topic/sveiki-as-elenas-siulau-tema-apie-poezijadainas

  http://forumas.draugauki.me/topic/kuryba/page/2

  2. Mano pagalbininkas Paulius gali sukurti Jūsų atskirą dienoraštį pagrindiniame tinklapyje: http://www.draugauki.me . Jūs tapsite autoriais ir galėsite rašyti eiles.

  Taip pat sukursime kategoriją „Poezija”, kad būtų galima greitai rasti, šios tematikoje paskelbtus rašinius.

  3. Jeigu sunku patiems susidoroti su kompiuteriu ir patiems spausdinti rašinius, siųskite el. paštu: rasyk@draugauki.me

  Visgi Gintautas jus skatina nebijoti ir viską išmokti patiems! Juo labiau, kad Paulius viską pasistengs visiems paaiškinti. Rašykite klausimus tuo pačiu adresu: rasyk@draugauki.me

 8. Elena avataras
  Elena

  Nežinau apie kokias kaukes kalbama. Mes kalbam apie meną.laimę,meilę. Ne apie melą. Jo visur yra,buvo ir bus. Juk ne visi meluoja. Mes paprasti žmonės, ne seimo nariai, neturim pilių, nes iš algos ar pensijos jų nenupirksi.Man pilies ir nereikia, aš bijau, noriu miegoti ramiai, su ramia ir švaria sąžine, to mokau ir vaikus bei anūkus. Šis pasaulis yra supuvęs, o naujo mums nesulaukti Kaukes dėvėjau kai buvau jauna, per karnavalą. Ne kartą nukentėjau už savo nuomonę ir jos pasakyti nebijau. Esu skorpionė, bet iš tų gerųjų skorpionų, nesikandžioju ir nekeršiju. Sėkmės visiems. Būkite geri ir ramybė Jums. Nepykit ant žmonių, gal jie Jus įžeidė nenorėdami, o jei tyčia – atleiskit, nes jie nežino ką daro.

 9. Maryte1 avataras
  Maryte1

  Mano komentarą nutraukė ,bet aš vistiek pasakysiu ,ką norėjau pasakyti.Brangieji ,nusimeskime kaukes laikykimės duoto žodžio ,pasakykime savo artimui tiesą į akis juk tą padaryti įpareigoja mūsų sažinė ir ateinančių švenčių ramyb ė ir rimtis Linksmų ir laimingų šventų KALĖDŲ.Telydi jus Dievo palaima ,taika ir ramybė .Visiems ,visiems linkiu laimės ir pasisekimo gyvenime.Tegul jūsų dienos būna šviesios.

 10. Maryte1 avataras
  Maryte1

  Kiek daug gražių žodžių pasakyta ir parašyta.Kaip būtų gerai ,kad jie būtų tikrai iš širdies ,kad jie nepasikeistų po savaitės ,po mėnesio ,geriausiu atveju po metų.Juk dar tiek daug yra naivių žmonių ,kurie jais patiki ,kurių tarpe ir aš.

 11. Elena avataras
  Elena

  Miela Adele,Nežinau ar gerai, kad žmonės nemiega, bet išsimiegosim. Jei p.Gintautas kažką sugalvotų, būtų tikrai gerai. O gal įdėti savo obrazdėlius vietoj klaustukų „galvoj”, tada nors matytum su kuo bendrauji. Bet tai turbūt sudėtinga. Aš kai nemoku, tai man čia „tamsus miškas”. Iki

 12. Elena avataras
  Elena

  Nesimiega, tad rašau …kažką

  Aš išmaldos prašau,
  Ne pinigų, ne duonos,
  Aš išmaldos prašau,
  Reikia man meilės kaip oro, kaip duonos
  Reikia man to mažo švyturėlio,
  Kad širdy būtų šviesiau,
  AŠ išmaldos prašau,
  Aš žmonių meilės prašau,-
  Trūksta man jos, kaip oro, kaip duonos

  PLAK, ŠIRDIE

  Nurimo bangos, nurimo vėtros,
  Nurimo jūra nerami,
  Tik nenurimo širdis mana,
  O kaip gerai, kad ji dar plaka.
  Plak,. širdie, kol dar gali,
  Daužykis, trankykis kiek nori,
  Siausk, širdie, kol dar gali
  Kol aš dar egzistuoju.
  Kaip gera man pabust ryte,
  Ir saulę, dangų pamatyti,
  Gera gultis vakare,-
  Ryte su saule susitikti.
  Nes nežinau kas bus rytoj,
  Ar saulę, debesis matysiu,
  Aš nežinau kas bus rytoj
  Ar dar žvaigždes išvysiu.
  Tad susirinkim krūvon,
  Pašokim, padainuokim,
  Lai dainos liejasi bangom,
  Lai skamba muzika smagiai.
  Suspėsim dar akis užmerkt,
  Suspėsis dar ir atsisveikint,
  Turėkime jėggų pašokt,
  Turėkime jėgų gyventi.

  Linkiu visiems (pagal išgales) šokti, dainuoti ir gžiaugtis gyvenimu.

 13. Ada avataras
  Ada

  Miela Elenute, tų nemiegančių daug… žiū… aplink tik šnabžda, tik šnabžda… aš paskaičiau Jono komentarą ir nuskuodžiau į forumą… Ten prieš metus Liuda atvėrė duris į temą KŪRYBA. Nesubujojo ta tema. Dabar, kai įsijungė tokios pajėgos… sužaliuos ir suoš anksčiau nei prabus gamta.
  Gal Gintautas patars kur susiburti, kad visi vienoje vietoje būtume…

 14. Elena avataras
  Elena

  Tokie pamastymai apie mūsų būvį
  Nurimo audra, nulaužusi medžius, krūmus, nuvertusi namus. Nurimo audra pridariusi tiek nelaimės, skausmo,nurimo ir žmogaus širdis pavargusi nuo skausmo, ašarų, pavargusi nuo neteisybės. Nurimo žmogus išsikankinęs, kitus iškankinęs. Nurimo Žmogus,nurijęs skausmo kartėlį. Būt gyvas – paklaustų savęs – kam to reikėjo, kam triukšmą kelė,kam rėkė, daužėsi ir šaukė Gyvenimas neilgas, kam rėkt, šaukt, kankintis, kam siubuoti kaip bangai audroj?, kam daužytis į krantą, vistiek išeisi iš šio pasaulio nutylus ir nurimus širdžiai, pavargusiai, iškankintai širdelei.nematęs meilės, laimės, šilumos. Akis užmerksi, nespėsi visų atsiprašyti, brangių žmonių išbučiuoti,sudie pasakyti, švelnų žodį ištarti. Kam rėkti, bartis, pykti? Kam to reikia?
  Gyvenkime gražiai, mylėkim vienas kitą, gerbkim visus, džiaukimės kad gyvename, būkim linksmi ir laimingi. Būkim kaip tos švelnios bangos nešamos į smėlėtą krantą be vėjo. Būkim kuo tik norim, bet būkim dori, geri, sąžiningi ir laimingi. Tai yra brangiausia ką sukurė kažkas. Būkim dori ir sąžiningi. Linkiu mums visiems t

  Užgeso žvaigždės danguje
  Ir žemėje tapo tamsa,
  Užgeso viltys širdyje –
  Aplink tamsa, naktis juoda.
  Nebės žvaigždžių ir tos žvaigždės,
  Kur dėl manęs turėtų degti, –
  Nebėr žvaigždžių, nebės vilties
  Ir meilės laužas negali degti.
  Kodėl tokia naktis tamsi?
  Įsižiebk, žvaigždele, nors viena
  Kodėl naktis tokia tamsi?
  Kodėl likimas skriaudžia mane?
  Negi aš neverta laimės valandėlės?
  Negi meilės dėl manęs nėra?
  Nejaugi aš tokia menka,
  Kad užgeso mano žvaigždė danguje?
  Spindi žvaigždės danguje,
  Tik aš nenoriu jų širdy įžiebti,
  Rusena viltys širdyje –
  Tik aš nenoriu jų uždegti.

 15. Elena avataras
  Elena

  Labas paryčiais ar jau sakyti labas rytas.Mielas p. Jonai Tiškau. Dėkoju už tokias nuostabias eiles. Aš verkiau skaitydama jas, juk tai mums taip artima ir brangu.Tik labai mylintis ir giliai jaučiantis žmogus gali taip rašyti kaip rašo p.Eglė.Nuostabu, kiek daug puikių ir talentingų žmonių yra mūsų išvargintoj, nuskriaustoj ir niekinamoj Lietuvoj. Mes kalbame apie įkūrimą visokių skilčių, o kaip mums Lietuvą sutvarkyti, kad jos nevogtų, neplėšytų, nedalintų kaip savo daržą, sodą ar pinigus skolintų. Ką daryti, kad Lietuvos vardo neterštų visokie ateiviai ir praeiviai. Ką daryti? Kokius klubus ar paklubius kurti. Nejaugi mes taip ir nužengsim į Tą Pasaulį, nepamatę Lietuvos tikrai laisvos ir gražios? Kas dėl skilčių įkūrimo, būtų neblogai,jei ponas Gintautas sugalvos kaip padėti seniukams,
  Ponas JOnai, Jūs irgi nemiegate, naktinėjate. Kaip gerai, atsiras gal nors vienas su kuriuo galėsiu naktimis susirašinėti.Dieve,kaip gaila laiko miegui eikvoti.Ačiū Jums ir linkiu sėkmės, pagarbiai, Elena

 16. Jonas Tiškus avataras
  Jonas Tiškus

  EGLĖ BRAZDŽIŪNĖ – „PELYNŲ PIEVA” (Tikėjimas):
  ***
  Aš noriu tiek nedaug –
  Tiktai išlikt tokia, kokia esu –
  Su savo parašu
  Ant debesų,
  Su savo veidu
  Ežero paviršiuj.
  Aš noriu tiek nedaug –
  Išlikt tokia, kokia esu…
  ***
  Išalkau šilumos, globos, paguodos,
  Išalkau tavo rankų.
  Išalkau kasdieninių šiltų žodžių,
  Kurių taip neužtenka.
  Išalkau šypsenos ir tyro žvilgsnio
  Išalkau lyg beprotė
  Nejaugi tu nesupratai, mielasis,
  Kokia esu besotė…
  ***
  Duok man savo ranką ir eime
  Į tą platų pasakų pasaulį.
  Eikim stebuklingąja žeme
  Prisirinkę spindulių į saują.
  Pūko debesų takais eime.
  Mėnuo lyg žibintas kelią rodys.
  Eikim. Eikime greičiau iš čia
  Kur viskas lyg pasakoj atrodys.
  ***
  Jaučiu Tavo ištiestą ranką,
  Kviečiančią šokiui,
  Bet Tavo šokis linksmas,
  O aš taip šokti nemoku.
  Tavo akių žiburėliai
  Uždegti bando,
  O mano žvilgsnis šaltas
  Jų išsigando.
  ***
  Neskubėki šįvakar išeiti.
  Pabūk dar šiek tiek.
  Mano ledinėj pilaitėj
  Su manimi kartu pasėdėk.
  Eglės spygliai jau byra,
  Argi tu nematai?
  Rodos, šventės praėjo, –
  Na, pasakyk, ar tikrai?
  Ar tikrai viskas jau buvo?
  Man suprasti padėk.
  Tik neskubėk išeiti,
  Pasėdėk su manim dar šiek tiek.
  ***
  Palik laukimą,
  Palik viltį,
  Palik gebėjimą prabilti,
  Kada tyla nekenčiama.
  Kada naktis, kada diena
  Paliki ilgesį širdies.
  Tegul šalia manęs budės
  Tavų akių šilta šviesa,
  Tavųjų rankų šiluma.
  Palik laukimą,
  Palik viltį,
  Palik gebėjimą pamilti.
  ***
  Patikėk, ji ateis ir į tavo namus,
  Atsinešus žarijų ugnelę įpūs,
  Ir jauki šiluma tavyje išsiskleis.
  Ji, tikėk, vienąkart netikėtai įeis.

  Ji tikrai dar ne kartą sugrįžt pabandys.
  Tik palik jai plačiai atlapotas duris.
  Jei ateis ji pavargus, silpna, alkana,
  Įsiveski vidun ir sušildyki ją.

  Nebijok, neišduos. Bet ir tu neišduok.
  Nepaverski daiktais. Pinigais neskaičiuok.
  Išmatuok širdimi. Širdimi ją išjausk.
  O paskui tylutėliai jos vardo paklausk.

  Jei tyra ir tikra, jei gili ir stipri,
  Išsiliejus tavy, ji pasiliks tavimi.
  Tu juk lauki tokios. Juk tokios tau tik reik.
  Nevėluok į namus. Pasitikti pareik…
  ***
  Pavargusią…palūžusią…
  Gyvenimo keliuos…
  Priglausk…kaip mažą vaiką…
  Paglostyk ir paguosk…

  Pasek man gražią pasaką…
  Kad princas tuoj atjos…
  O aš klausysiu naiviai…
  Kaip kažkada mamos…

  Padėk užmiršt gyvenimą…
  Ir širdgėlą kasdienę…
  Sakyki…kad gyvename…
  Mes pasakoj šiandieną…

  O gal ir patikėsiu:…
  Karaliaus rūmai…menė…
  Ir aš joje Laiminga…
  Gyvenimo pelenė…

  O tu šalia jaunutis…
  Gražus ir neapviltas…
  Kas šiandien iš gyvenimo…
  Nuties į rūmus tiltus…?…

  Suteik man Viltį pamestą…
  Tikėjimą paguoda…
  Gal dar ne viskas prarasta…?…
  Gal ne visi išduoda…?…

 17. Jonas Tiškus avataras
  Jonas Tiškus

  NUO SAVĘS:
  Pirmai pradžiai norėčiau svetainės lankytojus supažindinti su poetės iš vidurio Lietuvos (nuo Jonavos ir Kėdainių krašto)Eglės Brazdžiūnės eilėmis, bandant atverti vartelius į nuostabų jos poezijos pasaulį. Ji yra parašiusi apie 1100 eilėraščių, išleidusi 6 poezijos knygas.
  Pateikiu keletą eilėraščių iš jos pirmosios knygos „Pelynų pieva” pirmosios dalies – TIKĖJIMAS

 18. Jonas Tiškus avataras
  Jonas Tiškus

  VISIEMS:
  Taip pat negaliu nepritarti iš visos širdies Elenutės pasiūlymui suburti poezijos būrelį, kuriame būtų galima dalintis poezijos posmais, gal net įkurti šioje svetainėje atskirą skiltį, kurioje būtų galima dalintis mintimis, pastebėjimais, pasiūlymais ir t.t. Manau, jog gerbiamas Gintautas taip pat mielai pritars šioms mintims ir padės jas realizuoti šiame puikiame tinklapyje.
  Aš iš savo pusės esu pasiruošęs pristatyti gabių kūrėjų poezijos eiles, kurios tikrai galėtų sudominti ir džiuginti šios puikios svetainės lankytojus.

 19. Jonas Tiškus avataras
  Jonas Tiškus

  ELENUTEI:
  Miela Elenute, negaliu nepritarti iš visos širdies Jolitos ir Felicijos nuomonėms – kūryba bet kokioje formoje yra žmogaus širdies ir sielos atgaiva, suteikianti gyvenimo džiaugsmą. Reikia dėkoti kūrėjui, įžiebusiam mumyse tą šventą kibirkštį, puoselėti ją, kad uždegus deglą galėtumėm nešti jį savo rankose ir šviesti vieni kitiems, darant gyvenimą gražesniu mums visiems… Tavo širdyje, Elenute, yra ta kibirkštis, tad drąsiai dek savo deglą ir šviesk…

 20. Felicija avataras
  Felicija

  Mieloji Elena, džiaugiuosi, kad Jus išsakote savo mintys eiliuotai – jos iš tiesų pakylėja ir skatina kartu su Jumis „paskraidyti padebesiais” ir gal net parašyti. Kodėl gi ne? Tereikia tik išdrįsti…

 21. Elena avataras
  Elena

  Jolita, ačiū už pastebėjimą, bet man atrodo, kad galva jau dirba ne taip.nekomentuosiueilių, bet kiti draugauki,miečiai irgi rašo. Tikrai neblogi. Gal suburkim poezijos būrelį, atskirą skiltį, kur galėtume rašyti ne tik eiles, bet ir savo nuoskaudas, pasiūlymus, pastebėjimus, norus bei prašymus. Gal kam ko reikia,pasikeisti, padovanoti, paprašyti ar dar kažką. Jūs visi protingi ir kūrybiški, gal ką daugiau ir geriau bei įdomiau galite sugalvoti. Pasiūlykite, iki

 22. jolita avataras
  jolita

  Elena,man visai nepatinka,kad savo tekste pavartojote žodį ‘kvaila”. tas žodis Jums visai netinka. mano galva tas sakinys turėtų skambėti taip „dar kartą įrodau,kad esu KŪRYBIŠKA”. sėkmės Jums. lauksiu naujų eilių.

 23. Elena avataras
  Elena

  Mielosios ir mielieji. Nuoširdžiausi linkėjimai Šv.Kalėdų ir Naujųjų Metų proga. Tegu pasilieka Jūsų lūpose šypsena visada, kad ir kaip būtų liūdna, kad ir kaip spaustų širdį.
  Ačiū už komentarus. Nevadinkite manęs poete. Aš ja nesu, tik rašau tai, kas kaupiasi manojoj širdy.

  Sklando padangėje mėlyni paukščiai,
  Sklando ir mano mintys neramios,
  Tu ateik į mano skausmą,
  Tu ateik į mano liūdesį,
  Tu ateik į mano džiaugsmą,
  Ir būsime laimingi tada.
  Tu ateik kai saulė šviečia,
  Tu ateik kai lietūs lija,
  Tu atskrisk sparnuotu debesiu,
  Tik neužgožk saulės spindulių.
  Gali ateiti ir be gėlių,
  Gali ateiti kai tau sunku-
  Gali ateiti kai duonos neturi,
  Tik atnešk TAURIĄ ŠIRDĮ,-
  Ateik, aš lauksiu tavęs.
  Norėčiau

  Norėčiau paragauti bučinio,
  Kurio seniai neragavau,-
  Norėčiau dar pašokti tango,
  Aš daug ko dar norėčiau.
  Padebesiais paskraidyti su kažkuo,
  Naktinį Vilnių aplankyti,
  Šampano butelį dar išgerti
  Ir meilės žodį išklausyti.
  Norėčiau, kad kas ranką pabučiuotų,
  Priglaustų prie širdies, meilę dovanotų,
  Bet kas gi šito nenorėtų?
  Turbūt visi visi labai norėtų.
  Dieve, kiek visko dar norėčiau,
  Bet laiko lieka vis mažiau,
  Ruduo pakiemiais trankosi smarkiau,
  Kasmet skaičiuodamas metus.
  Palauk, nuožmusis ruduo,
  Dar pamiegok voratinkliais užklotas,
  Bučiuok dar veidą man rankos,
  Dar siauskit vėtros nežabotos.

  MANO LIKIMAS

  Mama mano tėvo nemylėji,
  Ji iš pykčio už jo ištekėjo,
  Ji kitą vaikiną mylėjo
  Ir už jo tekėti norėjo.
  Bet tu laikų tėvų valia,
  Buvo įstatymas – kokia klaida,
  Laimės nerado žmonės keli,
  Liko vaikai tarp savęs svetimi.
  Norėčiau grąžinti aš tuos laikus,
  Kad mamos gimdytų iš meilės vaikus,
  Būtų džiaugsmas, laimė, santarvė,-
  Kad visiems šviestų Veneros žvaigždė.

  Dar kartą įrodau, kad esu kvaila. Galiu valandas prasėdėti prie kompo ir rašyti. Mano el.paštas parašykite man eskireliene@gmail.com lauksiu Tie eil4ra6tukai para6yti draugauki,me labai gra=8s. Tikrai – oam4ginkime visi raa6yti, atidaryti poezijos kampel5 – bus linksmiau ir 5domiau. +i8r4kite, gal kam nors atsidarys antras kv4pavimas, u=kr4sim eili7 ra6ymu. Pagarbiai, Elena

 24. jolita avataras
  jolita

  labaai gražios eilės. šiltos,geros…..

 25. Gintautas avataras

  Paprastos ir artimos eilės.

 26. Patricija avataras
  Patricija

  Prašote ne turtų, o kas būtina žmogaus egzistavime. Sėkmės kūryboje, linksmų švenčių!

 27. onute avataras
  onute

  Labai grazios eiles.Tenka pagalvoti ar visada buvai geras.As tai visada prasau kad Dievas neapleistu musu seimu. Kad anukai butu sveiki, kad mano tevelis nesirgtu.Dar turime duonos kasdienines , dar akys mato sviesa .Turtu neturime bet turime tarpusavio sutarima ,meile vienas kitam.

 28. Genute avataras
  Genute

  Laba diena.p.Elena,nuostabios eilės.Išsakančios,gal būt,daugelio mūsų amžiaus žmonių jausmus,apmąstymus apie prabėgusį gyvenimą.Linkiu Jums ir toliau puoselėti savo kurybiškumą ,linkiu sveikatos.Sveikinu su artėjončiomis didžiosiomis šventėmis.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Brukalų kiekiui sumažinti šis tinklalapis naudoja Akismet. Sužinokite, kaip apdorojami Jūsų komentarų duomenys.